Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball 21.01.08 Verdiene våre Virksomhets- ideen Visjonen vår Lokal- miljøet Idrettslig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball 21.01.08 Verdiene våre Virksomhets- ideen Visjonen vår Lokal- miljøet Idrettslig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball 21.01.08 Verdiene våre Virksomhets- ideen Visjonen vår Lokal- miljøet Idrettslig utøvelse Økonomi Organisa- sjon Med- lemmene/ utøverne Anlegg og klubbhus

2 Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball 21.01.08 Virksomhetside SIF organiserer idrettsgrener som driver lag-idrett organisert inn under NIF. Våre nåværende idrettsgrener er: Fotball, Handball, Basket. Vi driver også Allidrett Visjon ”Flest mulig, lengst mulig.” Utdyping av visjonen: Håndballens utdyping av visjonen kan fungere for alle, med litt tilpasning Medlemmer/ utøvere SIF har både både barn-, junior- og senior-spillere. Vårt primære nedslagsfelt er de som sogner til Sverresborg-området (Åsveien, Nyborg, Ila skole-kretser). Vi skal kunne ta imot alle som har lyst til å drive med idrett innen våre idrettsgrener. Vi tar i mot spillere fra andre klubber, der disse klubbene ikke lenger greier å opprettholde lag/tilbud innen aldersklassen. Verdier ”Fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt vennskap” Utdyping: Fotballens utdyping / verdiregler kan fungere for alle

3 Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball 21.01.08 Styrings- perspektiv Lokalmiljøet Hovedmål (hva vi ønsker å oppnå på overordnet nivå- på lang sikt) For de som bor i Sverresborg-området skal SIF være det naturlige førstevalg når det gjelder fritidstilbud, og det lokale næringslivet skal se det som naturlig å være vår støttespiller. SIF skal være synlig i nærmiljøet gjennom Havsteinbanen og et tett samarbeid med skolene i vårt rekrutteringsområde. Suksess-faktorer (faktorer som må være tilstede for å kunne nå hovedmålet) Ivareta kontinuitet gjennom å sikre at foreldre og spillere fortsatt opplever tilhørighet til klubben – også etter at de har sluttet å være aktive spillere og spillerforeldre (bl.a. holde kontakt med Veteran-klubben. Jobbe systematisk med å opparbeide og sikre klubbfølelsen. (Jobbe for å synliggjøre SIF som en positiv miljøfaktor i nærmiljøet – vise oss frem også utenfor selve idrettsarenaen) Prestasjons-mål 2008/2009 (hva vi må greie å oppnå på kort sikt – på hovedmålsveien) Skal utformes av hovedstyret i 2008 Handlingsplan 2008/2009 (Hva som må gjøres, hvordan og av hvem) Skal utformes av hovedstyret i 2008

4 Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball 21.01.08 Styrings- perspektiv Idrettslig utøvelse – tilbud og utvikling Hovedmål (hva vi ønsker å oppnå på overordnet nivå- på lang sikt) I SIF skal alle trenere være kompetente i sin rolle. SIF skal jobbe systematisk med å tilby og sikre kompetanse på de ulike nivåene. Rekruttering til trenere og dommere skal i hovedsak skje fra vårt eget miljø ved at våre egne spillere utvikler seg inn i disse rollene. Suksess-faktorer (faktorer som må være tilstede for å kunne nå hovedmålet) Våre egne spillere skal aktivt tilbys muligheter for å utvikle seg inn i trener- og/eller dommerrollen så tidlig som mulig. (Fotball, Håndball og Basket må selv ta ansvar for at dette planlegges – og hovedstyret må følge opp på at dette faktisk skjer). Vi må ta direkte kontakt med spillere som vil og/eller viser et potensial for å bli trenere og dommere. Vi må kreve deltakelse i opplæring av de som går inn i rollene. Vi må bruke våre egne unge klubbdommere i stedet for foreldre også på lavere aldersnivå. Prestasjons-mål 2008/2009 (hva vi må greie å oppnå på kort sikt – på hovedmålsveien) Skal utformes av hovedstyret i 2008 Handlingsplan 2008/2009 (Hva som må gjøres, hvordan og av hvem) Skal utformes av hovedstyret i 2008

