Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Presentasjon 2008 Bakgrunn Livskraftige kommuner –Samarbeidsavtale KS og Regjeringen ved Miljøverndepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Presentasjon 2008 Bakgrunn Livskraftige kommuner –Samarbeidsavtale KS og Regjeringen ved Miljøverndepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling

2 Presentasjon 2008 Bakgrunn Livskraftige kommuner –Samarbeidsavtale KS og Regjeringen ved Miljøverndepartementet –2006-2010 –Inntil 200 kommuner Grønne energikommuner –Tilleggsavtale KS og Regjeringen ved Kommunal- og regionaldepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet –2007-2010 –21 kommuner og 1 fylkeskommune

3 Presentasjon 2008 Formål Utvikle en mer offensiv politikk for miljø og samfunnsutvikling i nært samarbeid med innbyggerne, frivillige organisasjoner, næringsliv, regionale og statlige myndigheter Styrke kommunenes kompetanse Utvikle og ta i bruk nye verktøy og arbeidsformer Frambringe nasjonale indikasjoner resultatene av lokalpolitikkens innsats Gi grunnlag for å videreutvikle statlige rammebetingelser og virkemidler

4 Presentasjon 2008 Skape mer livskraftige kommuner… Ideen om den samfunnsaktive kommunen –Lokalt utviklingsarbeid –Prosjekt i KS FoU 2003 -2005 –Verdigrunnlag for den politiske prosessen Målet om en bærekraftig utvikling –Globale miljø- og utviklingsspørsmål –MIK, LA21 m m –Verdigrunnlag for det politiske innholdet Status 1.1.2008: Ca 150 deltakerkommuner

5 Presentasjon 2008 Fokus på kommunens rolle som demokratiutvikler og samarbeidspartner

6 Presentasjon 2008 Fokus på kommunens rolle som demokratiutvikler og samarbeidspartner

7 Presentasjon 2008 …gjennom kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling Læring i nettverk à 4-7 kommuner –Faglig påfyll –Inspirasjon –Erfaringsutveksling Lokal utvikling mellom samlingene –Felles utviklingsprosjekt for nettverket? –Felles for noen av kommuner? –I den enkelte kommune Status 1.1.2008: Ca 40 kommunenettverk

8 Presentasjon 2008 Med utgangspunkt i reelle utfordringer knyttet til minst to av temaene… Klima og energi Viktige arealpolitiske hensyn Livskvalitet, friluftsliv og folkehelse Internasjonalt samarbeid med Sør og Øst Framtidsrettet produksjon og forbruk. Miljøbasert næringsutvikling Kulturarven som grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling

9 Presentasjon 2008 …utvikle helhetlige og langsiktige strategier med vekt på politikk, plan og praksis Identifisere status og utviklingstrekk, blant annet med bruk av indikatorer Involvere innbyggerne og andre interessenter gjennom dialog og partnerskap Integrere mål og tiltak i ordinære plan- og styringssystemer

10 Presentasjon 2008 KS bistår nettverkene… 10 rådgivere knyttet til KS regionale enheter med ansvar for å etablere og drive nettverk Prosessledelse, presenterer indikatorer, synliggjøre eksempler, trekke inn ressursmiljøer Følger opp innspill til forbedringer i nasjonal politikk

11 Presentasjon 2008 …ressursmiljøer trekkes aktivt med Lokalt –Deltakerne selv –Kommunene –Lokale aktører Regionalt –Fylkesmannen –Fylkeskommunen –KS og andre regionale aktører Nasjonalt –Beslektede satsinger i departementer og direktorater –Samarbeidsavtaler med Stiftelsen Idébanken, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Grønn Hverdag og GRIP –KS og andre nasjonale aktører

12 Presentasjon 2008 Hva forventes av deltakerne? Politisk vedtak om deltakelse og forankring i administrativ ledelse Dekke egne utgifter til reise og opphold Aktiv deltakelse fra de som er direkte berørt: –Folkevalgte –Toppledelse –Fagpersoner Knytte satsingen til overordnet planlegging Integrere i ordinære plan- og styringssystemer Eget utviklingsarbeid mellom samlingene


Laste ned ppt "Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Presentasjon 2008 Bakgrunn Livskraftige kommuner –Samarbeidsavtale KS og Regjeringen ved Miljøverndepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google