Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gass som drivstoff Behovet for renere drivstoff Gassløsningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gass som drivstoff Behovet for renere drivstoff Gassløsningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gass som drivstoff Behovet for renere drivstoff Gassløsningen
Potensiale Status Norge Status Sverige Virkemidler

2 Miljøet i byene ødelegges av utslipp av NOx og partikler
Klimakrisen er en stor utfordring Transportsektoren i Norge står for 32 % av CO2-utslippene over 50 % i storbyene - store kjøretøyer verst Miljøet i byene ødelegges av utslipp av NOx og partikler Vi må finne drivstoff som kan løse denne utfordringen

3 drivstoff bensin diesel naturgass elektrisitet hybrid hydrogen
bioetanol biodiesel biogass elektrisitet hybrid 1. Generasjons Biodiesel og Bioetanol lages av råstoff som også kan brukes til mat. 2. Generasjons Biodiesel og Bioetanol vil bli laget ved å gassifisere f.eks tremateriale. Biogass lages i dag av råtnende materiale, slik som husdyrgjødsel, kloakk og matavfall, råstoffet kan ikke brukes til mat. Neste skritt bør være å produsere biogass ved gassifisering av biomasse. Biomasse kan lages av hurtigvoksende trevirke, skogsavfall etc. som finnes i meget betydelige mengder Forbrenning av biogass gir dobbel gevinst Metangass som dannes ved nedbryting av organisk avfall er omtrent 30 ganger så kraftig som CO2. Oppsamling og forbrenning som biogass gir derfor dobbel gevinst. Først fordi det reduserer metan som slipper ut i atmosfæren og dernest fordi det brukes i forbrenning i stedet for olje hydrogen

4 Gassbiler i Europa

5 Synergier mellom naturgass og biogass
Green gas prinsippet Naturgass er en viktig ’medspiller’ for å få biogass ut på markedet fordi: biogass kan benytte eksisterende infrastruktur naturgass vil representer en viktig reserveløsning for separate biogassanlegg det vil alltid være behov for naturgass spom backup Biogass er viktig i forhold til naturgass for å oppnå fornybar-krav - f.eks ved innblanding av biodrivstoff Kilde: Göteborg Energi

6

7 Hva er den store forskjellen
Den CO2 som frigjøres ved forbrenning av biogass tilsvarer den mengden CO2 som biomassen har akkumulert fra atmosfæren Den CO2 som frigjøres ved forbrenning av naturgass representerer et netto tilskudd av CO2 til atmosfæren CO2 CO2 Biogass Utråtning ”Jord” Foredling CO2 Naturgass Kilde: Lyse Gass AS

8 Biogass er best for klima og miljø
Kilde TNO, Nederland miljø NOx partikler CO2 klima

9 Biogass er mest klimanøytralt
Kilde John Melbye, AGA 5 gram/km 156 gram/km

10 Mads Løkeland

11 Gassbiltyper Bare gass Bare gass Diesel og gass samtidig
Bensin eller gass Magnar Bolme vil i sitt foredrag komme nærmere inn på forskjellige typer kjøretøy med gass som drivstoff. Lastebiler som går på gass og diesel samtidig er så interessant at temaet blir belyst i et eget foredrag av Gunnar Ekwall frå Volvo Truck

12 Gassløsninger I Norge er det bygget ut infrastuktur for naturgass
som også kan brukes for biogass Bodø Mosjøen Trondheim Molde LNG terminal Sunndalsøra Florø Høyanger Bergensområdet Odda Haugalandet Husnes Skien – Herøya - Tønsberg Stavangerområdet Lista

13 Biogassproduksjon i Norge
Ca 35 anlegg i dag 23 avløpsslam 5 matavfall 1 blandet 5 husdyrgjødsel Produksjon: ca 192 GWh

