Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag eldrerådskonferanse 5/9 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag eldrerådskonferanse 5/9 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Foredrag eldrerådskonferanse 5/9 2011
Demens Foredrag eldrerådskonferanse 5/9 2011

3 Demens Ervervet svikt i høyere hjernefunksjoner Forårsaket av sykdom
Øker med økende alder Vanlig i høy alder Likevel ofte oversett/bortforklart Viktig årsak til sviktende funksjon og behov for hjelp hos gamle Det finnes(foreløpig?) ingen kur

4 Forekomst ved økende alder

5 Antall tilfeller i Norge som et resultat av flere eldre/gamle

6 Utfordringsbildet Kommunal omsorg for demente
allerede en utfordring for mange økningen av antallet demente vil forsterke dette Har hjemmebasert omsorg en begrensning? Samhandlingsreformen/ny lov om helse og omsorgstjenester beskriver styrking av kommunehelsetjenesten og spissing av spesialisthelsetjenesten Balanse mellom oppgaver og tilførte ressurser?

7 Strategier Omsorg Behandling Diagnostikk Forebygging Kapasitet
Kvalitet Behandling Diagnostikk Forebygging Er det mulig?

8

9 Demensplanens resept Dagaktivitetstilbud Bedre tilpassede botilbud
Økt kunnskap og kompetanse Informasjon Opplæring Ny kompetanse Forskning

10 Forebygging Demens et resultat av flere forhold
Genetiske Andre sykdommer Livsstil ”Hjerne reserve” Med unntak for valg av foreldre kan flere av disse faktorene påvirkes

11 Behandling av risikofaktorer
Røyk Alkohol? Overvekt/inaktivitet Diabetes Medikamentell behandling av hjerte/kar risiko Blodtrykk Blodfortynnende Kolesterolsenkende Risikofaktorer som middelaldrende har betydning for forekomst av demens Når for sent å forebygge (behandle)?

12 Kostholdsfaktorer (Fet) fisk Frukt og grønt Omega 3
Daglig inntak >65 år av frukt og grønt samt ukentlig inntak av fisk antas (ut fra studier) å kunne gi % reduksjon av risiko (4 års oppfølging)

13 Fysisk aktivitet Flere undersøkelser vise effekt av regelmessig fysisk aktivitet Larson (USA) 1740 >65 fulgt i ca 6 år. Risk i gruppen som var fysisk aktive minst 3 ganger per uke var 40 % mindre

14 Stimulering Intellektuelle/sosiale aktiviteter
Lesing/læring ”kognitiv trening”? Musikk Spill Sosial kontakt Familie Flere studier har vist redusert risiko hos aktive eldre (men, høna eller egget?)

15 Medikamenter? Mange kandidater men ingen anbefalte for øyeblikket
Hormoner? Østrogen- økt fare? DHEA Betennelsesdempende? Blodfortynnende? Vitaminer? Antioksydanter- bedre når naturlig forekommende i mat? Naturmedisin? Ginko biloba uten effekt

16 Pårørende Pårørendes innsats på størrelse med den offentlige
Demensplanen forutsetter fortsatt pårørendes innsats Vi fremtidens pårørende ha samme vilje/evne?


Laste ned ppt "Foredrag eldrerådskonferanse 5/9 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google