Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fotball for ungdommen Høyreklikk for “full screen”. Bruk entertasten for å komme videre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fotball for ungdommen Høyreklikk for “full screen”. Bruk entertasten for å komme videre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fotball for ungdommen Høyreklikk for “full screen”. Bruk entertasten for å komme videre

2 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Hvordan organisere lagene? Oppgavene rundt laget: •Lagleder •Trenere •Foreldrekontakt •Økonomiansvarlig •Reiseansvarlig •Materialforvalter • Ansvarlig for sosialt samvær • Webansvarlig • Sponsoransvarlig • Dugnadsansvarlig • Transportansvarlig • Styredeltakelse

3 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Lagleder •I samarbeid med de andre engasjerte foreldrene sørger lagleder for at alle oppgavene rundt laget blir løst. •Spesielt er det viktig at laglederen skaffer oversikt over epostadresser og telefonnummer slik at det åpnes enkle kommunikasjonsveier i laget. •Dessuten er det nødvendig at det alltid er en fra lagledelsene i tillegg til treneren på treninger og kamper. Stikkord: Ulykker og kommunikasjon. •Deltar sammen med foreldrekontakten i det av klubbens fora som passer alderstrinnet •Laglederen må gjerne ta seg av flere av de andre oppgaven som er definert rundt laget.

4 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Trenere •En hovedtrener og minimum en assistent på hvert lag. •Arranger gjerne vaktliste blant foreldrene slik at dere er mange nok til å holde gruppa konsentrert om oppgavene. •Delta i aktiviteter arrangert av klubbens Trenerforum. •Delta på kretsens trenerkurs for det aktuelle nivået.

5 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Foreldrekontakt •Er lagets kontakt med administrasjonen i klubben og skal være ansvarlig for å gjennomføre sentrale vedtak lokalt i laget. •Deltar sammen med lagleder i det av klubbens fora som passer for alderstrinnet. •Fra 11 år og oppover deltar foreldrekontakten aktivt i et ungdomsutvalg som jobber for å skaffe best mulig forhold for og samarbeid mellom lagene på alderstrinn 11 til 19.

6 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Økonomiansvarlig •Holde orden på lagets økonomi generelt. •Holde orden på ”spillerkonti” ved reiser som krever egenandeler og evt. dugnadsinnsats. •På sikt sette opp budsjett og regnskap for laget og rapportere dette til styret.

7 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Reiseansvarlig •Administrerer reiser til: –Treningsleire i inn- og utland –Cuper i inn- og utland Det er å anbefale at reiseansvarlig bruker reisebyråer som er spesialister på området

8 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Materialforvalter •Holder orden på lagets utstyr og sørger for at det blir levert tilbake til klubbens sentrale materialforvalter etter sesongen til fastsatte tidsfrister. •Deler ut og samler inn spillernes drakter. •Administrere lagets kjøp av strømper, shortser, felles treningsdresser og bager.

9 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Sosialt samvær •Den ansvarlige for sosialt samvær arrangerer: –Informasjonkveld (foreldremøte) gjerne med foreldre og spillere sammen ved behov. Bestill gjerne en gjest fra Styret/Ungdomsutvalget som kan orientere om ønskede temaer. –Utenomsportslige aktiviteter under cuper og treningsleire. –Turer på kino, pizza eller badeland når dere “trenger” det. –Årsavslutning for laget (sponset av klubben med kr 100-,- pr spiller). –Foreldresammenkomster for å styrke samholdet rundt laget.

10 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Webansvarlig •Det stilles ingen andre krav til den webansvarlig enn at vedkommende bør vær glad i å kommunisere på nettet. •Bruk mulighetene på www.ltfk.no:www.ltfk.no –Egen informasjonsside for hvert lag –Egen side for nyheter per lag/årsklasse –Egne dokument- og bildearkiver for hver årsklasse

11 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Sponsoransvarlig •Laget trenger penger til forskjellige aktiviter som f.eks treningsleire, cuper, sosiale samlinger eller rett og slett en tur i badeland eller på kino. •For å sikre ”driften” av laget trengs det en som kan hente penger der de finnes, på jobben, i nærmiljøet eller hos andre kontakter.

12 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Dugnadsansvarlig •I tillegg til at laget trenger penger, trenger også klubben sentralt midler til daglig drift og til investering i framtiden. •I samarbeid med styrets dugnadsansvarlig, enten arrangere egne eller være lagets koordinator for å gjennomføre felles dugnader. •Kan godt kombineres med å være ansvarlig for sponsorer.

13 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Transportansvarlig •Det er fint å ha flest mulig tilskuere under bortekampene, så alle foresatte på laget burde være transportansvarlige. •Likevel bør det være en som har ansvaret for at alle som har behov får transport til og fra kamper og treninger.

14 http://www.ltfk.no/ Sist oppdatert: 4. juli 2014 Fotball for ungdommen Styredeltakelse •Sist men ikke minst: Klubben drives ikke av seg selv, men av mennesker som bryr som om hvilke tilbud ungdommen skal ha i området vårt •Deltakelse i Styret og Ungdomsutvalget sikrer at dit lags interesser blir tatt vare på. •Så still gjerne opp!!!


Laste ned ppt "Fotball for ungdommen Høyreklikk for “full screen”. Bruk entertasten for å komme videre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google