Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strindheim IL håndball Elite

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strindheim IL håndball Elite"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strindheim IL håndball Elite

2 Norges største håndballklubb

3 Godt grunnlag for et elitelag
Strindheim IL Håndball er landets største håndballklubb med over 70 lag jevnt fordelt på gutter og jenter. Rekrutteringen er god, og klubben hevder seg godt i flere klasser og divisjoner. Strindheim IL Håndball er en veldrevet klubb med god økonomi, gode rutiner, velfungerende styre og mange engasjerte foreldre. Satsingen er behandlet internt i håndballavdelingen og har bred oppslutning i klubben.

4 Status i dag Klubben opplever at spillere velger andre klubber når de nærmer seg senioralder, fordi klubben ikke har er godt tilbud på dette nivået. Strindheim IL Håndball ønsker å etablere lag i eliteserien. En viktig forutsetning er at dette skjer med minst mulig risiko for breddeavdelingen. Strindheim IL Håndball Elite er etablert som et allianseidrettslag. Det innebærer at elitelaget vil bli en selvstendig juridisk enhet med selvstendig økonomi. Et styre er etablert. Strindheim IL Håndball Elite skal ellers framstå som en del av Strindheim IL Håndball , med klar ”Strindheim-identitet”. Det er et mål at minimum 50 % av elitespillerne skal rekrutteres fra Strindheims yngreavdeling.

5 Styret Leder: Marvin Wiseth Nestleder: Tor Jarle Warø Styremedlemmer: May Romundstad Odd Larsen Terje Ruud Synnøve Farstad Svein Amundsen

6 Målet er ambisiøst, men mulig:
”Være en annerledes og fandenivoldsk håndballklubb” Være blant de beste eliteklubber i herrehåndball i Norge innen fem år By på fartsfylt og underholdende håndball, og skape opplevelser som styrker fellesskapet i lokalmiljøet og i Trondheim Være best ledet og administrert blant eliteklubbene i Norge Være best på pleie av samarbeidspartnere og støttespillere

7 Strindheim IL Håndball Elite - annerledes og fandenivoldsk .
Visjon, verdier og mål Strindheim IL Håndball Elite - annerledes og fandenivoldsk . Strindheim IL Håndball Elite skal utvikle Norges best organiserte eliteavdeling, og gi elitetilbud til ungdom i nærområdet. Laget skal være ledende i Midt-Norge og blant de ledende i landet. Visjon ”Forretningsidé” Verdigrunnlag Mål Strindheim IL Håndball Elite er mer enn en vanlig håndballklubb : Vi utvikler hele mennesket og tar samfunnsansvar. Vi er tufta på likeverd, engasjement og glede, og har solid forankring i lokalmiljøet. Strindheim IL Håndball Elite skal være blant de beste eliteklubber i herrehåndball i Norge innen fem år. Strindheim IL Håndball Elite skal være best ledet og administrert blant eliteklubber i Norge . Strindheim IL Håndball Elite skal være best på pleie av sponsorer og støttespillere.

8 Delmål - sport Spille underholdende håndball, og trekke et solid publikum Fremstå som en del av Strindheim IL, og breddeidrett og toppidrett skal fremstå som en enhet Skal rekruttere hovedtyngden av spillerne fra egne rekker Skal være et naturlig førstevalg for håndballspillere fra Trondheim og Midt-Norge forøvrig

9 Delmål - drift Strindheim IL Håndball Elite skal:
Drive med overskudd, og all aktivitet skal tilpasses etter økonomien Legge vekt på kontinuitet, og det skal inngås langsiktige avtaler med spillere, trenere, samarbeidspartnere og andre viktige aktører Bestrebe seg på at arbeidsbelastningen for frivillige ikke blir for stor. Det betyr at mange små oppgaver skal spres på flere heller enn at store oppgaver fordeles på noen få

10 Delmål - marked Strindheim IL Håndball Elite skal:
Forplikte seg på å sørge for størst mulig synlighet for samarbeidspartnere og støttespillere Ta hovedansvaret for at samarbeidspartnere får maksimal effekt av avtaler Ta initiativ til gjensidig utvikling av klubb og samarbeidspartnere Være bedre enn andre på pleie av samarbeidspartnere og støttespillere Legge til rette for relasjonsbygging mellom samarbeidspartnere og støttespillere med sikte på forretningsmessig samarbeid

11 Oppsummering Vi har en realistisk ambisjon !
Vi har et stort lokalt engasjement med 600 aktive spillere Vi er Norges største breddehåndballklubb og vi vokser Vi tilrettelegger med kompetanse i styret og administrasjon Vi ønsker å ha dere med på laget - for å løfte herrehåndballen i Midt-Norge opp i elitedivisjonen!

12 Norges største håndballklubb


Laste ned ppt "Strindheim IL håndball Elite"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google