5 Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball 21.01.08 Styrings- perspektiv Anlegg og klubbhus Hovedmål (hva vi ønsker å oppnå på overordnet nivå- på lang sikt) Området rundt Havsteinbanen skal kunne ivareta et godt tilbud til både fotball, håndball og basket. Området skal være bygget ut slik at tilbudet til fotballen utvides og at håndball og basket får et treningstilbud i nærmiljøet i i sommerhalvåret (med mindre kommunale tilbud erstatter noe av dette behovet). SIF skal ha egen håndballhall i nærområdet. SIF skal derfor bidra aktivt i planleggingen av flerbrukshallen som skal bygges ved Åsveien skole, samt utrede mulighetene for å bygge privat hall. Klubbhuset skal være et treffsted for alle medlemmer i SIF og skal derfor stå til disposisjon for avdelingene. Klubbhuset kan leies ut for helt spesielle formål, men kun til klubbens egne medlemmer. Suksess-faktorer (faktorer som må være tilstede for å kunne nå hovedmålet) Under planlegging av utbygging må vi ha et tett samarbeid med Trondheim kommune, og vi må sikre en faglig kompetent og engasjert arbeidsgruppe, som har utbygging som en dedikert oppgave. Søknad om tippemidler må sendes i tide Prestasjons-mål 2008/2009 (hva vi må greie å oppnå på kort sikt – på hovedmålsveien) Skal utformes av hovedstyret i 2008 Handlingsplan 2008/2009 (Hva som må gjøres, hvordan og av hvem) Skal utformes av hovedstyret i 2008

6 Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball 21.01.08 Styrings- perspektiv Økonomi Hovedmål (hva vi ønsker å oppnå på overordnet nivå- på lang sikt) SIF skal ha en sikker og forutsigbar økonomi. Hovedstyret skal til enhver tid sikre god økonomisk oversikt i hele foreningen og en effektiv drift og administrasjon gjennom felles administrative tiltak. Hovedstyret skal sikre foreningen et forutsigbart inntektsgrunnlag som kan komme alle avdelingene til gode. Suksess-faktorer (faktorer som må være tilstede for å kunne nå hovedmålet) Ansette en administrativ leder (gjerne i samarbeid med en annen forening eller en person som også kan fylle en rolle som miljøarbeider i nærmiljøet) Foreningens avdelinger skal kunne benytte klubbuset gratis Foreldreengasjement og dugnadsånden opprettholdes som et verdi-fundament i SIF Prestasjons-mål 2008/2009 (hva vi må greie å oppnå på kort sikt – på hovedmålsveien) Skal utformes av hovedstyret i 2008 Handlingsplan 2008/2009 (Hva som må gjøres, hvordan og av hvem) Skal utformes av hovedstyret i 2008

7 Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball 21.01.08 Styrings- perspektiv Organisasjon Hovedmål (hva vi ønsker å oppnå på overordnet nivå- på lang sikt) Hovedstyret skal ha et overordnet ansvar i foreningen og sikre samarbeid på tvers av avdelingene og at foreningens avdelinger jobber i hht den overordnede strategien. Hovedstyret skal ha en representasjon fra avdelingene som sikrer likeverdighet og direkte medinnflytelse på de overordnede beslutningene. Suksess-faktorer (faktorer som må være tilstede for å kunne nå hovedmålet) Etablere et økonomiutvalg bestående av kassererne i de ulike avdelingen. Ansette en adminisitrativ leder for hele SIF, som har både sekretærfunksjon og kassererfunskjon for hovedlaget. Avdelingene skal kunne trekke på denne ressursen Egen valgt styreleder, for øvrig består styret av lederne i de enkelte avdelingene. Prestasjons-mål 2008/2009 (hva vi må greie å oppnå på kort sikt – på hovedmålsveien) Skal utformes av hovedstyret i 2008 Handlingsplan 2008/2009 (Hva som må gjøres, hvordan og av hvem) Skal utformes av hovedstyret i 2008


Laste ned ppt "Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball 21.01.08 Verdiene våre Virksomhets- ideen Visjonen vår Lokal- miljøet Idrettslig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google