Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alkohol | fotball.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alkohol | fotball."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alkohol | fotball

2 fotballen – en alkoholfri sone
Alkohol | Fotball fotballen – en alkoholfri sone Det vi skal snakke om i dag handler om fotball, alkohol og klubben vår.

3 Alkohol | Fotball Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Sammen skal vi reflektere litt rundt følgende: Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi ha det hos oss?

4 5 argumenter for fravær av alkohol i fotballen
Alkohol | Fotball 5 argumenter for fravær av alkohol i fotballen Det miljømessige Det sosiale Det sportslige Den samfunnsmessige anseelse Sikkerheten Hvorfor bør fotballen skjermes for alkohol? Her er 5 argumenter for fravær av alkohol i klubbsammenheng Det miljømessige: Fotballen er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet. Det sosiale: I enhver større barne- eller ungdomsgruppe finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler – et «fuktig» fotballmiljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse to gruppene skal fotballen være et fristed. Det sportslige: Alkohol og ettervirkningene av alkohol gir dårligere resultater, og reduserer aktivitetens egen opplevelsesverdi. Den samfunnsmessige anseelse: Det offentlige støtter fotballen ut fra et forebyggingsmotiv, og private sponsorer ønsker ikke at klubbene får negativ presseomtale. Sikkerheten: Det er en stor tillitserklæring at hundretusenvis av foreldre overlater ansvaret for sine unger til klubbene. Berusede ledere og/eller ungdommer øker risikoen for at skader, ulykker eller andre negative hendelser skal inntreffe.

5 NFF anbefaler: Fotballen skal være en alkoholfri sone
Alkohol | Fotball NFF anbefaler: Fotballen skal være en alkoholfri sone Null alkohol i forbindelse med aldersbestemte lag: På hele reisen under turnering og bortekamper 48 timer i forkant av alle kamper I garderoben etter hjemmekamper På alle klubbarrangement hvor lag deltar NFF anbefaler at fotballen skal være en alkoholfri sone. NFF mener følgende regler bør være gjeldende: Det skal ikke forekomme alkohol i forbindelse med aldersbestemte lag: * På hele reisen under turnering og bortekamper, det vil si fra spillere, trenere og ledere forlater hjemstedet til de er tilbake. * 48 timer i forkant av alle kamper. * I garderoben etter hjemmekamper. * På alle klubbarrangement hvor lag deltar.

6 Men trenger vi virkelig å lage lover og regler?
Alkohol | Fotball Men trenger vi virkelig å lage lover og regler? Men er det så nøye om det finnes regler på dette eller ikke? Kan man ikke bare stole på folk? La oss se på noen eksempler på situasjoner hvor det kan være lurt å ha et regelverk å forholde seg til. Vi diskuterer underveis.

7 Situasjon 1 Overnattingscup med 10-åringene Alkohol | Fotball
Laget til jentene på 10 år deltar på turnering om sommeren. Mange foreldre er med, og overnatting foregår i telt og campingvogner. På kvelden samles foreldrene til grillmat og drikke. Lagets trenere og ledere, som også er foreldre, deltar selvsagt også i den sosiale aktiviteten. Det lystige laget fortsetter utover natta og alkohol blir drukket til dels i store mengder.

8 Alkohol | Fotball Er det akseptabelt at foreldre og trenere/ledere drikker alkohol i forbindelse med turneringer og arrangementer for barn? Hvis ja: Hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense når voksne betrakter dette som en del av sin ferie/fritid? Hvis Nei: Hvorfor ikke? Kan klubben gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid? Og forresten: Hvem skal kjøre til lege når alle har drukket? Er det akseptabelt at foreldre og trenere/ledere drikker alkohol i forbindelse med turneringer for barn? * Hvis ja: Hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense når voksne betrakter dette som en del av sin ferie og fritid? * Hvis nei: Hvorfor ikke? Kan klubben gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid? Det er ikke alltid de voksne drikker mye – ofte er det noen øl eller et par glass vin når barna har lagt seg og sovnet. Det kan være lett å tenke at såpass små mengder alkohol ikke har noen betydning. * Hva skjer om en spiller går ut av campingvogna for å gå på do, tråkker på glass og skjærer seg stygt i foten? Hvem skal kjøre til lege når alle har drukket?

