Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstrinnet VBK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstrinnet VBK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstrinnet VBK

2 Ungdomstrinnet

3 Målsetting for ungdomsfotballen 13 – 16 år:
Ungdomstrinnet Målsetting for ungdomsfotballen 13 – 16 år: Legge forholdene til rette slik at vi hindrer frafall fra fotballen Skape en interesse og et miljø hvor fotballen blir primær fritidsaktivitet. Utvikle gode spillere med individuelle tekniske ferdigheter, spilleglede, holdninger og lagmoral som fremste kjennetegn. Gi et godt tilbud til alle som ønsker å spille fotball, uansett hvilket ferdighetsnivå spilleren har. Så langt det lar seg gjøre skal alle får spille/bidra i kamp ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for ALLE”

4 Ungdomstrinnet

5 Ungdomstrinnet Kommunikasjon mellom trenere og leder.
4 mål som må på plass i 2010: Kommunikasjon mellom trenere og leder. Etablere trinnledere. Hospitering av spillere mellom lagene. Talentutvikling for spillere og keepere.

6 Kommunikasjon mellom trenere og ledere:
Ungdomstrinnet Kommunikasjon mellom trenere og ledere: Det opprettes kvartalsmøter mellom trenere og ungdomsleder. Januar/april/august/november. Det opprettes trinnledere for hvert årskull. Det rapporteres fra trinnleder hver mnd. til ungdomsleder. (Status rundt laget. Resultater-hospitering-sosialt-generelt).

7 Ungdomsutvalgets medlemmer i VBK 2012:
Ungdomstrinnet Ungdomsutvalgets medlemmer i VBK 2012: Ungdomsleder : Ole Jakob Pettersen Trinnleder -96/97 : Rolf Clemetsen Tinnleder 1998 : Oskar Håkonsen Tinnleder 1999 : Stein A Finnestad

8 Ungdomstrinnet Bakgrunn for trinn organiseringen i VBK
Samle spillere og trenere/ledere i års trinnet Fjerne ”klubb” i klubben Skape en god dialog mellom lagenes trenere/ledere og oppmenn Etablere en fast møteplass for års trinnet.

9 Ungdomstrinnet

10 Ungdomstrinnet

11 Ungdomstrinnet

12 Ungdomstrinnet Hospitering
Det skal hospiteres mellom lagene hvis spilleren har kvaliteter/evner/ambisjoner og det viktigste ``ønsker dette selv``. Trenere i de involvert lag snakker sammen og blir enige om hvordan dette tilrettelegges på en best mulig måte for spilleren og de involverte lag. Treneren som mottar en spiller som hospiterer har et stort ansvar ang. integrering av den nye spilleren i det nye laget.

13 Ungdomstrinnet Talentutvikling
Det opprettes egne trenere for talentutvikling. En for utespillere. En for keeper. Utespillere og keeprer trener samtidig. Vi prøver å få til 2 treninger i mnd. ut 2010.

14 Ungdomstrinnet Talent trening/utvikling for gutter

15 Ungdomstrinnet Talent trening/utvikling jenter
Brynjulf Loen har startet en prosess med jentene i trinnene -95/-96/-97. Her er det en dialog med damelaget i Klepp ang. ekstra treninger. Det satses på interne arrangementer, som for eksempel interne turneringer en gang i mnd.

16 Ungdomstrinnet VERDIGRUNNLAG Ungdomsfotballens verdigrunnlag bygger på idrettens grunnverdier: Glede – Fellesskap – Helse – Ærlighet

17 Ungdomstrinnet Glede – gjennom mestring i ekte lek, spontanidrett og organisert idrett Fellesskap – sosial utvikling gjennom samhandling og konfliktløsing Helse – gjennom etablering av sunne vaner Ærlighet – gjennom oppdragelse til Fair Play

18 Ungdomsfotballens tre grunnverdier:
Ungdomstrinnet Ungdomsfotballens tre grunnverdier:

19 Ungdomstrinnet Medbestemmelse
Medbestemmelse betyr å involvere ungdom; - spørre ungdom – ta ungdom med på råd – bruke ungdommen til selv å være med på å utforme aktiviteten. Medbestemmelse handler om at ungdom må få være med på å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. Idretten skal tilby kreative og allsidige idrettsmiljøer som gir økt deltagelse, engasjement og medbestemmelse. Da er det viktig at ungdom får være med på å utforme dette tilbudet. Trener og utøver må samarbeide når aktivitetene planlegges. I forbindelse med konkurranser må det også vektlegges sosial aktivitet og egenutvikling. Utøvere skal møte et positivt, trygt, sosialt og motiverende idrettsmiljø.

