Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Totalentreprenørens avtale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Totalentreprenørens avtale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Totalentreprenørens avtale
1 Totalentreprenørens avtale med de prosjekterende Lasse Simonsen

2 1 Back to back-problemet i forhold til de prosjekterende
Lasse Simonsen

3 ”Back to back”-problemet:
NS 3431 Objektivisert ansvar TE B M NS 8401 Uaktsomhetsansvar ? Feilprosjektering årsak til mangelen R Lasse Simonsen

4 Totalentreprenørens ansvar
Totalentreprenørens objektiviserte ansvar: (dvs at kontraktbrudd normalt er et tilstrekkelig ansvarsgrunnlag) Totalentreprenørens ansvar overfor byggherren Rådgiverens culpaansvar Praktiske eksempler hvor det kan oppstå forskjeller: Valg av materialer Valg av løsninger Valg av arbeidsmetoder Uventede grunnforhold Lasse Simonsen

5 Back to back-klausuler: B
NS 3431 37.1 Mangel Det foreligger mangel dersom kontraktarbeidet ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten … E NS 8401 13.1 Når foreligger prosjekteringsfeil Det foreligger prosjekteringsfeil når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt. Pkt 1 xxx Pkt 2 xxx Pkt 3 xxx Back to back A/R Lasse Simonsen

6 Back to back-klausuler
Alt 1: ”Dersom totalentreprenøren blir holdt ansvarlig av byggherren som følge av forhold som de prosjekterende er årsak til, vil totalentreprenøren – uten hensyn til de begrensninger som måtte finnes i NS 8401 – ha rett til full regress hos de prosjekterende.” Alt 2 (Rt 2006 side 10763): ”De betingelsene som gjelder i forholdet mellom totalentreprenøren og byggherren, gjelder også i forholdet mellom totalentreprenøren og de prosjekterende.”

7 2 Skadesituasjonene ved de prosjekterendes feil
Lasse Simonsen

8 Kalkulasjonsgrunnlag
Prosjektering i tidlig fase: (Problem: Sviktende kalkulasjonsgrunnlag for TE) Tidlig fase Sen fase Tilbudet T A Avtalen Rådgiving Kalkulasjonsgrunnlag Lasse Simonsen

9 Feil i mengdeberegningene:
Prosjekteringsfeil Culpavurderingen: - Faglig forsvarlig beregningsmetode? - Tilstrekkelig informasjon? Lasse Simonsen

10 Totalentreprise – uteglemmelser:
For lav pris Tilbud TE B R Utelatelse av nødvendige elementer Lasse Simonsen

11 Økonomisk tap – differansebetraktning:
(innvirkningsvilkåret) Situasjonen med feil mengder Tap Den økonomiske differansen Situasjonen med riktige mengder Ville mengdeøkning ha spilt noen rolle for tilbudsprisen? Hvor mye ville prisen i tilfelle ha blitt økt med? Ville entreprenøren da fått kontrakten? Lasse Simonsen

12 Prosjektering i sen fase:
(Tradisjonelle prosjekteringsfeil.) Tidlig fase Sen fase T A Rådgiving Lasse Simonsen

13 To typer feilprosjektering:
For dårlige løsninger For dyre løsninger Mangel i forhold til byggherren Bryter de økonomiske rammene til TE Eksempel: Ikke tatt tilstrekkelige hensyn til branntekniske krav ved prosjekteringen. Lasse Simonsen

14 For dyre løsninger: Tilbudets økonomiske ramme R
(Prosjektering innenfor budsjettrammene til TE) Tilbudets økonomiske ramme R NS 8401 punkt 7.4,3 ”tilrettelegges slik at disse rammene… kan overholdes” Problem: Overskridelser rammer TE særlig hardt fordi kontraktsummen overfor B er gitt. Lasse Simonsen

15 3 Forsikring av de prosjekterende ansvar
Lasse Simonsen

16 Begrensninger i forsikringsavtalenes dekningsfelt
”Erstatningskrav begrunnet med at det er gitt opplysninger som har vist seg ikke å holde stikk om byggetiden eller størrelsen av omkostningene ved et byggeforetagende.” ”Ansvar for skade som den sikrede ved særskilt avtale har påtatt seg å erstatte for så vidt avtalen medfører erstatningsplikt utover ellers gjeldene rett.” (Back-to-back) ”Ansvar sikrede pådrar seg når han har inngått kontrakt med en entreprenør vedrørende totalentreprise, for så vidt ansvaret går ut over hva han ellers ville ha vært ansvarlig for overfor byggherren.” Lasse Simonsen

17 Ikke forsikret rådgiving (prosjektering):
Bygge- omkostninger (opplysninger om) Opplysninger Byggetid Lasse Simonsen

18 Ansvar som følge av en særlig avtale:
(typisk back to back-avtaler) Særskilt avtale Forsikringsbeviset Normal forsikringsdekning B to B Lasse Simonsen

19 Uteglemte elementer i prosjektet:
(Normalt ikke tap/ikke like stort tap for en ordinær byggherre.) Uteglemt element ? Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Totalentreprenørens avtale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google