Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaarbeid fra plan til praksis Kommunal klimastatistikk og resultatoppfølging? Eivind Selvig Civitas Rådgivergruppen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaarbeid fra plan til praksis Kommunal klimastatistikk og resultatoppfølging? Eivind Selvig Civitas Rådgivergruppen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaarbeid fra plan til praksis Kommunal klimastatistikk og resultatoppfølging? Eivind Selvig Civitas Rådgivergruppen eivind.selvig@civitas.no www.civitas.no

2 Kommunene er avgjørende i norsk klimapolitikk! Av de direkte norske utslippene slippes: • 70 prosent ut på fastlandet og • 40 prosent er tett knyttet til aktivitet i kommunene • Utslipp fra konsum av importerte varer kommer i tillegg www.civitas.no

3 3 SSBs klimastatistikk for kommunene: • Utgis med ca 2 års forsinkelse, 2008 tall publiseres i 2010 • Beregnes fra nasjonalt utslippsregnskap ved hjelp av fordelingsnøkler • Fordelingsnøklene oppdateres sjelden og ”tilfeldig”! • Fordelingsnøklene fanger ikke opp endringer i den enkelte kommune fra år til år • Utslippseffekten av en kommunes tiltak ”smøres” ut over alle kommuner, dvs. effekten av energiomlegging og effektivisering, innføring av miljøfartsgrenser, økt el-bil andel, endret praksis i jordbruket, teknologikrav, mv. Konklusjon: Dagens SSB statistikk kan brukes til å danne et første bilde av situasjonen i kommunen mhp energibruk og klimagassutslipp, men den kan IKKE anvendes til å måle resultatene av den enkelte kommunes samlede klimapolitikk! www.civitas.no

4 Mål og ambisjoner er viktig, men å dokumentere effekter motivere! Vår erfaring er at det er vanskelig å motivere kommunene til videre innsats når kommunens innbyggere i offentlig statistikk ikke ser utslippsvirkninger av egne endringer. Politikere må kunne dokumenter at bruk av skattebetalernes penger gir effekter i egen kommune og til felleskapets og individets beste! Det er vanskelig å motivere til videre aktiv klimapolitikk hvis dette ikke lar seg gjøre! Klimastatistikk er nødvendig for gjennomføre resultatoppfølging, og identifisere de mest effektive tiltak og virkemidler Dokumentasjon er nødvendig hvis nye statlige og kommunale virkemidler og finansieringsordninger skal innføres. www.civitas.no

5 5 God statistikk er nødvendig for å dokumentere effekter av kommunal klimapolitikk Et utvalg bestående av representanter fra SSB, SFT, NVE, KS og MD er samstemte i synet på det er et sterkt behov for å bedre dagens statistikkgrunnlag slik at kommunene skal kunne: -løse sine oppgaver innen klima- og energiarbeidet -gjenfinne effekten av sitt arbeid i klima- og energistatistikken www.civitas.no

6 6 Våre spørsmål til statsråden blir derfor: Kan statsråden slutte seg til vår vurdering om at god klimastatistikk er viktig for kommunenes motivasjon til videre klimaarbeid? Deler statsråden vårt syn på at det er en statlig oppgave i samarbeid med kommunene, å sørge for god kommunal klimastatistikk? Hva vil statsråden gjøre for å sikre at SSB både på kort og lang sikt, løser denne oppgaven? www.civitas.no


Laste ned ppt "Klimaarbeid fra plan til praksis Kommunal klimastatistikk og resultatoppfølging? Eivind Selvig Civitas Rådgivergruppen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google