9 Situasjon 2 Juniorlaget på cup i Danmark Alkohol | Fotball
Juniorlaget deltar på turnering i Danmark. Halvparten av spillerne har fylt 18 år, mens de resterende er i alderen år. Laget blir slått ut av turneringen tre dager før hjemreise, og får lov av treneren å gå på byen. Dette innebærer at noen av spillerne drikker alkohol.

10 Alkohol | Fotball Er det akseptabelt at juniorspillerne får drikke alkohol etter at laget er utslått av turneringen? Vil det være riktig å tillate de over 18 år å drikke alkohol, når så mange andre på laget ikke er gamle nok? Ved et totalforbud for alle, hvilke reaksjonsmuligheter har vi som klubb dersom noen bryter et slikt forbud kort tid før hjemreise? A. Er det akseptabelt at juniorspillerne får drikke alkohol i en slik sammenheng etter at laget er utslått av turneringen? B. Vil det være riktig å tillate de over 18 år å drikke alkohol, når så mange andre på laget ikke er gamle nok? C. Ved et totalforbud for alle, hvilke reaksjonsmuligheter har vi som klubb dersom noen bryter et slikt forbud kort tid før hjemreise?

11 Situasjon 3 Årsfest i klubben Alkohol | Fotball
Situasjon 3: Årsfest i klubben Klubben har årsfest med seniorlagene på herre- og kvinnesiden. Rekruttlag og juniorlag av begge kjønn er også med, i tillegg til styremedlemmer, komiteer og samarbeidspartnere. Det serveres gratis øl og vin til maten og det er bar utover kvelden.

12 Alkohol | Fotball Er det sannsynlig at unge fotballspillere får et første møte med voksne og fyll i en slik setting? I så fall, hvilken betydning kan dette ha? Siden det åpenbart er spillere tilstede som er for unge til å drikke alkohol, hvor sannsynlig er det at noen av disse likevel kommer til å drikke alkohol? Hvordan kan klubben løse en slik utfordring, sånn at alle opp lever dette som et positivt tiltak - og uten at klubben indirekte bidrar til at unge spillere under 18 år drikker alkohol? Er klubben på noen måte ansvarlig dersom det inntreffer negative episoder (slåsskamper, promillekjøring, personskader etc.), og hvor langt strekker eventuelt det ansvaret seg? A. Er det sannsynlig at unge fotballspillere får et første møte med voksne og fyll i en slik setting? I så fall, hvilken betydning kan dette ha? B. Siden det åpenbart er spillere tilstede som er for unge til å drikke alkohol, hvor sannsynlig er det at noen av disse likevel kommer til å drikke alkohol når anledningen og gruppepresset blir så stort som det lett kan bli på en slik tilstelning? C. Hvordan kan klubben løse en slik utfordring, sånn at alle opplever dette som et positivt tiltak - og uten at klubben indirekte bidrar til at unge spillere under 18 år drikker alkohol? D. Er klubben på noen måte ansvarlig dersom det inntreffer negative episoder i forbindelse med et slikt arrangement (slåsskamper, promillekjøring, personskader etc.), og hvor langt strekker eventuelt det ansvaret seg?

13 Situasjon 4 Herrelaget på vei hjem fra bortekamp Alkohol | Fotball
Klubbens herrelag har spilt en viktig bortekamp og vunnet mot en vanskelig motstander. Bussturen hjem denne lørdagen tar ca. tre timer. Humøret er på topp, og noen av de litt eldre spillerne feirer med noen bokser øl. Treneren og laglederne har på forhånd godkjent dette. Fem av lagets spillere er for unge til å drikke alkohol, men to av disse får tilbud om øl av eldre spillere og takker ja med største selvfølgelighet.

14 Er dette et scenario som kan opp stå i din klubb?
Alkohol | Fotball Er dette et scenario som kan opp stå i din klubb? Hvis nei, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan vil signaleffekten være overfor omgivelsene? Hva er klubbens ansvar knyttet til at spillere under 18 år blir tilbudt alkohol, i og med at dette er et lovbrudd som kan få følger? A. Er dette et scenario som kan oppstå i din klubb? - Hvis nei, hvorfor ikke? - Hvis ja, hvordan vil signaleffekten være overfor omgivelsene dersom det oppstår negative episoder knyttet til en slik praksis? B. Hva er klubbens ansvar knyttet til at spillere under 18 år blir tilbudt alkohol, i og med at dette er et lovbrudd som kan få følger?

