Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra forvaring til frihet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra forvaring til frihet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra forvaring til frihet
Miljøterapi i en statlig finansiert bolig

2 Bakgrunn for prosjektet
”Bolig på prøve” er et prosjekt i regi av Bergen kommune i tett samarbeid med Hordaland friomsorgskontor Bergen Kommune fikk vinteren 2008 forespørsel fra Kriminalomsorgen om mulighetene for å kunne gjennomføre et slikt prosjekt Prosjektet var å ta imot en person som har sittet på forvaringsdom i lang tid, og skulle prøveløslates. Avdeling Psykisk helse Fana vant anbudet Fullfinansieres av staten, ved Kriminalomsorgen region Nord

3 Planleggingsfasen På leit etter egnet bolig i et egnet bomiljø med høg grad av toleranse Ombygging av bolig Enhetsleder og Avdelingsleder reiste til Ila flere ganger for å bli kjent med bruker Brukte god tid på å forberede bruker på framtiden. Sendte over bilder av boligen og tok han med i flytte og ombyggingsprosessen. Førte til at bruker var svært motivert før flytting.

4 Rekrutteringsprosessen
Våren Utlysning og ansettelser. Utlyste etter miljøterapauter innen helse og sosialfag med minimum 3 årig høyere utdanning. Svært god søknadsmasse Vi ønsket personer med variert bakgrunn som kunne utfylle hverandre faglig Endte opp med en svært variert personalgruppe bestående av psykiatrisk sykepleier, sosionom, radiograf, kunstner, bankmann, medisinstudent.

5 Oppstart Oppstart to uker før – innhold Teambuilding
Mottak av beboer, en av to ansatte hadde møtt beboer i Oslo tidligere Sikkerhetsinstruks på plass i god tid – info til bruker Behandler og veileder på plass i god tid Viktig å ha de økonomiske rammene for beboer på plass tidlig Institusjon vs leieboer Arbeid Nettverk Relasjoner

6 Tverrfaglig samarbeid og veiledning
Psykolog, Nav, Victoriasenteret, Kriminalomsorgen, Friomsorgen, BBB, DPS, Beredt, Grønn etat og Lege med spesialisering i aktuelt fagfelt. Friomsorgen deltar på de fleste veiledninger og personalmøter Viktigheten av en god og effektiv veiledning Veiledning hjelper oss å få satt ord på og bearbeidet opplevelser Det tok litt tid før vi lærte å bruke veiledningene skikkelig.

7 Bolig på prøve Prosjektets form stiller spesielle krav til bemanning og turnusoppsett. 2 miljøterapeuter som går 13,5 timers vakter, fra til 1 våken nattevakt fra til De lange vaktene gir stor fleksibilitet Miljøterapi tar tid!

8 Miljøterapautisk tilnærming Strategi for startfasen
Hvilke målsetninger hadde vi for beboer? Ikke å skape en A4 borger Mulighet til å mestre dagliglivets utfordringer Mulighet til å ha et verdig og godt liv

9 Strategi for startfasen fortsetter
Relasjonsbygging Skape tilknytning gjennom positive aktiviteter Være personlig men ikke privat Tydeliggjøring av rolle Bevisst kommunikasjon Rammer og struktur Sikkerhetsinstruks

10 Videre behandling Behandlingsplan Sysselsetting
Reetablering av familienettverk Kontakt med instanser Sosialt nettverk Handling/matlaging Timing

11 Evaluering Samkjørt personalgruppe Kunnskap og erfaring på arena
Evaluering av behandlingsplan Evaluering av sikkerhetsinstruks Nedtrapping av tilstedeværelse

12 Beboers opplevelse av Prosjektet
Føler at personal er der for å hjelpe Ønsker mer tilrettelagt sikkerhetsinstruks Strengere regler enn fengsel Mini fengsel Kan anbefale statlig finansiert bolig

13 Utfordringer Regulering av kontakt Tett innpå dysfunksjonell familie
Rollekonflikt hjelper/vokter 13,5 time tett innpå person med variabelt stemingsleie 13,5 timer med personal med variabelt stemingsleie ;)

14 Hva skjer videre? Fra døgnbemannet bolig og 10 årsverk til ingenting?
Hvor er nedtrappingsplanen? Aldri brått seponere behandling. Må det være enten eller? Ansvar hos kommunen etter løslatelse? Frivillighet


Laste ned ppt "Fra forvaring til frihet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google