Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tall og fakta 2007 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tall og fakta 2007 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tall og fakta 2007 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse

2 Tall og fakta 2007 1.02 Nye og utgåtte virkestoffer

3 Tall og fakta 2007 1.03 Antall legemidler i Norge

4 Tall og fakta 2007 1.04 Antall markedsføringstillatelser i Norge

5 Tall og fakta 2007 1.05 Legemiddelsalg i Norge, 2006-kroner

6 Tall og fakta 2007 1.06 Legemiddelsalg i Norge, historikk, 2006-kroner

7 Tall og fakta 2007 1.07 Prosentvis vekst i legemiddelomsetningen

8 Tall og fakta 2007 1.08 Legemiddelsalg pr. innbygger i Norge de siste årene, 2006 kroner

9 Tall og fakta 2007 1.09 Legemiddelsalg pr. innbygger i Norge, historikk, 2006 kroner

10 Tall og fakta 2007 1.10 Omsetningsvekst i volum

11 Tall og fakta 2007 1.11 Omsetning av legemidler fordelt på terapeutiske hovedgrupper ATC

12 Tall og fakta 2007 1.12 De 25 største legemiddelfiramene på det norske markedet

13 Tall og fakta 2007 1.13 De 25 legemidlene på det norske markedet med høyest omsetning

14 Tall og fakta 2007 1.14 De 25 mest omsatte legemidlene i definerte døgndoser (DDD)

15 Tall og fakta 2007 1.15 De 25 virkestoffene med høyest omsetning på det norske markedet

16 Tall og fakta 2007 1.16 De 25 mest omsatte virkestoffene i definerte døgndoser (DDD)

17 Tall og fakta 2007 1.17 Fordeling av legemiddelomsetningen på omsetningsleddene

18 Tall og fakta 2007 1.18 Nye innovative legemidlers andel av totalmarkedet

19 Tall og fakta 2007 1.19 Innovative legemiddelgruppers omsetningsfordeling

20 Tall og fakta 2007 1.20 Omsetning av generiske legemidler (DDD)

21 Tall og fakta 2007 1.21 Kopipreparaters andel av det samlede generiske markedet

22 Tall og fakta 2007 1.22 Omsetning av parallellimporterte legemidler

23 Tall og fakta 2007 1.23 Markedsandel for legemiddelgrossister

24 Tall og fakta 2007 1.24 Antall apotek etter kjedetilhørighet

25 Tall og fakta 2007 1.25 Apotekenes omsetning etter kjedetilhørighet

26 Tall og fakta 2007 1.26 Apotekenes omsetning etter kjedetilhørighet, ekskl. sykehusapotek

27 Tall og fakta 2007 2.01 Prisendring på legemidler og generell prisvekst

28 Tall og fakta 2007 2.02 Offentlige utgifter til legemidler på blå resept

29 Tall og fakta 2007 2.03 Finansiering av legemiddelforbruket

30 Tall og fakta 2007 2.04 Offentlige utgifter til legemidler pr innbygger

31 Tall og fakta 2007 2.05 Offentlige helseutgifter, kr pr innbygger

32 Tall og fakta 2007 2.06 Offentlige utgifter til helsetjeneste og legemidler

33 Tall og fakta 2007 2.07 Offentlige legemiddelutgifter i prosent av offentlige helseutgifter

34 Tall og fakta 2007 2.08 Legemiddelutgifter i privat og offentlig sektor

35 Tall og fakta 2007 2.09 Daglige kostnader for bruk av legemidler

36 Tall og fakta 2007 2.10 Forbrukerens utgifter til legemidler i forhold til andre utgifter

37 Tall og fakta 2007 2.11 Legemiddelutgifter som andel av samlede driftsutgifter i helseinstitusjoner i Norge

38 Tall og fakta 2007 2.12 Folketrygdens utgifter til ulike formål

39 Tall og fakta 2007 2.13 Utgifter til helseformål

40 Tall og fakta 2007 3.01 Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet (AUP) i omsetning

41 Tall og fakta 2007 3.02 Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet (DDD)

42 Tall og fakta 2007 3.03 De 25 reseptfrie legemidlene med høyest omsetning

43 Tall og fakta 2007 3.04 Reseptfrie legemidlers omsetning fordelt etter utvalgte terapigrupper (ATC)

44 Tall og fakta 2007 3.05 De 10 største legemiddelfirmaene innen reseptfrie legemidler

45 Tall og fakta 2007 3.06 De 10 legemiddelfirmaene med høyest reseptfriandel

46 Tall og fakta 2007 3.07 Omsetningen av reseptfrie legemidler

47 Tall og fakta 2007 3.08 Omsetningen av reseptfrie legemidler DDD

48 Tall og fakta 2007 3.09 Reseptfrie legemidlers andel av omsetningen (AUP) i enkelte land

49 Tall og fakta 2007 3.10 Antall utsalgssteder for reseptfrie legemidler utenom apotek fordelt etter type

50 Tall og fakta 2007 3.11 Omsetningsfordeling for reseptfrie legemidler (DDD)

51 Tall og fakta 2007 4.01 De 10 veterinærlegemidlene til akvakultur med høyest omsetning

52 Tall og fakta 2007 4.02 De 10 veterinærlegemidlene til varmblodige dyr med høyest omsetning