20 Ungdomstrinnet Differensiering
Differensiering betyr å legge forholdene til rette for de forskjellige spillerne i klubben – og innenfor hvert enkelt lag. Differensiering handler om at ungdom – gjennom medbestemmelse – får gi uttrykk for hvor mye de ønsker å satse på fotballen, hvor store ambisjoner de har. Dette får i neste omgang noe å si for antall treningsøkter, etc. Konsekvensene av differensieringen blir at klubbene må kunne tilby ulike opplegg til spillerne, ut fra de forskjellige ambisjonsnivåene. Differensiering kan være i forhold til punktene: fellestreninger, gruppetreninger, egentreninger, hospiteringer, deltakelse i andre aktiviteter/organisasjoner, etc. Men differensiering kan også være innad i laget i forhold til f.eks inndeling av lag, gruppesammensetninger, lagsammensetninger etc.

21 Ungdomstrinnet Breddeformelen: Trygghet + Mestring = Trivsel
Trivsel har et ganske ”romslig” innhold som på en måte inkorporerer mange viktige følelsesbegreper. Både fellesskap, glede, inkludering og tilhørighet skaper trivsel eller er forutsetninger for trivsel. Trygghet vil også helt klart være et sentralt element i det å trives. At barnet føler den rette tryggheten både i forhold til aktiviteten, sine medaktører og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Som grunnlag for frigjøring av energi og utfoldelse er trygghet et grunnleggende behov for barn. Mestring handler om å få til noe, greie en oppgave, ta en utfordring og beherske den, oppnå et mål alene eller i samarbeid (samspill) med andre. Dette er et meget sentralt behov for oss mennesker – også for ungdom! Det å mestre noe utløser positive og gode følelser som både glede, selvverd, stolthet og selvtillit. Og så passer det selvfølgelig utmerket i idrettssammenheng – der mestringen både kan betraktes som et middel og et mål. For ungdom blir det derfor fundamentalt å tilpasse aktivitetene slik at mestringsfølelsen blir mest mulig positiv – også for dem som ikke er så flinke idrettslig, rangerings messig sett.

22 Ungdomstrinnet

23 Fair Play i Vardeneset Ballklubb
Ungdomstrinnet Fair Play i Vardeneset Ballklubb VBK`s første 11`er. 1. Vi skal ha respekt for medspiller, motspillere, dommere, trenere og lagledere. 2. Vi skal ta vel imot gjestende lag og dommere til våre hjemmekamper. 3. Vi skal ha en real og fin opptreden på og utenfor banen og ha sterkt fokus på fair play. 4. Vi skal takke dommer og motstandere for kampen, uansett kampresultat. 5. Vi skal alle vise respekt for klubbens beslutninger og regelverk. 6. Vi skal ta vare på klubbens eiendeler. 7. Vi skal alltid rydde opp etter oss i garderobe og på kamparena. 8. Vi skal alltid være gode Vbk-ambassadører. 9. Vi skal bidra til å skape glede og trivsel for alle på Idrettsanlegget. 10. Vi skal ha null toleranse for rusmidler i barn og ungdomsavdeling. 11. Ledere og støtteapparat i VBK skal være gode rollemodeller og forbilder.

24 Det handler om respekt, ikke sant?
Ungdomstrinnet FAIR PLAY Det handler om respekt, ikke sant?

25 Ungdomstrinnet VARDENESET BK VISJON
Vardeneset Ballklub skal gi alle som vil, et tilbud som er tilpasset sine egne behov, evner og ambisjoner. 

26 LYKKES Ungdomstrinnet
Lykke til alle med en fantastisk jobb som dere utfører. Sammen skal vi lykkes. VIL MANN SÅ KAN MANN LYKKES


Laste ned ppt "Ungdomstrinnet VBK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google