Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Energigjenvinningsetaten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Presentasjon E Energistrategi for Oslo Fjernvarmedagene Øystein Ihler Strategi og utviklingsdirektør Programleder E2014

2 Oslo kommunes mål 50 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030
Klimanøytral innen 2050 Eksempler på sektormål: Klimanøytral kollektivtransport innen 2020 Klimanøytral stasjonær energi innen 2020 Klimagassutslipp fra avfallshåndtering redusert med 80 % innen 2030

3 Mandat - E 2014 Energistrategi for Oslo
Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) ga den EGE i oppdrag med å utarbeide Oslos energistrategi som skal politisk behandles innen Foreslå tiltak med størst positiv effekt for klima og miljø: Kort sikt - forventet effekt innen år Mellomlang sikt - forventet effekt innen år Lang sikt - forventet effekt innen år Utvikling av energistrategien skal forgå i samspill med etater og virksomheter i Oslo kommune og andre aktører Strategien skal foreslå løsninger for utvikling av energisystemene i Oslo, med hensyn til: Energiressurser – status og potensial Energiproduksjon – status og potensial Energiforbruk – status og framskriving Avgrensing settes geografisk til Oslo by, men det skal diskuteres synergier i Osloregionen Oslo kommunes rolle i utvikling av energisystemene i Oslo skal belyses Det planlegges og forberedes implementering av energistrategien

4 E 2014 Programgjennomføring
Prosjektprogrammet E 2014 har to nivåer: Politisk nivå – MOS – føringer og avklaringer. Faglig og administrativt nivå – EGE – utføring av oppdraget etter gitt mandat og føringer. Programleder (EGE) leder gjennomføring av programmet. Strategiarbeidet gjennomføres for en stor del i 5 sektorprosjekter: T – Transport B – Bygg K – Kommunalteknikk E – Energiproduksjon/distribusjon S – Sektorovergripende energiforhold Virksomhetene representeres i sektorprosjektene med to personer som dekker faglige- og ledelsesforhold. Det planlegges åpne seminarer knyttet til sektorprosjektene. Det planlegges en forskningskonferanse om energisystemet i Oslo. EGE har inngått en FOU-avtale med Institutt for energiteknikk (IFE) om forskning på energisystemet i Oslo.

5 E 2014 – prosjektplan Fase Tid Beskrivelse A. Motta oppdrag fra MOS
Oppstartsmøte E mellom MOS og EGE. B. Oppstart Utvikle og konkretisere mandat . Organisere prosjektprogrammet. C. Planlegging og mobilisering Utarbeide disposisjon til rapport. Utvikle prosjektplan og kostnadsbudsjett. Identifisere virksomheter i og utenfor Oslo kommune som bør delta. D. Kartlegging og systematisering Velg metodikk for systembeskrivelser og analyser. Foreta datainnsamling. E. Analyse og strategiformuleringer Analyser. Utvikling av rapportinnhold. F. Oppsummering og rapportering Utarbeidelse av rapport. Forberede tiltaksgjennomføring som blir besluttet. G. Levere rapport til MOS Levering av Energistrategi for Oslo til MOS.


Laste ned ppt "Oslo kommune Energigjenvinningsetaten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google