53 Tall og fakta 2007 4.03 De 5 største firmaene innen akvakultur

54 Tall og fakta 2007 4.04 De 10 største firmaene innen øvrig veterinærmedisin

55 Tall og fakta 2007 4.05 Omsetning veterinære antibakterielle midler

56 Tall og fakta 2007 4.06 Fiskeoppdrett og antibiotikabruk

57 Tall og fakta 2007 4.07 Omsetningsfordeling i legemiddelmarkedet for varmblodige dyr

58 Tall og fakta 2007 5.01 Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling

59 Tall og fakta 2007 5.02 Investeringer i forskning og utvikling i prosent av omsetningen

60 Tall og fakta 2007 5.03 Innmeldte kliniske studier

61 Tall og fakta 2007 5.04 Pågående kliniske studier i regi av legemiddelindustrien

62 Tall og fakta 2007 5.05 Antall pasienter i kliniske studier

63 Tall og fakta 2007 5.06 Igangsatte kliniske studier i regi av legemiddelindustrien

64 Tall og fakta 2007 5.07 Norges import og eksport av legemidler

65 Tall og fakta 2007 5.08 Antall mottakerland av norskproduserte legemidler

66 Tall og fakta 2007 5.09 Antall ansatte i legemiddelindustrien i Norge

67 Tall og fakta 2007 5.10 Ansatte i farmasøytiske bedrifter med produksjon i Norge

68 Tall og fakta 2007 6.01 Internasjonal prisindeks for legemidler

69 Tall og fakta 2007 6.02 Ledende farmasøytiske selskap på verdensmarkedet

70 Tall og fakta 2007 6.03 Fusjoner og oppkjøp

71 Tall og fakta 2007 6.04 Ledende legemidler på verdensmarkedet

72 Tall og fakta 2007 6.05 Det norske legemiddelmarkedet sett i forhold til Europa

73 Tall og fakta 2007 6.06 Legemiddelforbruk (DDD) i Norden pr innbygger

74 Tall og fakta 2007 6.07 Legemiddelforbruk (AIP) i Norden pr innbygger

75 Tall og fakta 2007 6.08 Omsetningsutvikling for legemidler i Norden

76 Tall og fakta 2007 6.09 Helse- og legemiddelutgifter i OECD

77 Tall og fakta 2007 6.10 Legemiddelutgifter som andel av helseutgifter i OECD

78 Tall og fakta 2007 6.11 Offentlige legemiddelutgifter i prosent av offentlige helseutgifter i OECD

79 Tall og fakta 2007 6.12 Forsknings og utviklingskostnader for et nytt legemiddel

80 Tall og fakta 2007 6.13 Andel nye legemidler som stoppes på hvert utviklingstrinn

81 Tall og fakta 2007 6.14 Samlet antall nye virkestoffer introdusert på verdensbasis

82 Tall og fakta 2007 6.15 Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling i Europa

83 Tall og fakta 2007 6.16 Samlede FoU-investeringer fordelt på bioteknologiske og øvrige legemidler

84 Tall og fakta 2007 6.17 Legemiddelindustriens investeringer i FoU i Europa og USA

85 Tall og fakta 2007 6.18 FoU-investeringer fordelt etter kategori

86 Tall og fakta 2007 6.19 FOU-investeringer i bioteknologi fordelt på region

87 Tall og fakta 2007 6.20 Fordeling av den samlede globale legemiddelomsetningen på regioner

88 Tall og fakta 2007 6.21 Global omsetningsvekst legemidler

89 Tall og fakta 2007 6.22 Legemiddelutgifter som andel av helseutgifter i Europa

90 Tall og fakta 2007 6.23 Egenbetaling for refunderte legemidler

91 Tall og fakta 2007 6.24 Mva på legemidler og andre varer og tjenester i Europa

92 Tall og fakta 2007 6.25 Generikas andel av totalmarkedet

93 Tall og fakta 2007 6.26 Antall innbyggere pr apotek i Europa

94 Tall og fakta 2007 6.27 Fordeling av legemiddelomsetningen i Norden

95 Tall og fakta 2007 6.28 Samlede forskningsinvesteringer som andel av brutto nasjonalprodukt

96 Tall og fakta 2007 7.01 Fylkesvis omsetning av legemidler pr innbygger

97 Tall og fakta 2007 7.02 Innbyggere pr lege i fylkene

98 Tall og fakta 2007 7.03 Finnmark

99 Tall og fakta 2007 7.04 Troms

100 Tall og fakta 2007 7.05 Nordland

101 Tall og fakta 2007 7.06 Nord-Trøndelag

102 Tall og fakta 2007 7.07 Sør-Trøndelag

103 Tall og fakta 2007 7.08 Møre og Romsdal

104 Tall og fakta 2007 7.09 Sogn og Fjordane

105 Tall og fakta 2007 7.10 Hordaland

106 Tall og fakta 2007 7.11 Rogaland

107 Tall og fakta 2007 7.12 Vest-Agder

108 Tall og fakta 2007 7.13 Aust-Agder

109 Tall og fakta 2007 7.14 Telemark

110 Tall og fakta 2007 7.15 Vestfold

111 Tall og fakta 2007 7.16 Buskerud

112 Tall og fakta 2007 7.17 Akershus

113 Tall og fakta 2007 7.18 Oslo

114 Tall og fakta 2007 7.19 Oppland

115 Tall og fakta 2007 7.20 Hedmark

116 Tall og fakta 2007 7.21 Østfold


Laste ned ppt "Tall og fakta 2007 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google