Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førerkort. Attestarbeid kjedelig? Førerkort Attestarbeid kjedelig? Hippocrates: Helbrede-lindre-trøste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førerkort. Attestarbeid kjedelig? Førerkort Attestarbeid kjedelig? Hippocrates: Helbrede-lindre-trøste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Førerkort

2 Attestarbeid kjedelig?

3 Førerkort Attestarbeid kjedelig? Hippocrates: Helbrede-lindre-trøste

4 Førerkort Attestarbeid kjedelig? Hippocrates: Helbrede-lindre-trøste Redde liv? Sjelden i vår hverdag

5 Førerkort Attestarbeid kjedelig? Hippocrates: Helbrede-lindre-trøste Redde liv? Sjelden i vår hverdag Redde 3. parts liv

6 Førerkort En menneskerett?

7 Når gi seg: Egenvurdering

8 Når gi seg: Egenvurdering Legevurdering –fastlege-spesialist Fylkeslegevurdering Politiet

9 Testtime Biltilsynet - etter ønske fra - fylkeslege

10 Testtime Biltilsynet - etter ønske fra - fylkeslege Kjøreskole - etter ønske fra - fastlege? - pasient?

11 Dispensasjonssøknad Pasienten søker selv Legeopplysninger/attest til Fylkeslegen med anbefaling/fraråding

12 Førerkortforskriften – endret aug.11 Veiledning for leger – revidert nov.11 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fore rkort-regler-og-veiledning-for-utfylling-av- helseattest-for-forerkort

13 Krav til førerkort Visse krav til syn, hørsel, helse, førlighet Egenerklæring - for lettere FK- klasser hvis frisk Legeerklæring, evt spes.erkl. - v/sykdom og for tyngre FK-klasser

14 Spesielle forhold: 1. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser 2. Psykiske lidelser. Psykisk utviklingshemming. Demens 3. Bruk og misbruk av rusmidler og medikamenter 4. Diabetes mellitus 5. Andre tilstander som kan gjøre føreren uskikket TIA.Hjerneslag/cerebrovaskulær sykdom med følgetilstander. Generell helsesvekkelse pga. alder/sykdom. Koronarsykdom, klaffefeil, hjertearytmier, pacemaker/ICD), maligne arytmier

15 Kognitiv svikt • Redusert oppmerksomhet (obs samtidighet) • Visuospatiell svikt (romforståelse) • Betydelig hukommelsessvikt • Redusert dømmekraft • Forlenget reaksjonstid • Agnosi (gjenkjenningsvansker) • Apraxi (utføringsvansker) • Neglect (manglende oppmerksomhet mot en side)

16 Kjøreanamnese

17 Innblanding i ulykker / nestenulykker

18 FOTO: AFP/Rolf Vennenbernd – Fjernet pga. copyrights

19 Endret kjøreatferd

20 Endret kjøreatferd FOTO: Fra funnydb - Fjernet

21 Behov for co-pilot

22 Behov for co-pilot Foto fjernet pga. copyright

23 Forelegg

24 Forelegg Foto fjernet pga. copyright

25 Redde passasjerer / pårørende

26 Redde passasjerer / pårørende FOTO: Fjernet pga. copyright

27 Tester

28

29 Klokketest (Bestått: >3poeng) 5 Korrekt klokke med alle tall fra 1-12 og korrekt angitt klokkeslett 4 Små plasseringsfeil av tall eller visere 3 Tallene er plassert riktig (eller omtrent riktig), men viserne er plassert feil 2 Tallene er feilplassert, noe som gjør det umulig å plassere viserne riktig 1 Betydelig feilplassering av tallene / tall er utelatt 0 Ser ikke ut som en klokke / skriver bokstaver på arket / forsøker ikke å tegne inn tall

30 MMS 26-30: Oftest tilstrekkelig 20-25: Ofte uforenlig. < 20: Diskvalifiserer

31 ”I can barely hear, I can barely see, I can barely walk. Things could have been worse though. At least I can still drive………..”


Laste ned ppt "Førerkort. Attestarbeid kjedelig? Førerkort Attestarbeid kjedelig? Hippocrates: Helbrede-lindre-trøste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google