Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring leasingkontrakt status pr. nov. 10

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring leasingkontrakt status pr. nov. 10"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring leasingkontrakt status pr. nov. 10
Knut Karlsen Kjell Rese Norges Bilbransjeforbund

2 Sakens gang Norges Bilbransjeforbund
Sak innmeldt på medlemsmøte NBF Oslo og Omegn Bilbransjeforening mars 09 Oppstart – intern arbeidsgruppe 23 juni 09 Avslutning/oppsummering pr. des 09. BI/John F. møte med Finfo 8.des. 09 – presentasjon av ønskede endringer. Besvart av Finfo mars 10. Mye avvist på juridisk grunnlag. ”Strategimøte” i Hovfaret 16. mars. Arbeidsgruppe NBF/Finfo – første møte 18. juni 10 – pt 5 møter. Norges Bilbransjeforbund

3 Arbeidsgruppen består av:
Fra bilbransjen: Knut Karlsen Toyota Oslo Kjell Rese Bertel O. Steen Henrik O Melsom Advokat NBF Line Marie Dolles Advokat NBF Fra Finfo Jan Fr. Haraldsen Juridisk direktør Finfo Bjørn Johannessen Nordea finans Pål Gjermundsen DNBNOR Finans Reidun Grefstad Santander Norges Bilbransjeforbund

4 Aktuelle temaer pres. Finfo:
Gjenkjøpsrett – ikke bare plikt. Gjensidig informasjonsplikt – konkurs, betalingsmislighold, unnlatt vedlikehold etc Vedlikeholdsforpliktelse – mislighold. Påkost – risikofordeling finansieringsselskap og leverandør. Fastsettelse av restverdi – beregning. Avgiftsendringer – risikofordeling. Økt standardisering av avtaleverket. Større juridisk klarhet om partenes ansvar. Bilforhandlers praksis og rutiner – oppfølging vedlikeholdsforpliktelse, ikke bruk kjøpekontrakt med leietaker etc. Behandlingen av hevingssaker! Norges Bilbransjeforbund

5 Noen er erfaringer Norges Bilbransjeforbund
Selger av leasing kjenner for lite til innholdet i leasingkontraktene. Oppfølging av bil i leieperioden er til dels fraværende. Informasjonsplikt mellom partene i leieperioden er fraværende. Det finnes ikke to like leasingavtaler. Punkter i leasingkontrakter blir lagt til og fjernet uten at vi som leverandører har hatt mulighet til å godkjenne endringene. Mønsteravtale som er utgangspunkt for alle avtaler kan ikke kan ta med alle punktene vi ønsker å endre. Noen av punktene må komme inn i avtalen mellom forhandler og finansieringsselskap. (Her kommer det en rettledning) Noen punkter hører hjemme i en ramme/ agentavtale mellom leasingselskap og forhandler/kjede. Norges Bilbransjeforbund

6 Enighet pt: Norges Bilbransjeforbund
Service- og vedlikeholdsforpliktelse i leasingforhold. Utarbeidet eget (nytt) skjema. Underskrives av alle (3) parter ifm kontraktsinngåelsen. Skal være et fast vedlegg til den enkelte leasingkontrakt. Avtalen er klar til bruk fra januar 2011 Tekstendringer i den enkelte kontrakt vi komme så fort som teknisk mulig fra leasingselskapene. Norges Bilbransjeforbund

7 Norges Bilbransjeforbund
Felles bransjenorm for unormal slitasje. Ferdig utarbeidet (kopiert!) – noe justert. Skal være et fast vedlegg til den enkelte leasingkontrakt. Klar til bruk fra januar 2011 Tekstendringer i den enkelte kontrakt vi komme så fort som teknisk mulig fra leasingselskapene Layout/opptrykk/distribusjon/kostnader etc. Påtrykkes logoer: Finfo, NAF, NBF Norges Bilbransjeforbund

8 Norges Bilbransjeforbund

9 På agendaen: Norges Bilbransjeforbund Gjenkjøpsrett – ikke bare plikt.
Avvist ved flere anledninger av Finfo. Begrunnelse: ”Vil avgift- og regnskapsmessig kunne bli betraktet som et leieforhold – ikke kjøp.” NBF har tatt forbehold om å komme tilbake til spørsmålet. Norges Bilbransjeforbund

10 Norges Bilbransjeforbund
Påkost – risikofordeling leverandør/eier. Leietakers bestilling. Ikke bruke kjøpekontrakt. Utarbeide et standard ”avtaleskjema”. Problemstillinger rundt unnlatt tilbakelevering av bil ved utløp av leieperioden. Ansvar/oppfølging/ restverdi etc. Behandling av hevingssaker. Fastsettelse av restverdi. Norges Bilbransjeforbund

11 Hva er det viktigste så langt?
Kunden blir informert om våre forventninger Årlig kontroll og oppgradering av bilen i hele perioden. God dialog mellom Finfo og forhandler/ NBF Norges Bilbransjeforbund

12 Takk for oppmerksomheten.
Norges Bilbransjeforbund


Laste ned ppt "Endring leasingkontrakt status pr. nov. 10"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google