Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin Aamodt Støylen, DK Søre Sunnmøre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin Aamodt Støylen, DK Søre Sunnmøre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristin Aamodt Støylen, DK Søre Sunnmøre
Drikkevannsforskrifta (Forskrift om vannforsyning og drikkevann, ) Kristin Aamodt Støylen, DK Søre Sunnmøre

2 § 1 Formål Sikre forsyning av drikkevann: i tilfredsstillende MENGDE
av tilfredsstillende KVALITET

3 § 2 Virkeområde Gjelder i prins. ALT drikkevann og ALLE vannverk;
Offentlige og private Store og små Uavh. av type kilde og utforming på vannverket Gjelder ikke vann som er omfattet av levemiddellovgivningen eller naturlig mineralvann og kildevann.

4 § 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll
Eieren av vannverket er ansvarlig for at drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet når det leveres til mottaker. => For næringsmiddelvirksomheter: På det sted vannet brukes til næringsmiddelformål eller til drikkevann for øvrig.

5 § 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll
Eier av vannverket skal sørge for etablering og føring av internkontroll. Internkontrollen skal sikre at drikkevannsforskriften etterleves. Internkontrollen skal være tilpasset ut i fra virksomhetens art og omfang. (For enkelthusholdninger med egen vannforsyning gjelder naturligvis ikke kravet til internkontroll.)

6 § 6 Opplysningsplikt til mottakere av vannet
Vannverkseier skal til enhver tid ha relevant informasjon om drikkevannskvaliteten tilgjengelig for de mottakere av vannet som ønsker dette. Mottakere av vannet skal alltid opplyses om: Forhold som kan medføre helsemessig risiko Vesentlige endringer i vannkvaliteten Tilfeller der vannverket ikke tilfredsstiller andre krav i forskriften

7 § 7 Opplysningsplikt til tilsynsmyndigheter ol.
Mattilsynet skal varsles dersom vannkvaliteten ikke oppfyller kravene i drikkevannsforskrifta.

8 § 8 Godkjenning av vannforsyningssystem
Godkjenningspliktige virksomheter: Vannverk som forsyner minst 20 husstander (hus/hytter) eller minst 50 personer Helseinstitusjoner eller skoler / barnehager Næringsmiddelvirksomheter (produksjonsbedrifter) med egen vannforsyning er meldepliktige – ikke godkjenningspliktige.

9 § 12 Krav til kvalitet Når drikkevann leveres til mottaker skal vannet
generelt være: Hygienisk betryggende (uten bakterier, tungmetall osv.) Klart (lite farge og partikler) Uten framtredende lukt og smak Drikkevannet skal oppfylle kvalitetskravene som er definert i forskriften.

10 § 14 Vannkilde og vannbehandling
Forebyggende tiltak: Vannkilden må beskyttes tilstrekkelig for å forhindre at vannet forurenses. Behandlende tiltak: Behandlingsprosessene skal være tilpasset råvannskvaliteten, nedbørsfeltet og transp.systemet

11 Forts. § 14 Vannkilde og vannbehandling
Til sammen skal vannverket være utrustet med minst 2 hygieniske barrierer, herav minst èn med desinfiserende funksjon. Def. hygienisk barriere: Naturlig eller kunstig hinder som reduserer biologiske, kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå som ikke utgjør noen helsemessig risiko.

12 § 15 Godkjenning av kjemiske produkter
Kjemiske produkt til behandling av drikkevann skal være godkjente av Mattilsynet.

13 Vedlegg Omtaler bl.a.: Frekvens for prøvetaking (stikkprøver) for å
kontrollere råvannskvalitet og reintvannskvalitet. Grenseverdier for de ulike parametere (mikrobiologiske, kjemiske, fysiske) Beskrivelse av hvordan man skal forholde seg ved overskridelse av grenseverdier.


Laste ned ppt "Kristin Aamodt Støylen, DK Søre Sunnmøre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google