Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med"— Utskrift av presentasjonen:

1 en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med
Pustesvikt er en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med nevromuskulære sykdommer – deriblant senskader etter polio

2 Betydningen av hjemmerespirator
”Lungefunksjon” Pustesvikt under søvn Hjemmerespiratorbehandling Symptomer på søvnforstyrrelse KONKLUSJON: Effektiv symptombehandling Betydelig forbedring av livskvalitet og prognose Pneumoni Akutt pustesvikt Pustesvikt på natt og dagtid Kronisk pustesvikt Hjerte og lungesvikt Tid

3 Symptomer på underventilering
Morgenhodepine Dagtidstretthet Søvnproblemer Hukommelse, konsentrasjon

4 Symptomer ved underventilering
Tungpust Tungpust i ryggleie Slapphet, uvelhet, nedsatt appetitt Hyppige luftveisinfeksjoner Vektendring

5 Når kan pustehjelp være nødvendig?
Sykdom som vi vet har god effekt av behandling Symptomer på pustesvikt (underventilering) Påvisning av pustesvikt (underventilering )

6 ”Behandlingsmål” LIVSKVALITET Normalisere pusten når en sover
Jo mer normal CO2, jo bedre? Unngå nattlig oksygenmangel oksygenmetning > 90 % i 90% av søvnperioden

7 Hjemmerespiratorbehandling Virkningsmekanismer
Bedrer / normaliserer innholdet av karbondioksyd og oksygen i blodet “Omstiller” pustesenterets aktivitetsnivå Gir hvile for pustemusklene Øker lungenes evne til å utvide seg Forbedret søvn Mindre belastning for hjertet

8 Enkel pustestøtte

9 Litt statistikk Totalt er det ca 1300 pasienter med hjemmerespirator i Norge i dag Pasienter med senskade etter polio: 99 Doblet fra 2002 7- 10 nye pasienter årlig siste 4 årene Jevnere fordelt mellom de ulike helseregioner men fortsatt forskjeller på fylkesnivå Alder: 50 – 92 år! Gjennomsnitt: 70 år Vanlige bidiagnoser av betydning for pusten: Skoliose OSAS (Obstruktivt søvnapne syndrom)

10 OPPSUMMERING Pasienter med senfølger etter polio utgjør en viktig gruppe med hensyn på å påvise underventilering Pustestøtte med maske er effektiv, enkel å gjennomføre, lett å tolerere Det har skjedd en utjevning av tilbudet etter at kompetansesenteret ble etablert. Det foreligger en betydelig kjønnsforskjell mht behov for behandling. Årsaken til dette er uviss.

11 Nasjonalt kompetansesenter for Hjemmerespiratorbehandling
Haukeland Sykehus Tlf Fax


Laste ned ppt "en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google