Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terje Gundhus Atferdsavtaler innenfor kriminalomsorgen. Motivasjon, endring og selvstendiggjøring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terje Gundhus Atferdsavtaler innenfor kriminalomsorgen. Motivasjon, endring og selvstendiggjøring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Terje Gundhus Atferdsavtaler innenfor kriminalomsorgen. Motivasjon, endring og selvstendiggjøring

2 Tradisjonelle dagsplaner
T. Gundhus & J. Laursen Tradisjonelle dagsplaner Positive egenskaper Forutsigbarhet for tjenestemottaker Forutsigbarhet for tjenesteyter Begrensninger Én mandag lik en annen mandag Ofte rigide Tjenesteyter har større eierforhold

3 avtalestyring Fleksibilitet Variasjon Økende selvadministrasjon
T. Gundhus & J. Laursen avtalestyring Fleksibilitet Variasjon Økende selvadministrasjon Utvikling i utformning Øker muligheten for valg Eierskapet hos tjenestemottaker Generell beriking av hverdagen (aktiv og meningsfull) Tilrettelegger for motivasjon

4 Forutsigbarhet i avtalestyring
T. Gundhus & J. Laursen Forutsigbarhet i avtalestyring Oppgaver/aktiviteter presenteres likt fra gang til gang Ved gjennomføring av oppgavene, er typen av bistand (og hvor mye) spesifisert og lik fra gang til gang Tilbakemeldingen for utført/ikke utført oppgave er lik fra gang til gang

5 Summen av disse tre punktene
T. Gundhus & J. Laursen Summen av disse tre punktene Er med på at sikre enhetlig tjenesteyting, som skaper forutsigbarhet fortjenestemottaker og muliggjør utvikling, læring og økt selvstendighet

6 Hovedprinsipper i avtalestyring
T. Gundhus & J. Laursen Hovedprinsipper i avtalestyring Slutt og mas; det er oppgaveteksten/bildet som informerer tjenestemottaker Noen oppgaver er viktigere enn andre og tjenestemottaker skal selv erfare nytten av å bestemme seg for at gjennomføre oppgaver eller ikke Motivasjonssystem som er tilpasset den enkelte tjenestemottaker

7 Motivasjonssystem i avtalestyring
T. Gundhus & J. Laursen Motivasjonssystem i avtalestyring

8 Motivasjonssystem i avtalestyring
T. Gundhus & J. Laursen Motivasjonssystem i avtalestyring

9 Motivasjonssystem i avtalestyring
T. Gundhus & J. Laursen Motivasjonssystem i avtalestyring

10 Agenda Presentasjon av målperson Bakgrunn Målsettinger Utfordringer
Oppstart av tiltaket Forandringer i atferdsavtalen underveis Resultater Veien videre

11 Presentasjon av målperson
Kvinnelig innsatt i 30 års alderen Lengre dom Diagnosen lett psykisk utviklingshemmet og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse av impulsiv type

12 Bakgrunn Atferdsproblemer (bestående av blant annet trusler, politianmeldelser, spytting og verbale angrep mot ansatte) Lå i sengen store deler av dagen, depressiv Personlig hygiene dårlig ivaretatt Lavt aktivitetsnivå Møtte ikke på morgenmøter eller på arbeidsdriften Henvisning til Avdeling for voksenhabilitering i 2003

13 Utfordringer Låste dører Likhetsprinsippet
Fremstillinger/formidling av bonusforsterkere Styre sin egen hverdag i et fengsel Arbeidsplan Samarbeid miljøterapeuter/betjenter Krever tett oppfølging

14 Oppstart av tiltaket Gjennomføre faste møter utenfor cellen fem dager i uken (-helgene) Et møte per dag om morgenen Aktivitetsplanen ble lagt inn som en skal-oppgave Eksempler på oppgaver som ble lagt inn Får presentert en meny med bør-oppgaver, hvor hun skal velge 8 oppgaver Menylisten er fast hver dag + liste over helgeaktiviteter som kun presenteres på fredager Møteforsterker: Velge mellom tre konvolutter Bonussystemet, ”Bredtveit-dollar”, gikk raskt over til sparesøyler Atferdsregler introdusert

15 Målsettinger Lære å planlegge, gjennomføre og evaluere egen hverdag
Bidra til å skape større forutsigbarhet Bidra til å øke aktivitetsnivået Bidra til å tydeliggjøre forventninger for å forebygge misforståelser mellom innsatte og ansatte Skape mestringsopplevelser Tilrettelegge for å påvirke egen hverdag Bidra til å forebygge og redusere atferdsproblemer og psykiske plager

16 Forandringer i atferdsavtalen
Menyen over skal- og bør-oppgaver endret Arbeidsplanen ikke lenger en del av atferdsavtalen Startet en ”uttynning” av møteforsterker Møteforsterkerne lagt inn som en del av bonusforsterkersystemet Lagt inn bør-oppgaver med fokus på kosthold, fysisk aktivitet og trening av sosiale ferdigheter Atferdsreglene fjernet

17 Resultater Definerte mål er nådd
Mer selvhjulpen i primære ADL-ferdigheter Høyere aktivitetsnivå Atferdsproblemene betydelig redusert Mindre psykiske plager Bedrede sosiale ferdigheter Flinkere til å samarbeide og inngå avtaler

18 Veien videre … Bytte avdeling Færre møter
Prøveløslatelse til en institusjon/bolig Bistandskartlegging Atferdsavtale etter prøveløslatelse ART (Aggression Replacement Training)


Laste ned ppt "Terje Gundhus Atferdsavtaler innenfor kriminalomsorgen. Motivasjon, endring og selvstendiggjøring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google