Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalbanken Gardermoen 8. februar 2010. 2 Kommunalbanken AS • Finansinstitusjon for kommunal sektor • 100% av aksjene er eid av staten v/ Kommunal-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalbanken Gardermoen 8. februar 2010. 2 Kommunalbanken AS • Finansinstitusjon for kommunal sektor • 100% av aksjene er eid av staten v/ Kommunal-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalbanken Gardermoen 8. februar 2010

2 2 Kommunalbanken AS • Finansinstitusjon for kommunal sektor • 100% av aksjene er eid av staten v/ Kommunal- og regionaldepartementet • Samme utlånsrente for små og mellomstore kommuner som for store kommuner • Forvaltningskapital ca 220 mrd. (pr. 31.12.09) • Samlet utlån 151,3 mrd. (pr. 31.12.09) • Antall ansatte 47 • En av Norges 100 største bedrifter (målt i forhold til omsetning) • Markedsleder på sitt område • Garantist for konkurranse i det kommunale lånemarkedet

3 3 Utlån •Låntagere –Kommuner –Fylkeskommuner –Selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver –IKS og KF –Havner –Bompengeselskap •Låneformål –Alle typer investeringer –Samlelån for årets investeringer –Sykehjem og omsorgsboliger –Skoler barnehager –Enøk- og miljøtiltak –Refinansiering

4 4 Rentetilknytninger over hele rentekurven •Flytende rente –P.t. rente –Rente tilknyttet 3 eller 6 mnd NIBOR (flytende evt. fast margin) •Fast rente –Fast rente fra 1-10 år –Sertifikatbetingelser Gir mulighet for skreddersøm av kundens låneportefølje

5 5 Utlånsporteføljen fordelt på rentetilknytninger (alle tall i mrd. kroner)

6 Kommunalbanken finansierer ENØK- og miljøtiltak 6 • Kommunalbanken sertifisert som Miljøfyrtårn i mars 2009 • Ønsker å være pådriver overfor kommunal sektor til å gjennomføre små og store miljøtiltak • Jobber med innføring av ”grønn rente” på investering i ENØK- og miljøtiltak, forankret i kommunenes miljø- og klimaplaner


Laste ned ppt "Kommunalbanken Gardermoen 8. februar 2010. 2 Kommunalbanken AS • Finansinstitusjon for kommunal sektor • 100% av aksjene er eid av staten v/ Kommunal-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google