Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er migrasjon og hva gjør Røde Kors Ungdom?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er migrasjon og hva gjør Røde Kors Ungdom?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er migrasjon og hva gjør Røde Kors Ungdom?
1

2 Hva er Migrasjon? 2

3 Hva er Migrasjon? Forflytting av enkeltmennesker eller grupper innen for eller over landegrenser (internasjonal migrasjon). 3

4 Hvem er migranten? En kjent migrant: 4
FN definerer en migrant som en person som har bodd utenfor sitt hjemland/hjemsted i mer enn ett år. En migrant kan for eksempel være en student, en arbeider, en direktør i et internasjonalt selskap, en flyktning, et offer for menneskehandel eller en asylsøker. Migrasjon er ikke nytt, et gammelt eksempel: Kong Håkon den 7ende. Konge av Norge fra Valgt av Stortinget til konge etter unionsoppløsningen 1905. Måtte forlate Norge i juni 1940 (fortsatte motstandskampen fra London), men vendte tilbake til Norge fem år senere. 4

5 Arbeideren utenlandsk arbeidskraft 5
I Norge: (Sverige) Polen, Litauen, Tyskland Ofre for menneskehandel falder ofte ikke i denne kategori da der ikke søkes om lovlig opphold. 5

6 Studenten 6 I Norge: hovdesaklig fra Europa 70% studenter, 21% Au Pair
Au pair falder også innen for denne kategorie. Her ser man en sterk økning i Au pair fra Filippinene (over 90% av de der fikk utdanningstillatelse) 6

7 Romantikeren Ikke så mange som en kanskje tror. Bare et eksempel for å illustrere at en migrant kan være så mangt. Man sier dog ofte at Krig og Kjærlighet er de største årsaker til at folk migrer... 7

8 Flyktningen De færrest kommer til Norge på grunn av krig og konflikt 8
En flyktning er i henhold til FNs flyktningkonvensjon en person som «har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til eller på grunn av slik frykt ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse». Brukes også ofte om personer som har fått beskyttelse av andre grunner enn det som er lagt ned i Flyktningkonvensjonen. Overføringsflyktninger i Norge: Burma, Irak, Statsløse Palestinere. De færrest kommer til Norge på grunn av krig og konflikt 8

9 Asylsøkeren 11 I Norge: Irak, Eritrea, Afghanistan, Nigera, Somalia .
Person som på egen hånd ankommer et annet land og som normalt søker om asyl ved ankomst eller kort tid etter ankomst. Retten til å søke asyl er nedfelt i artikkel 14 av Verdenserklæringen om menneskerettighetene, som sier at «Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot beskyttelse mot forfølgelse». Personen omtales som «asylsøker» fram til søknad om asyl er avgjort.Hvert land definerer imidlertid selv hva som legges i begrepet. I Norge gis asyl til personer som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe. Utlendinger som defineres som flyktninger etter Flyktningkonvensjonen av 1951, innvilges asyl. Asyl innebærer i Norge også visse rettigheter. 11

10 Familiegjenforening 12 Et familiemedlem i utlandet kan søke om
familiegjenforening med ett eller flere familiemedlemmer som allerede bor i Norge. Familiegjenforening innebærer at familiemedlemmet får lov til å bli i Norge. I Norge er det flest fra Thailand som kommer via familiegjenforening. Mange fra Polen kommer også til Norge via familiegjenforening. Familiemedlemmet eller familiemedlemmet i Norge må ha norsk eller nordisk statsborgerskap bosettingstillatelse i Norge oppholdstillatelse som kan gi bosettingstillatelse 12

