Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø
Pyrolyse og biokull som klimatiltak i Norge Orientering om klimakur 2020 Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø

2 Hva er Klimakur 2020? En meny med ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til å oppfylle Norges klimamål Rapport utgitt 17. februar Biokull ett av tiltakene

3 Klimaeffekter av biokull
Kg CO2 per tonn biomasse Halm Skogsavfall Substitusjonseffekt av bioolje 360 400 Lagringseffekt av biokull 800 900 Sum 1160 1300 Mill tonn CO2 Total effekt av 75 % av all halm i Norge 0,8 Total effekt av like mye skogsavfall 0,9 Sum 1,7 3 % av Norges totale klimagassutslipp

4 Nytteverdi og kostnadseffektivitet av biokull
Andre nytteeffekter Salgsverdi av bioolje Eventuell jordforbedrende effekt av biokull Sum nytteeffekter Kostnader Brutto produksjonskostnader Netto kostnader Kostnadseffektivitet=Netto kostnader/sum klimaeffekter (kr/tonn CO2)

5 Forutsetninger 50 % av C i biomasse omdannes til biokull
30 % av C i biomasse omdannes til bioolje Salgspris bioolje=råoljepris=400 kr/fat=2,52 kr/liter Kostnader (kr/tonn biomasse) Innsamling: Pyrolyse: Andre kostnader: Brutto produksjonskostnader: 1150 (Ingen alternativ verdi av biomasse og ingen jordforbedrende effekt av biokull)

6 Kostnadseffektivitet av pyrolyse/biokull

7 Klimakur 2020 – alle tiltak ”Kritisk” kostnad 2000 kr/CO2-ekv Pyrolyse

8 Er kostnadene for optimistiske?
1150 kr/tonn biomasse 150 % kostnadsøkning (2900 kr) 100 % kostnadsøkning (2300 kr) 200 % kostnadsøkning (3450 kr)

9 Kostnad: 2300 kr/tonn biomasse
50 % biokull, 30 % olje 40 % biokull, 40 % olje 30 % biokull, 50 % olje 50 % biokull, 10 % avlingsøkning

10 Hvis vi brenner biokull til energiformål?
1) Biokull lagres i jord. 2) Biokull brukes til energi Kostnad: 2030 kr/tonn Råoljepris 400 kr/fat Kostnad: 1150 kr/tonn Råoljepris 400 kr/fat Kostnad: 1150 kr/tonn Råoljepris 500 kr/fat Kostnad: 2030 kr/tonn Råoljepris 500 kr/fat

11 Faktorer som påvirker kostnadseffektiviteten
Produksjonskostnadene Pris på råstoff – alternativ verdi Oljepris/energipris Kvaliteten av bioolje Andel bioolje Effekt som jordforbedringsmiddel - avlingsøkning


Laste ned ppt "Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google