Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folketrygdfondet Fellesforbundet 14. august 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folketrygdfondet Fellesforbundet 14. august 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folketrygdfondet Fellesforbundet 14. august 2009

2 2 Et unormalt år i aksjemarkedet Tall fra Norge (kilde: SSB - historisk statistikk 1930 – 1982 og Oslo Børs 1983-2008) 1994 1981 1976 19821971 200120001968 199219911964 199019861962 1987197419612007 1980197219601995 1978196619591969 1977196519571956 2009 196719531950195519842006 196319521944195419702004 1958194919431951194819972005 1938194719401942194119962003 2002 1932194619391935193719881999 2008 19751998193119451934193319361985197319891993 19791983 Fra-60 %-50 %-40 %-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 % Til-50 %-40 %-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

3 3 Folketrygdfondet •Et særlovselskap heleid av Staten •Driver kapitalforvaltning •Forvalter i dag to fond -Statens pensjonsfond – Norge -Statens obligasjonsfond

4 4 Statens pensjonsfond Formelt etablert 1. januar 2006 Forvaltes av Finansdepartementet Statens pensjonsfond – Utland (tidligere Statens petroleumsfond) •Plasseres i utlandet •Operativ forvaltning ved Norges Bank •2 275 mrd. kroner ved utgangen av 2008 Innbetaling fra oljevirksomheten (skatt og SDØE) og utbetalinger (handlingsregelen) over Statsbudsjettet. Statens pensjonsfond – Norge • Plasseres i Norge / Norden • Operativ forvaltning ved Folketrygdfondet • 88 mrd. kroner ved utgangen av 2008 Ingen innbetalinger eller utbetalinger

5 5 Mål for Folketrygdfondet som forvalter •Best mulig avkastning over tid innenfor fastsatte risikorammer •Operasjonell forvaltning og risikostyring iht. beste internasjonale praksis •Oppfylle oppdragsgivers målsetting for de forvaltede fond

6 6 Strategisk referanseportefølje for SPN

7 7 Avkastning over flere år på porteføljenivå 20083 år5 år10 år SPN, totalt-25,13-2,981,954,60 Meravkastning3,662,670,960,57 SPN, norske aksjer-49,16-7,887,076,99 Meravkastning4,904,271,381,99 SPN, norske obligasjoner8,484,214,125,77 Meravkastning0,640,33-0,38-0,26

8 8 SPNs plasseringer til markedsverdi 31.12.08 Mrd. kr Norske aksjer39,0 Nordiske aksjer7,5 Norske renter34,1 Nordiske renter7,2 Sum SPN87,8

9 9 Den norske aksjeporteføljen 31.12.08 10 største selskaper Markedsverdi (tusen)Eierandel Vekt SPN - norsk aksjeporteføljeVekt indeks StatoilHydro ASA12 435 3743,4 %31,8 %30,7 % Orkla5 513 68111,8 %14,1 %8,9 % Telenor ASA3 398 3954,4 %8,7 %9,3 % Yara International2 691 1306,2 %6,9 %6,8 % Norsk Hydro1 817 2985,2 %4,7 %4,5 % DnB NOR1 093 4693,0 %2,8 %4,8 % Seadrill1 047 8274,6 %2,7 %3,8 % Fred. Olsen Energy1 012 8008,3 %2,6 %1,5 % Kongsberg Gruppen966 5549,8 %2,5 %1,1 % Tandberg956 24211,2 %2,4 %2,0 %

10 10 Den norske renteporteføljen 31.12.08 5,8 mrd. kr. 7,1 mrd. kr. 22,1 mrd. kr.

11 11 •Lover og forskrifter overholdes •Innenfor allment aksepterte etiske normer •Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse •Internasjonale konvensjoner: FNs Global Compact OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper •FTFs eier- og etiske prinsipper Rammer for eierskapsutøvelse og etikk

12 12 Hvordan skjer i utøvelsen av eierskapet? •Generalforsamling •Bedriftsforsamling og representantskap •Valgkomiteer •Dialog med selskapene •Dialog med andre aksjonærer

13 13 Bakgrunn for Statens obligasjonsfond •Finanskrisen har svekket kredittmarkedet •Redusert likviditet og høye kredittmarginer •Ønskelig å styrke obligasjonsmarkedet som kredittkilde •Tiltak basert på markedsmessige vilkår – ikke statsstøtte •Generelt og midlertidig tiltak overfor obligasjonsmarkedet

14 14 Statens obligasjonsfond - organisering Folketrygdfondet Statens pensjonsfond - Norge Statens obligasjonsfond Obliga- sjoner Aksjer Norske obligasjoner • Nytt mandat separat fra Statens pensjonsfond – Norge • Lov • Forskrift • Utfyllende retningslinjer • Skal kjøpe obligasjonslån utstedt av norske foretak sammen med andre investorer • Både emisjoner og andrehåndsomsetning

15 15 Mandat •Inntil 50 mrd. kroner skal plasseres med sikte på høyest mulig avkastning – det vil si til markedsmessige vilkår •Avkastningsmåling i forhold til referanseindeks •Risikospredning og avkastningskrav – foreta porteføljevurderinger •Styret i Folketrygdfondet skal ta hensyn til Obligasjonsfondets formål om å bidra til økt likviditet og kapitaltilgang til obligasjonsmarkedet

16 16 Krav til diversifisering •Bank og finans 25 – 65 prosent •Ikke finansielle foretak 35 – 75 prosent •30 prosent i mer usikre kreditter •Maksimalt 5 prosent investert i en enkelt utsteder •Maksimalt 70 prosent av en enkelt emisjon i førstehåndsmarkedet

17 17 Praktisk håndtering •Låntakere kontakter tilrettelegger som vurderer muligheten for å plassere et lån i markedet •Tilrettelegger kontakter oss med forespørsel •Prising i annenhåndsmarkedet •Øvrige investorer •Låneklausuler – ivareta SOFs rettigheter og krav til avkastning

18 18 SOF – noen erfaringer så langt •Relativt stor pågang – særlig fra selskaper med lav kredittverdighet •Skille mellom støtte til selskap og marked •Vanskelig å finne medinvestorer i mer usikre lån – egenkapitalbehov •Høye kredittmarginer i annenhåndsmarkedet gjør førstehåndsemisjoner prohibitive •Forskjell i kredittspreader i det norske og internasjonale markedet •Godt samarbeid med utstedere og tilretteleggere

19 19 Porteføljen •Plasseringer avhengig av aktiviteten i markedet •Et greit volum plassert hittil, gitt et vanskelig marked •Etter hvert også plasseringer i lån utstedt av selskaper med lav kredittverdighet •Både industri og finans •Det alt vesentlige i førstehåndsmarkedet

20 20 Hva kan vi forvente oss fremover og hva er FTFs rolle…….


Laste ned ppt "Folketrygdfondet Fellesforbundet 14. august 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google