Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldre som en reell ressurs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldre som en reell ressurs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldre som en reell ressurs
Hjem-skole-samarbeid Rollemodeller Engasjement

2 Utvikle modeller for hjem-skole-samarbied på foreldrenes premisser
Ideologi: Alle foreldre er likeverdige og en unik ressurs for sine barn. Vi ønsker å være gode rollemodeller både i skolen og i samfunnet. Vi vil aktivt støtte familier i sitt møte med den norske grunnskolen. Hjem-skole-samarbeid er noe alle foreldre er kvalifisert til og ikke kun de som kan best norsk eller har mest utdanning. Mål: Etablere nettverk av minoritetsspråklige foreldre som kan snakke direkte med andre foreldre på sitt morsmål på skolene Skape debatt innad i miljøene om viktigheten av å støtte barna i skolen Oppmuntre foreldre til å starte egne grupper i kommunene. Det bør være foreldrestyrte nettverk i alle kommuner/fylker Utvikle modeller for at foreldre kan støtte barna i læring etter sine evner og ferdigheter Utvikle modeller for hjem-skole-samarbied på foreldrenes premisser Å være en tydelig stemme i samfunnsdebatten

3 MiR-struktur www.mir.org
Styret - Kommer fra hele landet og jobber aktivt med strategi for utvikling av nettverket Kommunenivå - Aktive personer i kommunene som koordinerer lokale aktiviteter og holder innlegg på møter med foreldre, lærere og politikere, skolebyråkrater osv. Lokalt- Personer som arbeider i lokalmiljøet direkte med foreldre, skolen og egne barn

4 Metode Top-down strategi: Politikere, kommuner, statlige inst., beslutningstakere Kunnskap og informasjon til skolene (FUG, Nafo, forskere) Påvirkning av skolenes fokus på samarbeidet mellom hjem og skole Bottom-up strategi: innvandrerorg. miljøer og ressurspersjoner (MiR)

5 Minimumskrav: 8 timers kurs som inkluderer
Grunnleggende kunnskap om foreldreorganisering i Norge, forankring i tradisjon og opplæringsloven Grunnleggende kunnskap om Stortingmelding 14 – om foreldremedvirkning Grunnleggende kunnskap om FUG og dets formål Grunnleggende kunnskap om forskning som viser hvorfor det er viktig at foreldre og lærere samarbeider Grunnleggende kunnskap om barnas rettigheter og foreldres rettigheter i skolen og om hvor du henvender deg for å få hjelp Grunnleggende kunnskap om hva som er bra for barnas læring, spesielt med fokus på barn som ikke har norsk som morsmål Grunnleggende kunnskap om hvordan man veileder foreldre og holde innlegg på møter (presentasjonsteknikk)

6 Et annet tiltak: Familielæring
Å oppmuntre kommunikasjon mellom generasjonene Å bli bevisst hvordan generasjonene kan støtte hverandre Å oppmuntre til viderelæring og jobb Å øke deltakernes selvtillit knyttet til læring og hvordan de kan hjelpe barna å lære Man lærer om hvordan barna lærer og voksne lærer gjennom forskjellige læringsstiler Visuell Auditiv Deltakere blir kjent med flere voksne og får et nettverk Barna blir flinkere på skolen Utprøving av modellen i Norge fra oktober, 15 deltakere

7 Lokal MiR-gruppe på Linderud skole
Skolen har hatt møter med 7 språkgrupper og foreldrene er interessert i å være med i MiR: somalisk, urdu, arabisk, kurdisk, tamilsk, vietnamesisk og tyrkisk Skolen stiller lokaler til disposisjon MiR ha fremskaffet midler til leksehjelp på barnas morsmål 2-4 foreldre fra hver språkgruppe koordinerer sin gruppe og en morsmålslærer på skolen holder i trådene Foreldrene er opptatt av at barna skal bli flinkere på skolen, men ønsker også å bli kjent med hverandre og delta i fritidsaktiviteter Kronikk-skrive-kurs og møter med skolebyråd

8 Hva fører tiltakene til?
Tillit/medvirkning Konferansetimer Hjemmebesøk Regelmessig tlf. kontakt Sosiale møtearenaer Bli kjent med andre foreldre Foreldregrupper Foreldremøter med gruppearbeid Foreldrestyrte aktiviteter (turer, leksehjelp osv.) Trygg foreldrerolle God informasjon Sosialt nettverk Taes på alvor av skolen Hvordan hjelpe barna? Skoleresultater Leksehjelp Støtte barna, interesse, skape positive forventninger Rutiner og grensesetting


Laste ned ppt "Foreldre som en reell ressurs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google