Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse PPU 29. nov 2012 Innlegg: Svein Pedersen Rektor Grimstad ungdomsskole 5 «klasser» på hvert trinn. Ca 400 elever. PPU/SOT 2010, 2011, 2012 Ca.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse PPU 29. nov 2012 Innlegg: Svein Pedersen Rektor Grimstad ungdomsskole 5 «klasser» på hvert trinn. Ca 400 elever. PPU/SOT 2010, 2011, 2012 Ca."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse PPU 29. nov 2012 Innlegg: Svein Pedersen Rektor Grimstad ungdomsskole 5 «klasser» på hvert trinn. Ca 400 elever. PPU/SOT 2010, 2011, 2012 Ca 20 studenter

2 Utdanningsinstitusjon og praksisfelt som likeverdige arenaer for læring. En god profesjonsfaglig utdanning vil dempe sjokket. Arbeidstrykk Sosialt trykk Relasjonstrykk Endrings-/tilpasningstrykk Initiativtrykk Rollen, tryggheten, lojaliteten, punktligheten, intensiteten, lederrollen - - - SKOLEN Inst. Skole Studentene skal forflyttes fra den ene arenaen til den andre og stort sett bli der.

3 Grunnskolen, og spesielt ungdomstrinnet, har fått et skolefaglig fokus. Fag- fokus 2013 1980 Læreren som formidler Skolen – et sted å være Læreren som veileder Ansvar for egen læring Tema - prosjekt Tverr- faglighet Alders- blanding Læreren som formidler Nasjonale prøver Grunnskole- poeng Lærings- stiler LTG

4 Ungdomstrinnet har behov for: Høyt kvalifiserte lærere som har dybde i fag og er dyktige/profesjonelle innenfor alle aspekter av læreryrket. Mastergrad Studenter Tilpasning Nåværende kommuneøkonomi begrenser antall lektorer på en dramatisk måte. Det er vanskelig å legge en timeplan hvis alle lærere kun har 2 undervisningsfag. En blanding av lærere med 2 og med 3 fag er interessant. Lærere med færre undervisningsfag aktualiserer små basisgrupper. Inntakskrav på karakter 3 aktualiserer å sjekke karakterene på søkere.

5 Ungdomstrinnet og undervisningskvalitet under PPU Undervisningskvaliteten blir i større eller mindre grad redusert ved at en student overtar. Klager fra elever er vanlig. Klager fra foreldre forekommer. Bekymring hos øvingslærer er vanlig. Hvis studenten kommer inn tidlig i utdanningsløpet, er det viktig å vurdere rammene for den praksisaktiviteten studenten skal ha. Øvingslærer må kunne gripe inn for å sikre kvalitet for elevene. Dette må vurderes av praksisstedet. Skolen må ha elever og foreldre med i en positiv prosess.

6 Sertifiserte skoler FoU-kompetanse Utviklingsarbeid står sentralt ved Grimstad ungdomsskole. Noe av det mest forutsigbare ved skolen vår er forandringen – det å være underveis i en villet utvikling. • Alternativ form for ledelse • Ny modell for ansvarliggjort miljøteam • Bedring av karakterresultater gjennom endring av praksis • Reduksjon av andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning gjennom økt kvalitet i ordinær undervisning Det vi gjør har alltid en begrunnelse, det foreligger en analyse, det stilles spørsmål, resultater studeres og gir grunnlag for nye tiltak/«aksjoner». Vi har ikke en solid kultur for å formalisere og dokumentere innenfor FoU- metodikk, verken hver enkelt medarbeider, fagseksjoner, trinn eller skolen som helhet.

7 Vi har ikke lærere med mange studiepoeng i veiledning. Vi har ikke mange lærere med mastergrad. Vi har ikke mange lærere med dokumentert FoU-kompetanse, og de har i alle fall ikke fått det ved å ta lærerutdannelsen. Grimstad ungdomsskole har godt kvalifiserte lærere, men er ellers som andre ungdomsskoler. Hvis kravene til sertifiserte skoler i utgangspunktet settes høyt er det fare for at man ikke finner praksisskoler. Sertifisering/godkjenning må over en periode gjøres på grunnlag av avtaler om forpliktende samarbeid om kompetanseutvikling. Vi bygger oftest på empiri som blir kommunisert internt og omgjort til kollektiv styrende erkjennelse. Å mangle formaliseringsdisiplinen betyr ikke nødvendigvis dårligere utviklingskvalitet, men overføringsmuligheten m.m. blir svekket. «En som tror at en lærer i full post har tid til høy grad av formalisert/dokumentert/skriftliggjort FoU-arbeid viser manglende kjennskap til lærerprofesjonen og må kompetanseheves på dette - - -» Veiledning inn i bedre skole kan kanskje ikke gjøres av en gjennomsnittlig, d.v.s dårligere skole???

8 Fordypning i fag – Fordypning om fag - Profesjonsfag Hva har «jeg» mest bruk for på ungdomstrinnet? Hvem vil jeg ansette? Fordypning i faget og ekte interesse for faget Profesjonsfag Fordypning om faget – fagets historikk, fagets betydning, fagdidaktikk m.m.

9 Likeverdige arenaer legger premissene sammen innenfor rammer som gir rom for institusjonens/praksisfeltets utforming Sertifiserte skoler kan være med utdanningsinstitusjonen i et felles FoU-arbeid. En praksisskole må ha erfaring før den er egnet som premissleverandør. Sertifiserte skoler kan ved å opptre på institusjonens arena gi PPU vesentlige kvalitetsbidrag. Studentene kan bygge et sannere underveis-bilde av skolen. Profesjonsfaget kan troverdiggjøres. Implementering av nye rammeplaner gir nye muligheter. Praksisfeltet er til nå ikke utnyttet godt nok. Inst.Skole Verksted Praksis


Laste ned ppt "Konferanse PPU 29. nov 2012 Innlegg: Svein Pedersen Rektor Grimstad ungdomsskole 5 «klasser» på hvert trinn. Ca 400 elever. PPU/SOT 2010, 2011, 2012 Ca."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google