Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny klubb Organisasjonskart Sportslig. Lag organisering A-lag B- lag Junior (Jr1)Junior (Jr 2) Gutter 16 (96) Gutter/ Jenter 16 (96) Gutter/ Jenter 15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny klubb Organisasjonskart Sportslig. Lag organisering A-lag B- lag Junior (Jr1)Junior (Jr 2) Gutter 16 (96) Gutter/ Jenter 16 (96) Gutter/ Jenter 15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny klubb Organisasjonskart Sportslig

2 Lag organisering A-lag B- lag Junior (Jr1)Junior (Jr 2) Gutter 16 (96) Gutter/ Jenter 16 (96) Gutter/ Jenter 15 (97)Gutter 15 (97)

3 Lag organisering Gutter/ Jenter 14 (98) Gutter 14 (98) Gutter 13 (99) Gutter/ Jenter 13 (99) Old BoysOld Girls

4 Trenere i organisasjonen A-lag: 1 hovedtrener (UEFA B lisens) + 1 assistent (B-kurs) Junior: 1 hovedtrener (C-kurs) Assistent/ 2 lags trener Gutter/ jenter 13-16: 1 hovedtrener Assistent trener/ 2 lags trener Felles: Keepertrener, Spillerutvikler, Fysisk trener, mental trener og trenerkoordinator.

5 Hvordan kommunisere? Hovedtrener har ansvar for uppfølging av nærmeste lag under (A->Junior osv) Felles trenermøter, en gang i måneden, hvor spillere evalueres og stall vurderes løpende Minimum en trener fra hvert lag samt evt spillerutvikler, keepertrener og hvis mulig fys- og mental trener skal delta Sportslig leder har ansvar for å innkalle til trenermøte.Faste datoer er å foretrekke.

6 Trenings Hverdag Alla lag i satsningsområde (A/J) bør trene 4 ganger i uka. Samarbeid med Idrettslinja for å ivareta spillernes treningsbelastning. Minimum en trening i uka skal lagene dele bane (A/ Junior) (96/95) Fordeler Lære å kjenne hverandre – letter opp og nedflytting De beste unge får prøve seg med de eldre Flere spillere på trening – taktiske økter / spill 11 mot 11

7 Utfordringer Spiller rekruttering A-laget – Finne spillere med rett instilling Flere lokale spillere Få junior tilbud til alle( nok spillere) Hindre frafall Trener rekruttering / utvikling Få trenere til å bli i klubben over tid Utvikle trenere, kursing! Få på plass trenere for samtlige lag Større støtteapparat rundt alle lag Keepertrener, Fystrener, Spillerutvikler og mental trener

8 Prioriteringer for 2012 Få på plass lag I alle aldresklasser Rekruttere spillere til A, B og juniorlag God integrering ved sammenslåing av lag Trenere og støtteapparat Sikre hovedtrener for B lag og gutter 96 og 98 Sikre oppmenn, lagledere og matrial ansvarlig for samtlige lag Keepertrener må rekrutteres

9 Prioriteringer for 2012 Sportsplan Sportlig utvalg må organiseres. Evaluering av gjeldene plan i begge klubber Ny sportsplan utarbeides gjeldende fra 2013 Trenere innvolveres sterkt i utformingen Skal være det gjeldende dokument for sportlige planer fremover.

10 Prioriteringer 2013 Få på plass lag Stabile lag i alle årsklasser Tilbud til alle Bærekraftig økonomi Trenere Beholde trenere og fortsette videreutdannelse

11 Avslutning


Laste ned ppt "Ny klubb Organisasjonskart Sportslig. Lag organisering A-lag B- lag Junior (Jr1)Junior (Jr 2) Gutter 16 (96) Gutter/ Jenter 16 (96) Gutter/ Jenter 15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google