Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åsmund Sollien Schau og

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åsmund Sollien Schau og"— Utskrift av presentasjonen:

1 Åsmund Sollien Schau og
VØYENENGA SKOLE Åsmund Sollien Schau og Cathrine Herrød Ordentlige Vøyenenga-foreldre. Felles her først, så korte klassevise møter til sist. Erfaringer NyGIV, 4/5-12

2 Agenda Intervju med elever i NyGIV Organisering Metodikk Innhold 2011
Erfaringer Innhold 2012 Utfordringer

3 NyGIV Intensjon  kompetansemål – grunnleggende ferdigheter – motivasjon.

4 Rekruttering av elever
10% svakest presterende i kommunen Karaktersnitt under 3.0 Mestre videregående opplæring 6 elever (2011: 10 elever). Ingen med spesialundervisning. Ingen frafall

5 Rekruttering av elever
Rektor grundig samtale enkeltvis Ferdigskrevet kontrakt med hjemmet Underskrevet kontrakt tilbake Alle ville delta flere ønsket å være med Kontakt med foreldre Alle ønsket både lesing/skriving og regning Tidlig igangsetting

6 Organisering Elevene fikk tilbud om 4 timer/uken totalt
Skolen la ut 8 lærertimer/uken, med 4 timer til hver NyGIV-lærer Fast møterom

7 Organisering 3 timer med begge NyGIV-lærerne til stede, onsdag ettermiddag ”Fagdagstimer”,- tatt fra ulike fag 1 time med enten filolog eller med realist

8 Metodikk Begreper Det praktiske Læringsstrategier Intensivt fokus
Underveisvurdering  Tett oppfølging.

9 Begreper Svakt presterende elevers problemer i
matematikk bunner ofte i manglende begrepsforståelse. Svært ofte skyldes manglende forståelse og ferdigheter misoppfatninger av begrepene. Dette fører igjen til feiltenkninger. Misoppfatninger og feiltenkninger innenfor et bestemt tema, får ofte konsekvenser for læring av nytt stoff.

10 Eksempeloppgave Oppgave:
”Regjeringen foreslår å senke kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger ved permittering til 40 prosent. Samtidig foreslås det å utvide avbruddsperioden ved permittering pga. arbeid, uten at det påløper nye lønnspliktdager og ventedager før dagpengeutbetaling, fra fire til seks uker” Utvid brøken ….. Er det egentlig så rart at en elev tror at verdien til brøken skal bli større?

11

12

13 Innhold 2011 Kartlegging  pre/post-test Aktiv bruk av logg
Tverrfaglighet – f. eks. praktisk regneaktivitet med påfølgende rapportskriving Hjelp med konkrete oppgaver, muntlige fremføringer, ulike prosjekter, m.m i enkelttimene. Besøk til Teknobussen på Hønefoss VGS Scott Flansburg; ”Human calculator” Avslutning med bowling

14 Erfaringer Alle fullførte God motivasjon God arbeidsro
Godt samarbeid mellom NyGIV-lærerne mht planlegging og gjennomføring av timene Kursing av resten av personalet

15 Innhold 2012 Mer forarbeid (igangsetting, intervju) motivasjon for NyGIV Mer rettet inn mot elevenes læringsbehov i alle fag Mer fokus på grunnleggende ferdigheter. Mer samarbeid med fag – og kontaktlærere.

16 NyGIV kontra ordinær undervisning
Jobbe bevisst med kartleggingsprøver samt nasjonale prøver (jf. grunnleggende ferdigheter)  Lage nivågrupper en viss periode Jobber mer på individnivå Utarbeide en plan for oppnådd kompetanse på de ulike trinnene. Bevisstgjøring rundt mål

17 Suksesskriterier Motiverte lærere; får være med fra starten og forme prosjektet Fulgt elevene over lengre periode Fast rom – faste tider Rektors involvering

18 Suksesskriterier Timene tatt fra ulike fag (FDU)
Samarbeid - tverrfaglighet - helhet Bruk av loggskriving - elevmedvirkning Behøver ikke vurdere elevene Gode lærerkurs

19 Utfordringer Mye frafall av dager i 10. klasse Kort tid
Konsekvens for andre trinn Kostet en del ressurser Tilbakemeldingsskjemaer

20 Påstand……. Nasjonale prøver 2008 - eksamensresultater 2011
Markant økning i kompetanse Faglærere opplever at NyGIV elevene går opp i de fagene det jobbes med NyGIV-satsingen noe av æren?


Laste ned ppt "Åsmund Sollien Schau og"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google