Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Transport and Communications Rammebetingelser for bruk av gass i transportsektoren Anne Brendemoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Transport and Communications Rammebetingelser for bruk av gass i transportsektoren Anne Brendemoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Transport and Communications Rammebetingelser for bruk av gass i transportsektoren Anne Brendemoen

2 Norwegian Ministry of Transport and Communications Rammebetingelser for bruk av gass •Hvorfor gass? - hvorfor gass til transport? •Rammebetingelser •FoU •Riksvegferjer •Støtteordninger •Avgiftssystemet

3 Norwegian Ministry of Transport and Communications Hvorfor gass? 1)Norges energisituasjon •Moderat vekst i produksjon av vannkraft – økende etterspørsel 2)Verdiskaping •Næringsutvikling •Distriktsutvikling 3)Miljø •Lave utslipp av NOx, SO2 og partikler, noe lavere CO2 – når alternativet er fossilt brensel

4 Norwegian Ministry of Transport and Communications Hvorfor gass i transportsektoren? •Mest miljøhensyn - noe næringsutvikling •Særlig sjøtransport •Gøteborgprotokollen: 30 000 tonn mindre NOx i 2010 •40 pst fra innenriks sjøfart og fiske (riksvegferjer 2,3 pst) •De rimeligste tiltakene i sjøtransport •Ombygging av motorer eller nye dieselferjer •LNG-riksvegferjer 80-90 pst reduksjon i NOx-utslippene i forhold til en ny dieselferje, CO2-utslippene reduseres med 15-20 pst •I mindre grad buss •Euro IV fra 2005 for tunge kjøretøy gir lave partikkelutslipp •Euro V fra 2008 gir lave NOx-utslipp

5 Norwegian Ministry of Transport and Communications Rammebetingelser: FoU •Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport 1991-2004 •Økt bruk av alternative drivstoff, utvikling og bruk av ny teknologi •Ca 5 mill pr år •Mye gass i første fase: Gassbussforsøk i Bergen, Trondheim og Haugesund – gassbuss + fyllingsanlegg •Etter hvert nullutslippsteknologi (hydrogen, brenselceller) •Nå: Mye på transport og mye på gass, men lite på kombinasjonen •Transport (RENERGI) •Hydrogen •Biodrivstoff •Gass •Gasskraftverk med CO2-håndtering

6 Norwegian Ministry of Transport and Communications Rammebetingelser - Støtteordninger •Tilskudd til oppbygging av infrastruktur for naturgass •For å gjøre naturgass tilgjengelig •30 mill kr i 2006 over OEDs budsjett •Transmisjonsrør •Distribusjonsanlegg LNG og CNG •Forvaltes av Enova •Innovasjon Norge

7 Norwegian Ministry of Transport and Communications Rammebetingelser: Riksvegferjer •To samband konkurranseutsatt med forutsetning om LNG som energibærer + ett (Molde-Vefsnes) i 2006 •Til sammen fem ferjer + Molde –Vefsnes + Glutra •Avgift på NOx?

8 Norwegian Ministry of Transport and Communications Rammebetingelser: Avgiftssystemet •NOx-avgift? •Soria Moria: ”Regjeringen vil gjennomgå systemet for CO2-avgift for å hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer”


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Transport and Communications Rammebetingelser for bruk av gass i transportsektoren Anne Brendemoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google