11 Kartet viser fra hvilke land det kom flest innvandrere til Norge i 2009, og hvorfor de kom hit
Folketallet økt med i nye innvandre ble registrert i Norge, flest fra Polen, Sverige og Litauen. Disse tall dekker den regulere migrasjon til Norge. Irregulær migranter - så som ofre for menneskehandel er der ikke offiselle tal på, da de som det siger seg ikke er lovlig registrert i landet. Arbeid: Sverige, Polen, Litauen. Arbeidsinnvandrere (foruden Norden): Nedgang på 45% fra året før. Flest fra Polen (22 136), Lituaen (7 385), Romaina (3 237) Utdanning: Student/Au pair: Filippinene (2 506/1 328 Au pair), Kina (879, stud), Tyskland(815) Familieinvandring: Polen (2 773), Somalia (1 027), Thailand (1 248) Beskyttelse:

12 Migrasjon til Norge Skandinaver teller ikke med. At flytte fra Sverige eller Danmark til Norge, er som at flytte fra et fylke til et annet. Innvandring er mer en et år. Utvekslingsstudenter teller altså ikke med. Arbeidsinnvandrere: 56051: Nedgang på 45% fra året før. Flest fra Polen (22 136), Lituaen (7 385), Romaina (3 237) Studenter/Au pair (1710): Filippinene (2 506/1 328 Au pair), Kina (879, stud), Tyskland(815) Familieinnvandring: Polen (2 773), Somalia (1 027), Thailand (1 248) Asyl/opphold på humanitært grunnlag: Afghanistan (3871), Eritrea (2667), Somalia (1901) Overføringsflyktning/Kvoteflyktning: Myanmar/Burma (326), Bhutan (300), Statsløs (225) Enslige mindreårige: Afghanistan (1719), Somalia (246), Eritrea (144) Bosettingstillattelser: : Somalia (1 172), Irak (1 151), Rusland (885) Statsborgeskap:10 846: Somalia (1 687), Irak (1 242), Afghanistan (864) Flest fra: Afghanistan, Somalia, Eritrea 2500 Enslige mindreårige, av dem 1759 fra Afghanistan Nedgang på 44% i 2010 (det skyldes kan skyldes felles Europeisk innstramning i innvandringspolitikken, snarere enn nedgang i beskyttelsesbehov) Kilde UDIs årsrapport 2009 17

13 I 2009 søkt 17 226 om asyl i Norge. 10 251 fikk avslag
Asylsøkere til Norge I 2009 søkt om asyl i Norge fikk avslag

14 De papirløse 10 Irregulære migranter defineres som personer som
oppholder seg ulovlig i et land for en kortere eller lengre periode. De består for det første av asylsøkere, som har fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse, men allikevel ikke forlater landet. For det andre av personer som blir i Norge etter at de ikke lenger har turistvisum. En tredje grupper er de som er utsatt for menneskehandel eller trafficking. Tilslutt har vi de som blir smuglet inn fra land utenfor EU/EØS uten at staten vet om det. Bare i Norge er det snakk om mellom 5000 og 10 000 mennesker som lever i skjul under umennesklige forhold. 10

15 Hvorfor flytter folk på seg?
13

16 Push og Pull Push: Krig, politisk konflikt, ustabilitet, klimaendring, økonomisk krise. Pull: velferdsordninger, sosiale goder, familie, fred, arbeid, kjærlighet, kultur 14

17 Hvor flykter mennesker?
Fra migrasjon generelt til flyktninger. 15

18 Hvor flykter mennesker?
I 2009 var 43.2 Millioner mennesker på flukt Av dem var 27,1 mill. Internt fordrevne. 43% i Afrika og flest i Sudan og Colombia 16,1 millioner har fluktet over landegrenser. 69% av de fra lande i Asia og Midtøsten. 16

19 Internt fordrevet 9 Internt fordrevne er personer som har blitt
tvunget til å flykte fra sine hjem og bosteder på grunn av – eller for å unngå følgene av – væpnede konflikter, situasjoner med generell voldsutøvelse eller menneskerettighetsbrudd samt naturkatastrofer, som ikke har krysset en i nternasjonalt anerkjent statsgrense. Blir også kalt internflyktninger, men internt fordrevne er den korrekte betegnelsen. Flest i Sudan og Colombia. 9

20 Vårt mandat Avdekke behov Hindre og lindre menneskelig nød og lidelse
Røde Kors skal hindre og lindre menneskelig nød og lidelse 18

