Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- en nyttig test i demensutredningen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- en nyttig test i demensutredningen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 - en nyttig test i demensutredningen?
Klokketegningtesten - en nyttig test i demensutredningen? Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Metodekurs: Utredning i praksis 8. Mars 2006 Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

2 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Hva er Klokketegningtesten? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

3 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Hva måler Klokketegningtesten? Testen er primært en test på visuokonstruktive ferdigheter (orientering og handling i rom), men måler også relativt komplekse nevropsykologiske ferdigheter som: hukommelsesfunksjoner verbal forståelse planlegging og utføring tallkunnskap oppmerksomhet og konsentrasjon evne til å kontrollere impulsiv respondering Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

4 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
7MS Klokketegningtesten Deltest fra Seven Minute Screen 7 item 1-2 min å administrere og skåre Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

5 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Administrering av testen Gi pasienten et blankt ark og en penn SI: Jeg vil at du skal tegne en klokkeskive med alle tallene på. Lag den stor. Etter at pasienten har tegnet klokkeskiven, SI: Tegn inn viserne, som viser at klokken er ti over halv fire. Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

6 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

7 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Vanlige 7MS Klokketegningtest-feil ved mild kognitiv svikt og mild demens (også ved høy alder) Feil plassering av store-viseren: Feil plassering av tall: Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

8 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Resultater fra en norsk undersøkelse Deltagere: normalgruppe på 63 eldre og 95 eldre pasienter med mild kognitiv svikt og mild demens Gjennomsnittsskåre for normalgruppen år: 6.2 poeng, spredning: 4-7 poeng I gruppen friske eldre gjorde de eldste det noe dårligere enn de yngre eldre. Den grenseverdien (cut-off skåren) som best skilte mellom pasienter med mild kognitiv svikt og mild demens var 4 poeng eller mindre Generelt var testen dårlig til å skille mellom pasienter med mild kognitiv svikt og pasienter med mild demens Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

9 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Internasjonale undersøkelser viser: Ulike typer klokketegningester er lite treffsikre i kliniske utvalg (både innen primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste), og er ”dårligere” enn MMS Ikke egnet til å identifisere de som har mild demens Ikke egnet til å identifisere de som har mild kognitiv svikt (MCI) Ikke egnet til å skille mellom ulike demensformer eller ulike årsaker til kognitiv svikt Kan brukes sammen med andre screeninginstrument (f.eks. MMS, IQCODE) for å indikerer mer åpenbar kognitiv svikt og for å indikerer progresjon ved demens Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

10 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
MCI (Alzheimers sykdom?), MMS = 30 (2003) Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

11 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
MCI (Alzheimers sykdom?), MMS = 29 (2004) Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

12 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Alzheimers sykdom, MMS = 26 (2005) Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

13 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Ikke-flytende progressiv afasi. MMS = 29 Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

14 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
MMS < 20 Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

15 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Hva er årsak til lav skåre på klokketegningtesten? Demens? Delirium? Depresjon? Lav motivasjon? Progressiv nevrologisk sykdom? Alkoholkskade? Lese/skrive-vansker? Løsemiddelskade? Høy alder? Nedsatt syn? Generelt lavt evnenivå? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

16 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Klokketegningtesten i demensutredning i primærhelsetjenesten Tas sammen med andre korte kognitiv tester, for eksempel MMS Må tolkes i sammenheng med annen informasjon om pasienten Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

17 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Når skal en henvise til spesialist? Når pasient og/eller pårørende (lege) er bekymret for hukommelse og kognitiv svikt, uavhengig av om MMS, klokketegningtesten eller andre kognitiv tester er normale eller ikke Dvs. normal skåre på Klokketegningtesten o g andre korte kognitive tester utelukker ikke kognitiv svikt og demens Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

18 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Klokketegningtesten og bilkjøring En normal skåre på Klokketegningtesten (MMS og andre korte kognitive tester) utelukker ikke at pasienten har kognitiv svikt som er uforenlig med bilkjøring: Pasienten kan ha alvorlig svikt i oppmerksomhet, reaksjonstid og dårlig innsikt i kjøreferdigheter selv om MMS er over 26 poeng og klokketegningen er over 4 poeng (for eksempel ved frontotemporal demens) Dersom en er usikker bør pasienten henvises til spesialistundersøkelse Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

19 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Hukommelsesklinikken NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Målgruppe: eldre personer med symptomer på kognitiv svikt og der en mistenker en mild kognitiv svikt-tilstand eller begynnende demens Info: tlf Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

20 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Hukommelsesklinikken NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Somatisk/nevrologisk undersøkelse (1 ½ time), og tilgang på MR, EEG, spinalvæske-u.s. m.m. Kognitiv og nevropsykologisk undersøkelse (1 time til 5 timer) Vurdering av diagnose, progresjon, nytte av medikamentell behandling, bilkjøringsevne Informasjon til pasient og pårørende om diagnose, utvikling, hjelpetiltak og hjelpemidler Oppfølging av pasient og pårørende ved behov; ½ - 1 års kontroll i mange tilfeller Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken

21 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen?
Oppsummering og konklusjon 7MS Klokketegningtesten må brukes med forsiktighet i utredning av demens hos eldre Testresultatet påvirkes av alder Testen er ikke egnet til å identifisere pasienter med mild demens eller mild kognitiv svikt, den er for unøyaktig Testen er ikke egnet til å skille mellom ulike årsaker til kognitiv svikt eller ulike typer demens Testen kan brukes i en første vurdering av pasienten, men resultatene må alltid tolkes i lys av annen informasjon om pasienten Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken


Laste ned ppt "- en nyttig test i demensutredningen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google