15 Situasjon 5 idrettsledere som representanter for klubben
Alkohol | Fotball Situasjon 5 idrettsledere som representanter for klubben Situasjon 5: Klubbledere som representanter for klubben To av klubbens ledere deltar på Forbundstinget. På kvelden arrangeres det middag for delegatene og det serveres alkohol til maten for de som ønsker det. Begge lederne takker ja til dette, og etter middagen fortsetter selskapet i hotellets bar. Stemningen blir ganske høy utover kvelden, og de to lederne havner etterhvert i høylytte diskusjoner med øvrige tingdelegater.

16 Hvis ja: Hvor går grensen?
Alkohol | Fotball Er det forenlig med klubbens alkoholpolitikk at ledere som representerer klubben nyter alkohol under en offisiell middag? Hvis ja: Hvor går grensen? Kan det være en fare for at klubbens omdømme blir svekket? Bør vi som klubb også ha en klar politikk i forhold til alkohol også når det gjelder ledere som er ute og representerer klubben? A. Er det forenlig med klubbens alkoholpolitikk at ledere som representerer klubben i det øverste forum i norsk fotball (Forbundstinget) nyter alkohol under en offisiell middag? Hvis ja, hvor går i så fall grensen? B. Kan det være en fare for at klubbens omdømme blir svekket hvis klubbens representanter på grunn av alkoholpåvirkning opptrer på en høylytt, sjenerende eller ufin måte? C. Bør vi som klubb også ha en klar politikk i forhold til alkohol når det gjelder ledere som er ute og representerer klubben, på samme måte som vi har en politikk når det gjelder spillere?

17 Situasjon 6 Damelagets fredagsfest Alkohol | Fotball
Klubbens damelag har en sosial tilstelning en fredag i juni. Det drikkes alkohol blant de som aldersmessig har lov til det. Lagets neste seriekamp er påfølgende mandag, og det er intern enighet om at en fest på fredag ikke har noen innvirkning på lagets prestasjoner tre døgn senere. Noen av spillerne drikker så mye alkohol at de dagen etter føler seg svært uvel.

18 Alkohol | Fotball Mange lag opererer med en «48-timersregel» i forhold til alkoholinntak og neste kamp. Er dette en fornuftig grense? Hvis nei: Hvorfor ikke? Er vi som klubb like oppmerksomme på klubbens kvinnelige utøvere og ledere når det gjelder alkoholbruk, som vi er i forhold til mannlige utøvere og ledere? A. Mange lag opererer med en «48-timersregel» i forhold til alkoholinntak og neste kamp. Er dette en fornuftig grense? Hvis nei, hvorfor ikke? B. Jenter er i ferd med å tilnærme seg gutters drikkemønster når det gjelder hyppighet og mengde alkohol. Er vi som klubb like oppmerksomme på klubbens kvinnelige utøvere og ledere når det gjelder alkoholbruk, som vi er i forhold til mannlige utøvere og ledere?

19 Situasjonene handler om det samme
Alkohol | Fotball Situasjonene handler om det samme Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Hva er greit og hva er ikke greit? Alle disse situasjonene handler om to spørsmål: - Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? - Hva er greit og hva er ikke greit?

20 Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk?
Alkohol | Fotball Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk? Blir disse fulgt opp i praksis? Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk? Hvis ja: På hvilken måte er alle involverte i klubben gjort kjent med disse reglene? Hvis nei: Hvordan bør klubben gå frem for å hurtigst mulig å få på plass felles regler på dette området?

21 Hvem og hvordan? Hvem tar ansvaret og hvordan går vi fram?
Alkohol | Fotball Hvem og hvordan? Hvem tar ansvaret og hvordan går vi fram? Hvordan gjør vi det i klubben? Hvordan gjør vi det i laget? Hvem og hvordan? Hvem tar ansvaret og hvordan går vi fram? Hvem må ta ansvar i klubben? Styret, trenere, lagledere, nøkkelpersoner – andre? Hvem må ta ansvar i laget? Spillere – foreldre – andre?

