Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY PKK Tor Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY PKK Tor Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NY PKK Tor Simonsen

2 TRENDER I NORGE OG EUROPA
"…større konkurranse om færre timer i servicemarkedet…"

3 Faste/variable kostnader
Timedebiteringkr/t Lønn Rabatt?? Faste/variable kostnader Resultat

4 Faste/variable kostnader
Rabatt Rabatt Timedebiteringkr/t Lønn Faste/variable kostnader Resultat

5 Faste/variable kostnader
10 % Timedebiteringkr/t Lønn 20 % 30 % 40 % Faste/variable kostnader Finnes det verksteder i Norge som gir mer enn 60 % rabatt??? 50 % 60 % Resultat

6 Rabattert PKK mistenkeliggjør bransjen
Vesentlig høyere pris på annet arbeid "planter feil" og selger flere timer

7

8

9 SKADE / LAKK

10 Faggruppen (praktiske problemstillinger)
Politisk/økonomisk gruppe De viktigste gruppene knyttet til NBFs arbeid med å skape bedre rammevilkår for skade- og lakkbransjen

11 Utfordring

12 Politisk økonomisk gruppe
John Fiskvik (OOBF) Knut Espen (Møller) Henrik Junker (Toyota) Cato Leine (Drammen Karosseri & Lakk / Tesla) Stian Helle (BOS) Tor Simonsen (NBF) Etablert dialog/kontakt med de viktigste forsikringsselskapene (If, Tryg, Gjensidige og SP1) Sette agendaen og sikre "ufiltrert" dialog mellom bil- og forsikringsbransje Påvirke til en bedre balanse i samarbeidet mellom bil- og forsikringsbransje

13 Smart Repair

14 Tilfredsstiller ikke krav i gjeldende lover og forskrifter
Ikke egnede lokaler og pliktig utstyr Tilfredsstiller ikke krav til HMS Utfører godkjenningspliktig arbeid Ikke tilstrekkelig kompetanse, verktøy og utstyr "Strekker strikken" og utfører tradisjonelle lakk- og skadereparasjoner

15 Veiledning om Smart Repair
NBF sluttfører i disse dager en ny veiledning om Smart Repair Veiledningen baserer seg på eksisterende krav i gjeldene lover og forskrifter Veiledningen definerer Smart Repair Veiledningen klargjør grensene for når Smart Repair utføres lovlig og ulovlig. Eksempel "…Isocyanater er en gruppe stoffer som kan medføre alvorlig helseskade selv ved lave konsentrasjoner…." "…Isocyanatholdig klarlakk brukes ved Spot Repair…." "…Den første forutsetningen er at den som sprøyter bruker maske med frisklufttilførsel. Dette er uttrykt eksplisitt i Forskrift om utførelse arbeid § 3-12…." "…For å sikre at andre som oppholder seg i verkstedlokalet ikke eksponeres for isocyanataerosoler kreves det at prosessen lukkes inne…". "…Sprøyting av isocyanatholdige produkter må foregå i sprøytekabin eller i forarbeidsone…."

16 Sikre bilskadereparasjoner
NBFs arbeid med sikre bilskadereparasjoner har ført til nye krav

17 Forskrift om kjøretøyverksteder
§ 4.Særlig arbeidstillatelse f) arbeid på bilglass: Bytte av limt bilglass Det kreves kunnskap om bruk av materiale, herunder lim, arbeidsmetoder og tilgang på fabrikantens reparasjonsanvisninger. § 5.Unntak fra krav til godkjenning g) reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som blir utført av eieren eller medlemmer av eierens husstand på kjøretøy som er registrert på eieren, eller har vært registrert i eierens navn på tidspunktet for eventuell avskilting. Unntaket gjelder også dersom den som utfører reparasjons- og vedlikeholdsarbeid har rådighet over kjøretøy på leasingkontrakt, dersom det er tillatt i kontrakten. Unntaket gjelder ikke når eieren reparerer kjøretøy som blir omsatt i næringsøyemed. § 12.Plikter som kjøretøyverksteddriften medfører Når kjøretøy blir reparert etter omfattende skade i forbindelse med kollisjon, utforkjøring eller lignende, jf. bestemmelser i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), skal det dokumenteres at reparasjonen er utført i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder før kjøretøyet tas i bruk. Dokumentasjonen skal oppbevares av virksomheten i minst 5 år etter reparasjon og gjøres tilgjengelig for Statens vegvesen ved tilsyn

18 Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr
§ 7-2.Reparasjon, ombygging og oppbygging av kjøretøy 2.1 For kjøretøy som er reparert etter omfattende skade i forbindelse med kollisjon, utforkjøring eller lignende, skal det dokumenteres at reparasjonen er utført i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder. Med omfattende skade menes skade eller deformasjon på kjøretøyets struktur eller bærende elementer av et slikt omfang at kjøretøyet må målrettes.

19

20


Laste ned ppt "NY PKK Tor Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google