Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5. september 2013 Overingeniør Geir Sjøli Arbeidstilsynet Midt-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5. september 2013 Overingeniør Geir Sjøli Arbeidstilsynet Midt-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 5. september 2013 Overingeniør Geir Sjøli Arbeidstilsynet Midt-Norge
Stillasdagene 2013 5. september 2013 Overingeniør Geir Sjøli Arbeidstilsynet Midt-Norge

2 Revisjon av stillasforskriften
Revisjonen dreier seg om både stillasforskriften og bruksforskriften Avklaring av tak-over-tak løsninger hører dette inn under aml eller pbl Typegodkjenning vs sertifikat utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan innen EØS – området Krav til opplæring av stillasbyggere og -brukere

3 ”tak over tak”-konstruksjoner som benyttes der det utføres vedlikeholdsarbeider eller søknadspliktige arbeider på det underliggende byggverket, er unntatt fra krav om søknad og tillatelse. Materielle krav gjelder Siden ”tak over tak”-konstruksjoner i utgangspunktet er søknadspliktige tiltak etter pbl, gjelder relevante materielle krav gitt i eller i medhold av loven, jf. pbl § 30-5. Relevante krav i TEK10 er bl.a. krav i kap. 3 om dokumentasjon av produkter til byggverk og krav til konstruksjonssikkerhet gitt i kap. 10. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for at kravene er oppfylt og at dette er dokumentert.

4 Typegodkjenning vs sertifikat - Høringsforslag
§ 4-1 Krav ved omsetning Stillaser, stiger, rekkverk og komponenter til disse skal være konstruert og produsert i henhold til kravene i denne forskrift før de settes i omsetning. Samsvar med kravene i forskriften skal dokumenteres med et sertifikat utstedt av et sertifiseringsorgan innen EØS som er akkreditert for denne oppgaven. Dette gjelder ikke dersom produktet omsettes i et mindre antall enn 10. Sertifikatet skal være på norsk og skal inneholde informasjon om produsent og leverandør, produktnavn, produkttype, materiale samt en bekreftelse på at kravene i forskriften og eventuelle standarder er oppfylt. Sertifikatets gyldighetstid er maksimalt 10 år. ICSMS

5 § 4-2 Merking Arbeidsutstyr som skal ha sertifikat i henhold til § 4-1 andre ledd, skal være varig og synlig merket med produsentens navn, eller dennes registrerte varemerke, og produksjonsår.

6 § 4-3 Monteringsveiledning Den som produserer eller setter i omsetning arbeidsutstyr som nevnt i § 4-1, skal utarbeide monteringsveiledning. Veiledningen skal være på norsk og gi informasjon om belastningsklasse, fundamentering, oppstilling, bruk, tilsyn, nedtaking, vedlikehold, reparasjon og kassasjonskriterier. Veiledningen skal følge med produktet. Monteringsveiledningen skal angi hvordan de forskjellige komponentene skal settes sammen og hvordan stillaset skal avstives og forankres. Når et stillassystem kan monteres på flere måter, slik at det kan dekke forskjellige belastningsklasser, skal dette gå klart fram av monteringsveiledningen.

7 Ulykkesårsaker Arbeidstilsynets erfaring viser:
Ulykker skjer bl.a. på grunn av dårlig ledelse dårlig planlegging og dårlig opplæring/instruks manglende kunnskap manglende etterlevelse av vedtatte regler

8 Revisjon av kap. 17 Arbeid i høyden i Forskrift om utførelse av arbeid
Generelle krav (grunnleggende) Krav til opplæring Stillasbygger/-bruker/-kontrollør Systematikk Informasjon Ledelse – planlegging – opplæring – kunnskap – arbeidsplasskultur EØS-direktiv og norske krav Henvisning til standarder i produsent- og brukerforskrift


Laste ned ppt "5. september 2013 Overingeniør Geir Sjøli Arbeidstilsynet Midt-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google