22 Alkohol | Fotball Klubben er sjef Et godt klubbmiljø og grunnlaget for spillernes trivsel starter i klubbens styre Ledere er forbilder – og bør opptre som det i all klubbregi Klubben er sjef Et godt klubbmiljø og grunnlaget for spillernes trivsel starter i klubbens styre. Ledere er forbilder – og bør opptre som det i all klubbregi.

23 Tiltak i klubben Forslag til hva klubben kan gjøre:
Alkohol | Fotball Tiltak i klubben Forslag til hva klubben kan gjøre: Ta diskusjonen og utarbeide retningslinjer Forankre retningslinjene Ta opp temaet med trenere/lagledere Sørge for at brudd på klubbens retningslinjer får konsekvenser Ta en årlig gjennomgang av situasjonen i årsberetningen Ha retningslinjene synlige på hjemmesiden Få retningslinjene ut til nye medlemmer og deres foresatte Bli en se og bli sett-klubb! Forslag til hva klubben kan gjøre: - Retningslinjene bør diskuteres og enes om i styret. - Retningslinjene bør være forankret i styret og blant trenere, lagledere og andre med nøkkelroller. Og i klubbens handlingsplan/sportsplan. Temaet kan diskuteres med trenere og lagledere i forkant av reiser i klubbregi. - Sørg for naturlige og fornuftige konsekvenser for den/de som bryter med retningslinjene, det vil si følger som står i samsvar med både forarbeidet som er gjort og forseelsen som er gjort. - Ta en årlig gjennomgang av reglene. - Synliggjør reglene på klubbens hjemmesider. Sørg for at reglene er en del av informasjonen som gis til alle nye medlemmer og deres foresatte. Bli en SE OG BLI SETT-klubb, og vis omverdenen at klubben er et positivt og trygt sted for barn og unge å være

24 Alkohol | Fotball Tiltak i laget Spillermøter - gjennomgå klubbens retningslinjer og forklar hvorfor dette er viktig Foreldremøter – diskuter retningslinjer og hvordan de blir håndhevet i praksis Forslag til hva laget kan gjøre: Spillermøter: Temaet tas opp på spillermøter (minst én gang hvert år) der man gjennomgår klubbens retningslinjer og forklarer hvorfor dette er viktig, samt hvilke sanksjoner man har. Foreldremøter: Diskusjon rundt temaet på foreldremøter. Man kan prate om grunnlaget og retningslinjene, og hvordan de blir håndhevet i praksis. Særlig vekt bør ligge på foreldre som er med på overnattinger, bortekamper og lignende.

25 Ett skritt videre Gå grundigere til verks?
Alkohol | Fotball Ett skritt videre Gå grundigere til verks? Ta det som en temakveld som kan gjennomføres av interne krefter, folk fra kretsen eller med hjelp fra AV-OG-TIL Ett skritt videre Hvis man vil gå grundigere til verks kan klubben ta det som en temakveld som kan gjennomføres av interne krefter, folk fra kretsen eller med hjelp fra AV-OG-TIL.

26 Å lage retnings-linjer er lett – eksamen står i hverdagen
Alkohol | Fotball Å lage retnings-linjer er lett – eksamen står i hverdagen Å lage retningslinjer er lett – eksamen står i hverdagen.

27 Alkohol | IDRETT SE & BLI SETT-prinsippet: Gode ledere og trenere evner å se om utøvere har det bra, og er samtidig klar over at de selv blir sett. Derfor er de bevisst på sin rolle som forbilde. SE & BLI SETT-klubber forplikter seg til å ha tydelige retningslinjer knyttet til alkohol og klubbaktiviteter. Organisasjonen AV -OG- TIL har utviklet SE & BLI SETT-prinsippet. SE & BLI SETT-prinsippet bygger på at trenere og ledere evner og SE om utøvere har det bra, og er samtidig klar over at de blir SETT. Derfor er de bevisst på sin rolle som forbilde. SE & BLI SETT-klubber skal forplikte seg til å ha tydlige retningslinjer knyttet til alkohol og klubbaktiviteter. Dette bidrar til å skape en trygg og positiv klubb for alle. For å registrere seg som SE & BLI SETT-klubb kan man gå inn på seogblisett.no


Laste ned ppt "Alkohol | fotball."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google