14 Potensiale for biogass i Norge
Kilde: Østfoldforskning Totalt 26 TWh + 20 TWh fra skogsressurser

15 Planlagte biogassanlegg (1)
Sted Anlegg Eier Råstoff Produk- sjon Oppstart Sta- vanger Sentralrenseanlegg Nord-Jæren Lyse IVAR Kloakk GWh 2009 Hå Biopark Lyse IVAR Husdyrgødsel Organisk avfall 70 GWh ? Oslo Bekkelaget Oslo kom 38 GWh Nes 67 GWh 2012 Bergen Rådalen Bergen kom 25 GWh Tøns- berg 12K Vestfold 2013

16 Planlagte biogassanlegg (2) Kilde Avfall Norge
Sted Råstoff Lindum - Drammen slam + organisk avfall Frevar - utvidelse HRA – Jevnaker - utvidelse organisk avfall Elnesvågen fiskeavfall + avløpsvann Trondheim Odda Stord organisk avfall + avløpsslam 5 -10 gårdsbaserte anlegg

17 Biogass – Frevar KF Fredrikstad
Råvare Kom slam tonn Organisk avfall tonn Biogass prod rågass ,9 mill Nm3 Strøm/varmeprod) ,2 GWh Oppgradert til bilkvalitet Nm3 Biogass til: 7 busser 2 renovasjonsbiler 17 person- og varebiler Ny fyllestasjon 2011 Ny biogasstank 2012

18 Distribusjonsmåter RØR Høytrykk  4 bar Lavtrykk  4 bar
Hovedsakelig Haugalandet og Nord – Jæren CNG Compressed natural gas (komprimert naturgass bar) Bergen - trailere LNG Liquefied natural gas (flytende naturgass -  162) Hele Norge – skip og trailere

19 LBG kommer nå Historic groundbreaking for liquid biogas
The first symbolic shovel of dirt has now been dug. In one year, the world's first commercial production facilities for liquid biogas (LGB) will be ready for commission in Lidköping, Sweden ( ) 60 GWh LBG 2010

20 Gassbusser i Norge Trondheim 5 + 46 Bergen 81+75 Oslo 14 Haugesund 16
Trondheim – 5 gassbusser – aug gassbusser = 46 naturgass blir brukt fram til biogass er tilgjengelig lokalt. Haugesund – 4 gassbusser – gassbusser - naturgass Bergen – 81 gassbusser – fra høsten 2011 – 75 nye gassbusser. Bergen kommune bygger biogassanlegg av kloakkslam i Rådalen, biogassen skal brukes som drivstoff for bussene. Fredrikstad – 7 gassbusser – biogass fra kloakk. Stavanger – 35 gassbusser – blanding naturgass – biogass Audun Aspelund fra Lyse vil orientere oss mer om utviklingen i Stavanger Oslo – 14 gassbusser – biogass fra kloakk + renovasjonsbiler både byråd Jøran Kallmyr og John Melby fra AGA vil orientere oss nærmere om utviklingen i Oslo senere Stavanger 35 Fredrikstad 7

21 Straume fyllestasjon Bergen
Samferdselsdep

22 Straume fyllestasjon

23 Gasnors LCNG fyllestasjon på Mannsverk i Bergen
Mannsverk LCNG fyllestasjon

24 Biogass øker i Sverige 23 000 gassbiler - 124 fyllestasjoner
Kilde Peter Boisen NGVA Europe gassbiler fyllestasjoner - biogass utgjør nå 65% av gass til kjøretøy 68 mill Nm3 Naturgass

25 1 060 gassbusser i Sverige En av Ørebros 61 nye MAN biogassbusser

26 Biogass Tilskuddsordning for biogassbusser
Virkemidler Biogass Tilskuddsordning for biogassbusser Avgiftsfritak for biogass i 10 år Utfasing av dieselbusser Samme fordeler for biogasskjøretøy som for elbiler Grenland Lyse

27 www.gassforum.no Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Gass som drivstoff Behovet for renere drivstoff Gassløsningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google