Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale anbefalinger Helsetilsynets betraktninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale anbefalinger Helsetilsynets betraktninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale anbefalinger Helsetilsynets betraktninger
SHE dagen 24.oktober 2003 Anne Wyller Shetelig

2 Tilsyn innebærer bl. a Å undersøke og vurdere om tjenestene drives i tråd med myndighetenes krav

3 Myndighetenes krav Internkontroll – plikt til å påse at myndighetenes krav overholdes - systematisk styring og forbedring –ledelsesverktøy Regelverk med funksjonskrav Mer spesifikke krav på noen områder for eksempel smittevern

4 Myndighetskrav til systemer i helsetjenesten -smittevern
Krav om internkontrollsystem Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten: lister opp systemkravene Krav om infeksjonskontrollprogram m. Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner kapitel 2: lister opp krav til tiltak/elementer

5 Systemretting av tilsynet
Fokus på: Ansvar Rammebetingelser Organisasjon og ledelse Styring og prosesser Selve utførelsen av oppgavene Utvikling

6 Utfordringer for virksomheten og tilsynsmyndigheten
Må vite hvilke krav systemet skal sikre Må kunne operasjonalisere disse Faglige krav ..krav til prosedyrer og innhold i disse Faglig forsvarlighet God praksis – anerkjent norm Retningslinjer -standarder Fagrevisorer

7 Tilsyn med smittevern i intensivavdelinger 2002
Smittevernet ved intensivavdelingene i de 6 sykehusene tilsynet omfattet, er i hovedsak av samme faglige standard som ved tilsvarende sykehus i Sverige og Danmark. Revisjonslagets inntrykk er at det ikke er store ulikheter når det gjelder smitteverntiltak ved mellomstore og store sykehus i Danmark, Sverige og Norge.

8 Tilsyn med smittevern i intensivavdelinger 2002
Innholdet i den styrende dokumentasjonen på nivå 1 synes være mer nasjonalt basert i Sverige og Danmark enn i Norge. Problemet med inkongruens mellom nivå 1 og nivå 2 dokumenter synes imidlertid å være nokså likt landene imellom.

9 Tilsyn med smittevern i intensivavdelinger 2002.
”Implementering av sykehusets infeksjonskontroll-program på avdelingsnivå representerer i mange sammenhenger betydelige utfordringer. Det samme gjelder utvikling og iverksetting av retningslinjer for antibiotikabruk. Det er grunn til å tro at mange sykehus her har et betydelig forbedringspotensial. Noen kan også ha behov for ekstern bistand. Etter vår vurdering bør de sentrale myndigheter vurdere tiltak for å hjelpe sykehusene på disse områdene gjennom utarbeidelse av generelle nasjonale retningslinjer og veiledninger. ”

10 Oppsummering Myndighetenes krav til styring og system klare nok - utfordringen er heller implementering Myndighetenes krav til smittevern er relativt detaljerte – likevel hensiktsmessig med større grad av felles retningslinjer… standardisering?

11 Oppsummering forts. Eksisterende retningslinjer – og relasjon til styrings/systemperspektivet? Standarder p.t mer innrettet mot et styringsperspektiv..? Regelmessig revisjon/oppdatering en utfordring.


Laste ned ppt "Nasjonale anbefalinger Helsetilsynets betraktninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google