Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

50 millioner til etablering av ladestasjoner i 2009 Camilla Nørbech 16.11.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "50 millioner til etablering av ladestasjoner i 2009 Camilla Nørbech 16.11.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 50 millioner til etablering av ladestasjoner i 2009 Camilla Nørbech 16.11.2009

2 Hva og hvor? •Vegdirektoratet har fått i oppdrag og administrere Transnova-prosjektet – plassert i Trondheim •Transnova skal utvikle virkemiddel og tiltak for å redusere klimautslipp og annen miljøforurensing fra transportsektoren •Bevilgningene til Transnova på kr 50 mill i 3 år skal gis som støtte til aktuelle prosjekt og tiltak, samt 50 mill i 2009 til ladeinfrastruktur for el-kjøretøy

3 Transnova - premisser og strategier •Virkemidlene skal supplere eksisterende virkemiddelbruk •Bidra til en kostnadseffektiv klimapolitikk i samferdselssektoren •Redusere institusjonelle, praktiske og kunnskapsmessige barrierer som forsinker utvikling og innfasing av mer miljøvennlige transportløsninger •Teknologinøytral virkemiddelbruk •Fokus på utslippsreduksjoner på kort (5 år), mellomlang (5-15 år), og lang sikt (+15 år)

4 Delmål: CO2-utslippene fra transportsektoren kan ikke renses. Utslippene kan bare reduseres ved redusert forbruk av fossilt drivstoff: 1.Erstatte fossile drivstoff med drivstoff som gir lavere – eller ingen CO2-utslipp 2.Gå over til mer miljøvennlige transportformer 3.Redusere transportomfanget Fokus på det første punktet, deretter nr. 2 og 3

5 Infrastruktur for El-bil - tiltakspakken Regjeringen her bevilget 50 millioner i kroner i 2009 til utbygging av ladepunkt for elbiler og plug-in-hybrider.

6 Infrastruktur for El-bil Elektrifisering av transportsektoren •Elektrifisering av transportsektoren er et viktig satsingsområde fra regjeringene for å redusere klimagassutslippene og andre utslipp fra transport sektoren. •Norge har potensiale til å utnytte elektrisitet som drivstoff, fordi en stor del av el-produksjonen i Norge er basert på fornybare kilder.

7 Infrastruktur for El-bil Elektrifisering av transportsektoren, forts •Ladepunkt for el-biler der folk ferdes er en viktig del av strategien for å elektrifisere transportsektoren raskere. •Det gis støtte til investering og opparbeiding av ladepunkt både på offentlige og private parkeringsplasser, kr 30 000 pr ladepunkt •Kortsiktig mål: Mange ladepunkt tilpasset dagens el- kjøretøy og dagens standard for strømuttak

8 Strategi for tildeling av midler til ladepunkt • Først til mølla… • Enkle kriterier og søknadsprosedyrer • Fortløpende søknadsbehandling • Støtte til etablering, ikke drift • Private og offentlige parkeringsplasser • Lukkede og allment tilgjengelige p-plasser • ”Alle” kan søke unntatt privatpersoner • Kr 50 mill gir ca 2000-3000 ladepunkt •Status: Tilsagn ca 23 mill, 900 pkt. >10 søknader i kø

9 http://www.transnova.no/sokStotte/ladepunkter

10 Sjekkpunkter Kontaktinfo SIDE 1av 2

11 SIDE 2 AV 2 Adresse/GPS koordinater Ønsket tilskuddbeløp Total kostnad

12 For klimaet er drivstoffet problemet, ikke bilen Takk for oppmerksomheten!!


Laste ned ppt "50 millioner til etablering av ladestasjoner i 2009 Camilla Nørbech 16.11.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google