Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AFK Sportslig Plan ”Sånn gjør vi det i AFK” Sportsplan AFK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AFK Sportslig Plan ”Sånn gjør vi det i AFK” Sportsplan AFK."— Utskrift av presentasjonen:

1 AFK Sportslig Plan ”Sånn gjør vi det i AFK” Sportsplan AFK

2 Planens struktur DEL 1 – FELLES PLAN FOR AFK DEL 2 – PLANER FOR LAGENE
Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr DEL 2 – PLANER FOR LAGENE Denne delen er pr et rammeverk som skal gjennom en prosess med lagledelser fra alle AFK-lagene DEL 3 – HANDLINGSPLAN Denne delen initierer konkrete handlinger for å sikre at Del 1 og 2 blir gjennomført og oppfylt. Vil i løpet av 2010 bli skilt ut i et eget operativt dokument Sportsplan AFK

3 DEL 1 – FELLES PLAN FOR AFK
Formålet med Sportslig plan Klubbens struktur Verdier Overordnede mål Sportslige mål Spillerutvikling Lagledelse, trenere og foreldre Rekruttering og forhold til andre klubber Utstyr Sportsplan AFK

4 Formålet med Sportslig plan
Dette dokumentet beskriver tilbudet til medlemmene i AFK Sportslig Plan er en helhetlig plan for klubben og på en positiv måte overstyrer kortsiktige og individuelle ambisjoner og mål Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for spillere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud, satsing og ressursbruk – og også et sosialt miljø Dette forpliktende dokumentet er utarbeidet av Sportslig utvalg (SU) og forankret i AFKs styre Sportslig leder er dokumenteier Revisjon 2 ganger pr år for Del 1 og 2 (mars og september) Sportsplan AFK

5 Klubbens struktur A Sportsplan AFK

6 Verdier Klubbens aktiviteter baserer seg hovedsaklig på frivillighet
Spillerne må innrette seg fellesskapets spillestil og holdninger Vi uttaler oss positivt om andre frivillige, klubben og dens medlemmer, sponsorer, motstandere, dommere og andre i Asker Skiklubb – og vi gleder oss over andres fremgang! Fotballforståelse med og uten ball handler om å ta ansvar for laget, klubben og seg selv Ledere og trenere skal respektere og motivere spillerne, og bidra til et positivt samhold i spillergruppen Vi skal videreutvikle den merkevaren som Asker Fotball Kvinner er i nærmiljøet – som et sportslig balansert, trygt og sosialt tilbud til ungdom som ønsker å drive med fotball Sportsplan AFK

7 Overordnede mål AFK skal være en klubb for fotballspillere i nærområdet og satser på å utvikle spillere selv. Spill i øvre divisjoner skal være fundamentert på en stamme av lokale spillere, med utgangspunkt i 50% bosatt i Asker kommune AFK skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner – og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte AFK satser både på topp og bredde. Breddesatsingen i egen regi er fundamentet for å lykkes med toppsatsing Fotballopplæringen i AFK skal preges av idrettsglede Fokus på prestasjonsforbedringer og mindre på resultat i de yngste årsklassene. Det skal være en utfordring for alle Sportsplan AFK

8 Sportslige mål A-lag i 1. div i 2012
Skal være gode nok for Toppserie i 2016, men et opprykk må være basert på tilgjengelige ressurser (vi kjenner vår historie) Etablere oss på Junior Interkrets og J16 Interkrets Minst 1 spiller på hvert kretslag Utvikle kandidater til yngre landslag 30 spillere i 15 årsklassen hvert år (2 lag) Minst 2 keepere på hvert årstrinn, og med spesielt treningstilbud for disse Det skal avholdes felles talenttreninger i vintersesongen på tvers av årstrinnene, og et kvalitetssikret hospiteringssystem Sportsplan AFK

9 Spillerutvikling Viktig å utvikle lag, enda viktigere å utvikle enkeltspillere Med spillerutvikling mener vi - en kontinuerlig forbedring av spillernes ferdigheter. Metoden i dette arbeidet er mange repetisjoner over tid. Gjennom individuelt arbeid og spill på høyeste mulig nivå Mål for spillerutviklingen: Hvert år sende spiller til SUP og minst 1 på hvert kretslag Minst 1 spiller skal tas opp i A-laget fra egne rekker hvert år Sportsplan AFK

10 Spillerutvikling utover laget
Basisferdigheter Klubben skal legge til rette for utvikling av basisferdigheter gjennom koordinering på tvers av lagene. Teknisk og taktisk skolering tilpasset årsklassene Hospitering Alle spillere skal ha et trygt sosialt fundament men klubben skal aktivt bidra til å gi utfordringer på det ferdighetsnivået spilleren er. De beste (og største talenter) vil delta i høyere årsklasser, i trening og kamper – men alltid til det beste for spillerens utvikling SUP Oslo Fotballkrets sitt tilbud til de største talentene. AFK skal oppfordre til å delta på dette tilbudet 2 dager pr uke. Opptakskriterer styres av kretsen, men klubben melder inn Kretslag Veien hit går nesten alltid gjennom SUP Sportsplan AFK

11 Lagledelse, trenere og foreldre
Det skal være minst 1 utdannet hovedtrener på hvert årstrinn Det skal tilrettelegges for å utdanne trenere blant de eldre årgangene i AFK Herunder legge til rette for at disse får assistentroller inntil de er modne for selv å ta ansvar for yngre lag Begrepet ”foreldretrener” er og skal være positivt i AFK Foreldre kan jo også være trenerutdannet! SU og hovedtrenere skal gjennom koordinering og opplæring sikre at assisterende foreldretrenere gir veiledning de er trygge på Flere trenerressurser på feltet gir bedre oppfølging. Betydningen av tilstedeværelse og støtte til spillerne er stor Likeens betydningen av et bredt sosialt miljø rundt laget Kombinasjon frivillighet / betalt oppdrag følges tett opp av klubben Engasjerte foreldre er en ressurs! Likeså eldre jenter!!! Sportsplan AFK

12 Rekruttering og forhold til andre klubber
AFK skal være en klubb for fotballspillere i nærområdet Vi er alltid åpen for spillere som ønsker å komme til Asker og eventuell rekruttering skal begrenses til spillere bosatt ikke mer enn 10 km fra Asker sentrum for inntil J16 For Jr/A definerer vi nærområdet som større og tillater en mer aktiv rekruttering For toppseriespill vil Tellus være naturlig rekrutteringsområde Vi er åpen for balansert samarbeid med andre klubber Sportsplan AFK

13 Utstyr Ledere, trenere og spillere er representanter for AFK
Så langt det er mulig, skal disse bruke klubbens utstyr når de representerer klubben Sportsplan AFK


Laste ned ppt "AFK Sportslig Plan ”Sånn gjør vi det i AFK” Sportsplan AFK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google