21 Hva er utfordringene internasjonalt og nasjonalt?
Utfordringer innenfor væpnet konflikt Håndvåpen Urbanisering og eksludering av ungdom Vold mot kvinner Smitsomme sykdommer Vann og sanitær Matvareusikkerhet Klimaendringer Langvarige flyktningesituasjoner Migranter med irregulær status 19

22 Utfordringer i Norge 20 10 humanitære utfordringer nasjonalt:
Huller i velferdsstatens sikkerhetsnett Sosial ulikhet Marginaliseringsspiraler Utestenging fra utdanning og arbeidsliv Diskriminering Unges psykiske helse Narkotika og rusmiddelmisbruk Vold Ensomhet Nye beredskapsutfordringer 20

23 Utfordringer i Norge Irregulær migrasjon Barn og unge i asylmottak
Marginaliseringsspiraler Diskriminering Ensomhet Menneskehandel Basert på ”Politisk Plattform” og ”10 store humanitære utfordringer nasjonalt og internasjonalt -Plattform for diskusjon” 21

24 Migrasjon og Røde Kors Ungdom
…målene! 22

25 VISJON I 2011 skal ungdom i hele Norge engasjere seg i de
humanitære konsekvensene av konflikt, naturkatastrofer og menneskehandel. De skal ta ansvar og bry seg når de ser at unge mennesker som kommer til Norge har behov for det. I 2011 skal ungdom i Norge møte hverandre med interesse og behandle hverandre med forståelse og respekt. Hentet fra ”Strategi 11” 23

26 Mål 1 Ungdom i Norge skal ha kunnskap om årsakene
til at mennesker må forflytte seg innenfor eller utover sine landegrenser, da spesielt som følge av konflikt, menneskehandel og naturkatastrofer, og ha forståelse for de humanitære konsekvensene dette medfører for ungdom. Vite hvorfor Forståelse for konsekvenser 24

27 Mål 2 Ungdom i Norge skal vise omsorg og ta ansvar
når de ser at annen ungdom ikke blir behandlet slik de har rett til. Vise omsorg Ta ansvar 25

28 Mål 3 Ungdom i Norge skal ha tilgang på arenaer der
de kan utveksle ferdigheter, erfaringer og ha det gøy sammen. Her skal ungdom møtes på egne premisser og selv bidra til å gjøre Norge til et varmere samfunn. Arenaer, møteplasser. 26

29 Hvordan? …action! 27

30 På flukt Et 24 timers rollespill der deltakerne får føle på kroppen hvordan det er å være flyktning 28

31 Flerkulturelle Møteplasser
Ungdom arrangerer en sosial møteplass med lavterskel Fokus på verdien av flerkultur 29

32 Aktivitet på asylmottak
Frivillige besøker asylmottak Skape en litt mer sosial og lett hverdag som ellers er preget av usikkerhet og venting. 30

33 Når Katastrofen Rammer
Kampanje Tema knyttet migrasjon Informasjon og solidaritet Samler inn penger til prosjekter Temakvelder Rollespill Artikkler/innlegg 31

34 Flere måter å jobbe med migrasjon
Arranger temakveld Film & diskusjon Inviter en fagkyndig til å holde foredrag Skriv avisinnlegg Stand og aksjon Lage en film Få med at her er det bare fantasien som stopper. Hva kan man gjøre innenfor migrasjon? Oppmuntre folk til å komme med ideer, erfaringer og forslag på plakaten. 32

35 …og ikke minst politisk!
Politisk plattform på nettsidene til Røde Kors Ungdom Migrasjon En human behandling av asylsøkere Irregulære migranter Barn og unge på asylmottak Menneskehandel Klimamigranter Få med at her er det bare fantasien som stopper. Hva kan man gjøre innenfor migrasjon? Oppmuntre folk til å komme med ideer, erfaringer og forslag på plakaten. 32


Laste ned ppt "Hva er migrasjon og hva gjør Røde Kors Ungdom?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google