Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid toppavdeling og breddeavdeling (11-19 år) med utgangspunkt i spillerutvikling Prinsipper og retningslinjer på trenernivå Tor Johan Haugland Sportssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid toppavdeling og breddeavdeling (11-19 år) med utgangspunkt i spillerutvikling Prinsipper og retningslinjer på trenernivå Tor Johan Haugland Sportssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid toppavdeling og breddeavdeling (11-19 år) med utgangspunkt i spillerutvikling Prinsipper og retningslinjer på trenernivå Tor Johan Haugland Sportssjef MK Toppfotball Basert på trenermøter oktober 2008

2 Bredde + Topp = Sant MK skal ha et aktivitetstilbud til alle barn og unge som er tilpasset den enkeltes evner, forutsetninger og ambisjoner! På trenernivå er det da behov for: •Rolleavklaring! •Samarbeidsrutiner! •Samarbeidsarenaer!

3 Spillerutvikling Overordnet målsetting for spillerutvikling: •MK Toppfotball skal være en utviklingsarena for unge, lokale spillere som vil til Norsk Toppfotball: •Vi skal jevnlig levere/skolere spillere til Norsk Toppfotball •Vi skal til enhver tid ha tre aldersbestemte landslagsspillere

4 Spillerutvikling Overordnet prinsipper for spillerutvikling: 1.Individuell spillerutvikling skal opp t.o.m. u-lagsnivå gå foran resultater for laget. 2. Enkeltspillere skal tilbys rett matchingsarena (trening/kamp) med tanke på optimal utvikling. Stikkord: Mestring og flytsone (balanse mellom nivået på utfordringer og nivået for ferdigheter) Verktøy: aktiv bruk av hospiteringsordning og permanent opphold på høyere alders-/ferdighetsnivå.

5 Behovet for retningslinjer, prinsipper, rutiner… –Kjent struktur og avklarte roller/ansvar –Samarbeidsarenaer –Uttakskriterier for toppavdelingen –Organisering av opptak

6 Struktur Bredde- Avdeling (TK) Topp- Avdeling (SU) A-lag U-lag Jr FK MK MK Toppfotball Driftsansvar: Smg 13 Smg 14 Gutter

7 Samarbeidsarenaer •Trenerkoordinator (TK) for bredde inviteres som fast deltaker i Trenerforum for toppavdeling (ca. en gang i måneden). Toppavdelingens spillerutvikler (SU) er ansvarlig for innkalling. •Jevnlig uformell dialog mellom TK og SU. Gjensidig ansvar. Lagstrenere går ”tjenestevei” ved samarbeidsproblemer mellom topp og bredde. •To årlige møter (januar og juni) for trenerapparatet i de to avdelingene. Ansvar for innkalling og opplegg: TK og SU i samarbeid.

8 Uttakskriterier for toppavd. •Spillere blir tatt opp og forblir i toppavdelingen på grunnlag av ferdigheter (tekniske, taktiske, mentale og fysiske). •Det legges i tillegg stor vekt på god treningskultur* : godt treningsframmøte, innsats, konsentrasjon, evne/vilje til å ta feedback, komme på tida, melde fravær osv. •Det legges vekt på utviklingspotensial. * Det åpnes i praksis for radikal kvotering, dvs. at spillere med god treningskultur og stort utviklingspotensial kan foretrekkes foran spillere med bedre ferdigheter, men som mangler mye på treningskultur (og dermed utviklingspotensial).

9 Organisering av opptak til toppavd. •Troppene foran ny sesong skal være klare senest innen 5.januar. Ansvar: Spillerutvikler. •Troppene på 13-og 14 årsnivå skal da bestå av 15-16 spillere, guttetroppen på 16-18 spillere, mens juniortroppen bør være på 19-20 mann. I perioden januar-oktober er troppene likevel dynamiske, dvs. at det er naturlig at spillere blir tatt opp og at spillere detter ut som et resultat av prestasjoner og holdninger over tid. Spesielt på 13-og 14- årsnivået skal det legges vekt på hospitering fra både aldersnivået under og andrelagene! Flytting av spillere mellom topp og breddelag avklares mellom TK og SU, i samarbeid med lagstrenere. Ved uenighet: TK og SU har siste ord. Ved uenighet mellom TK og SU presenteres saken for sportssjef som har siste ord. •Etter hver sesong leverer lagstrenere (topp og bredde 12-19 år) inn en skriftlig innstilling på kandidater til neste års topplag. Innstillingen leveres spillerutvikler innen 25.oktober. Innstillingen deles gjerne inn i to kategorier (prioritet 1 og prioritet 2), og må inneholde hvilket lag den enkelte spiller er innstilt til. Innstillingen kan gjerne utfylles med kommentarer/begrunnelser. •I perioden ca. 10.november-23.desember er det uttaksperiode. Lagstrenere, i samarbeid med spillerutvikler og TK avgjør hvem som inviteres til treningene. Kommende sesongs lagstrenere tar ut troppen i samarbeid med spillerutvikler. Ved uenighet har spillerutvikler siste ord.

10 Differensiering i toppavdelingen ”Tilpasset opplæring” – rett matchings-/utviklingsarena •Permanent flytting opp et nivå Spillere som hevder seg blant de fire-fem beste spillerne på nivået over, og som gjennom holdninger viser at de er spillere å satse på. •Hospitering: Spillere som ligger i ei gråsone mellom to nivåer tilbys hospitering på nivået over som ekstratrening. Hospitering vil i første omgang omfatte treninger, men kan også innebære enkelte kamper. NB! Vurdere totalbelastning •Utviklingsgrupper: For sesongen 2009 planlegges også to utviklingsgrupper for aldersgruppen 12-14 år og 15-18 år. Dette blir et ekstra treningstilbud til de mest interessante spillerne i MK - med vekt på individuell ferdighetstrening. 2-4 ganger i måneden (lørdag/søndag). Ansvar for uttak og organisering: Spillerutvikler.

11 Samarbeidet mellom trenerne i topp- og breddeavdelingen kjennetegnes av: Jevnlig dialog og involvering Gjensidig respekt Lojalitet


Laste ned ppt "Samarbeid toppavdeling og breddeavdeling (11-19 år) med utgangspunkt i spillerutvikling Prinsipper og retningslinjer på trenernivå Tor Johan Haugland Sportssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google