Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank Investment Management Filname Eierskapsutøvelse og stemmegivning Perspektiver fra Statens pensjonsfond – Utland / Norges Bank Investment Management.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank Investment Management Filname Eierskapsutøvelse og stemmegivning Perspektiver fra Statens pensjonsfond – Utland / Norges Bank Investment Management."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank Investment Management Filname Eierskapsutøvelse og stemmegivning Perspektiver fra Statens pensjonsfond – Utland / Norges Bank Investment Management Henrik Syse Leder for Corporate Governance-gruppen, NBIM Forsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) Kollegiets Högnivåkonferens, 1/2-2007

2 Norges Bank Investment Management Filname Generelt om Statens pensjonsfond •Norges Bank Investment Management (NBIM) er forvalter for Statens pensjonsfond – Utland (”Oljefondet”) og Statens Valutareserver. Oppdragsgiver er Finansdepartementet. Statens pensjonsfond – Utland er i dag ett av de største enkelteide fond i verden. •Ved slutten av tredje kvartal 06 hadde pensjonsfondet en verdi på 1712 mrd. norske kroner. 60% i obligasjoner, 40% i aksjer. Ikke investert i Norge. Mål og mandat: spare for fremtiden, og sørge for rettferdig fordeling av oljerikdommen.

3 Norges Bank Investment Management Filname ”Oljefondet”, etikk og aktivt eierskap •De etiske retningslinjene for fondet krever (1) filtrering og uttrekk av grovt uetisk produksjon eller virksomhet (ansvar: Finansdep.), (2) aktivt eierskap for den øvrige portefølje for å sikre langsiktig avkastning (ansvar: Norges Bank). •Stemmegivningen er en sentral del av dette arbeidet.

4 Norges Bank Investment Management Filname En utvidelse i antall temaer •En langsiktig investor må tenke på fondets mulighet for å lykkes ikke bare neste år eller om fem år, men om mange tiår. •Det norske ”oljefondets” langsiktige interesse er dermed langt på vei sammenfallende med verdens langsiktige interesse. (”The Universal Owner Thesis”). •Stadig flere investorer legger til grunn en slik tankegang for sitt arbeid med etikk og god selskapsstyring (”corporate governance”).

5 Norges Bank Investment Management Filname Hva slags corporate governance trenger en investor som NBIM? •Innflytelse og anledning til å bli hørt. •Velregulerte markeder, med fungerende kontrollinstanser. •Åpenhet/transparens – god rapportering. •Lovlydighet.

6 Norges Bank Investment Management Filname Hvorfor bruke tid på generalforsamlingene? •En moralsk plikt. •Forventning fra eierne og fra internasjonale initiativer (jfr. UN-PRI). •Gir bedre informasjon. •Utgangspunkt for annen selskapskontakt.

7 Norges Bank Investment Management Filname Utfordringer i Sverige •Viktig for tilliten til markedet at proxy voting-systemet er mest mulig ordnet. (NBIM stemte bare på 18 av 48 gen.fors. I Sverige i 2006.) •Viktig at fond som faktisk har stemt, får sin stemme igjennom, og at terskelen for å avvise ikke er for lav. •Viktig med best mulig informasjon, og at den kommer i god tid (jfr. ISS recommendations). •Viktig at agent-prinsipal-problemet ikke blir for stort.


Laste ned ppt "Norges Bank Investment Management Filname Eierskapsutøvelse og stemmegivning Perspektiver fra Statens pensjonsfond – Utland / Norges Bank Investment Management."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google