Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentarer til enkelte spørsmål i THEMAs rapport Tilknytningsplikt og prisregulering Fjernvarmedagene – 29. oktober 2013 – Frode Støle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentarer til enkelte spørsmål i THEMAs rapport Tilknytningsplikt og prisregulering Fjernvarmedagene – 29. oktober 2013 – Frode Støle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommentarer til enkelte spørsmål i THEMAs rapport Tilknytningsplikt og prisregulering Fjernvarmedagene – 29. oktober 2013 – Frode Støle

2 Overordnet kommentar Rapporten peker på viktige sammenhenger mellom ulike regulatoriske virkemidler Virkemidlene trekker i forskjellige retninger Hvis man ønsker å fremme fjernvarme, må de indirekte og direkte reguleringene trekke i samme retning Helt enig!

3 Oversikt 1.Prisregulering for kunder uten tilknytningsplikt? 2.Prising av spisslastleveranser 3.Fastprisavtaler

4 Prisregulering uten tilknytningsplikt? 4

5 Problemstillingen THEMA s. 19: «prisregulering er ønskelig uavhengig av tilknytningsplikt» Tja? Neppe samme beskyttelsesbehov for frivillig tilknyttede kunder Gjelder lovens prisregulering for disse kundene?

6 Energiloven § 5-5 Første ledd er generell: «Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming» Tredje ledd: Kunder med tilknytningsplikt har klagerett, og NVE kan pålegge endringer i priser/vilkår Lovteksten gir ikke et klart svar på om frivillig tilknyttede kunder er beskyttet av prisreguleringen

7 Forarbeidene – formålet med prisregulering Formålet med prisregulering var å beskytte de kundene som tvinges til å velge fjernvarme Ot prp nr 34 (1984-85) s 25: ”Dersom fjernvarme fremstår som det aktuelle alternativ til elektrisk oppvarming for å sikre oppdekkingen av energi i vedkommende område, vil nye boliger etter departementets forslag kunne pålegges å tilknytte seg anlegget. På denne bakgrunn skal prisen på fjernvarme ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming. Ut fra hensynet til den enkelte abonnent skal en slik prisfastsettelse være en forutsetning ved etablering av fjernvarme. […]” Også andre uttalelser i forarbeidene underbygger at prisreguleringen var ment som motstykke til tilknytningsplikten 7 Tilknytningsplikt Prisregulering

8 NVEs veileder nr 3/2011 (revidert jan. 2013) NVE i 2011 og 2013: Avtalefrihet ved «frivillige avtaler» Prisregulering kun ved tilknytningsplikt I tråd med formålet med prisregulering I tråd med reelle hensyn/behov (e.m.m.) 8

9 Avklaringsbehov – forslag til presisering i forskrift Norsk Fjernvarmes høringssvar til OED 2. september: 9

10 Prising av spisslastleveranser

11 Spisslastavtaler THEMA s. 19: Dagens prisregulering gir for liten fleksibilitet – kunder som kun ønsker fjernvarme som spisslast er en utfordring: «Fjernvarmeselskapet har ikke mulighet til å tilpasse sin prising og vil dermed stå i fare for å gå med tap på denne kundegruppen» Høy enhetskost pr levert kWh, men ikke anledning til å ta høy enhetspris? Ordlyden i § 5-5 omfatter «spisslastavtaler» Gode argumenter for å tolke loven innskrenkende

12 Spisslastavtaler II Energilovens formål (§ 1-2): samfunnsmessig rasjonell energiforsyning Makspris for spisslastleveranser motvirker samfunnsmessig rasjonell energiforsyning Andre løsninger velges selv om fjernvarme er mest rasjonelt Formålet med prisreguleringen: Beskytte de som tvinges til å velge fjernvarme som oppvarmingsløsning Mindre beskyttelsesbehov når fjernvarmen brukes som «opsjon» i tillegg til egen grunnlastproduksjon Reelt sett et annet produkt? Dagens virkelighet ≠ virkeligheten i 1985 da loven ble skrevet  Tilsier innskrenkende tolkning – men risikabelt uten avklaring 12

13 Avklaringsbehov – forslag til presisering i forskrift Norsk Fjernvarmes høringssvar til OED 2. september: Signaler fra NVE i hovedsesjonen i går: Topplast er dyrt uansett produksjonsmåte Betaling etter kostnad for topplast bør vurderes

14 Fastprisavtaler

15 Fastprisavtaler? Både kunder og leverandører kan ønske å binde prisen OED i klagesaker: Ikke standard variabel kraftpris, men spotprisavtaler – fordi det over tid er rimeligst for kunden (2009) «volumveid gjennomsnittlig kraftpris over året» (2012) Forward-priser i stedet for historisk områdepris? Lange eller korte børspriser – begge er markedspris Begge er innenfor ordlyden «prisen for elektrisk oppvarming» Risiko – avklaringsbehov 15

16 Takk for oppmerksomheten! frode.stole@kluge.no / 48 01 21 18 frode.stole@kluge.no


Laste ned ppt "Kommentarer til enkelte spørsmål i THEMAs rapport Tilknytningsplikt og prisregulering Fjernvarmedagene – 29. oktober 2013 – Frode Støle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google