Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En suksesshistorie fra Vestfold….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En suksesshistorie fra Vestfold…."— Utskrift av presentasjonen:

1 En suksesshistorie fra Vestfold….
Suksesshistorier – fremstilles i media – sjelden med helsetjenesten å gjøre. Det er nærliggende å trekke frem Espen Sandeberg og Joakim Rønning og KON-TIKI som er nominert for Golden Globe og Oscar… Det finnes unntak – og Hans Andersen er en av de…

2 Riktig legemiddelbruk i sykehjem
Nygård sykehjem i Sandefjord var pilot for innsatsområdet. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. Piloten viste gode resultater. 75% av alle pasientene som var med i piloten fikk endret på sin medisinliste. Et eksempel er historien om pasienten Hans Andersen som etter legemiddelgjennomgangen frisknet til og kunne flytte hjem med hjemmesykepleie og god fastlegeoppfølging Hvordan spre fra sykehjemsavdelinger på 1 år? Hvordan spre fra kommuner på 1 år? Hva kreves av ledelsen i kommunene?

3 Noen resultater fra piloten
Endringer i legemiddelbehandlingen ble gjort hos 76 % av pasientene Indikasjon bak forskrivning økte fra 59 % til 89 % 57 % av diagnoselister ble endret Antall legemidler ble redusert fra 6,4 per pasient til 6,1 1 -

4 Fra en til tre sykehjem i egen kommune

5 Fra en kommune til 12 kommuner i ett fylke

6 Tiltakspakken sykehjem
Tverrfaglige legemiddelgjennomganger ved innkomst, halvårs- og årskontroller, og etter sykehusopphold samt der det er behov for ekstra oppfølging Opprette registreringstype ”legemiddelgjennomgang” i pasientjournal Pleieplan med observasjoner og rapporter innen 24 timer i henhold til oppfølging av forskrivning Tverrfaglige undervisnings- og case-møter i avdelingene Registrere antall LMG, antall legemidler med ATC-nr, indikasjon oppført bak forskriving og oppfølgingsplaner (Extranet) Forskning viser at LMG bidrar til riktigere legemidddelbruk, bedre livskvalitet, færre sykehusinnleggelser, reduksjon av fall, og reduserte kostnader ( se egen litteraturliste) Ny veileder fra Helsedirektoratet (2012) – legemiddelgjennomganger – praktiske verktøy Dokumentasjonsplikten i helsepersonelloven (kap 8) . Forskrift om pasientjournal: Sårbare pasienter – utrygg tilrettelegging . 7/2010. Funn ved tilsyn ved sykehjem for lite tid og kompetanse hos pleiepersonellet til å følge opp mangelfull journalføring av nødvendige og viktige opplysninger uklart hvor viktige opplysninger finnes- kombinerte elektroniske og papirbaserte journaler Ny kunnskap i Norge Sykehjemsetatens prosjekt Kjell Halvorsen mfl ( 2012) doktorgradsavhandling

7 LMG – hjulet – en viktig del av tiltakspakken
Identifisere pasient og avtale LMG Fylle ut sjekklisten Observasjoner Blodprøver Bruk av veileder/verktøy Tverrfaglige møte Identifisere LRP og justere behandlingen Dokumentere og evaluere

8 Hvordan kan det gjøres i et fylke?
Læringsnettverk for alle sykehjem, tre samlinger i perioden Implementeringsteam som bistår med prosesstøtte til team og undervisning i sykehjemmene Samarbeid med høgskolen – studenter fokuserer på pasientsikkerhet Tilbud til nye deltakersykehjem og påfølgende to nettverkssamlinger Evaluering av prosjektet Sandefjord søker midler og tar ansvar for å iverksette et spredningsprosjekt Eksisterende strukturer og samarbeid med nabokommuner brukes til formidling og forankring Informasjon på relevante areaner Samarbeid med studenter i høgskolen Invitasjon – brev og på nettet – oppfølging direkte for å sikre tverrfaglige team der det ikkje var påmeldt team Skriftlig samarbeidsavtale mellom kampanjen, Utviklingssenteret og deltakende kommune. Forankret hos rådmann og øverste pleie- og omsorgsleder i kommunen Implementeringsteam understøtter prosesser som fremmer innføring av: prosedyre for legemiddelgjennomgang med sjekklisten inklusiv beslutningsstøtteverktøy som START/STOPP og tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i sykehjem I trygge hender nasjonal veileder for ”legemiddelgjennomgang” ( Helsedir. IS-1998, 2012)

9 Ønsker ditt sykehjem veiledning i legemiddelgjennomganger av prosjektgruppen fra Utviklingssenteret?
Foto: Vibeke Bostrøm

10 Eksempel på lokalt kampanjearbeid
Kampanjedag Lokale kampanjetavler Informasjon/undervisning til medarbeidere /pasient og pårørende Undervisning i høgskolen og studentprosjekter Les mer i kampanjens siste nyhetsbrev

11 Fra ett til 20 Utviklingssentere

12 Foreløpige resultater fra læringsnettverk for sykehjem i 2012
Fra mars – til oktober Basert på tall fra Extranet – Selvevaluering

13 Generert på grunnlag av 26 tidsserier
Alle team: 9 av 23 har hatt LMG på alle pasienter som er inkludert i prosjektene Ca 550 pasienter har tilsammen fått en legemiddelgjennomgang – og mange av de i tverrfaglige team med farmasøyt. Samarbeid med farmasøyt  Sitater: ”Legemiddelgjennomgang var faglig nyttig for flere av oss. Farmasøytens spørsmål og innspill førte til endringer som vi ikke tror ville kommet i stand ellers (Abildsø sykehjem)” (…) Vi ser at vi har fått bedre oversikt og kontroll over legemidlene som hver enkelt pasient står på (Leirfjord sykehjem) Det har vært et svært lærerikt og givende samarbeid mellom sykepleier, lege og farmasøyt (Leirfjord sykehjem)

14 Generert på grunnlag av 33 tidsserier (på denne målingen bidrar f. eks
Generert på grunnlag av 33 tidsserier (på denne målingen bidrar f.eks. Nygård med mange tidsserier/avdelinger). En fordobling i løpet av denne perioden. Myke data: Bedre oversikt for alle Kvalitetsforbedring av legemiddellisten Utløser en gjennomgang og oppdatering av diagnoser Spesielt nyttig for helsefagarbeidere som skal observere pasientene Sitat: Vi observerer at det er færre spørsmål om hvorfor medisinen blir gitt og at det blir gjort mindre feil (Ål bu- og behandlingssenter)

15 Generert på grunnlag av 36 tidsserier
Generert på grunnlag av 36 tidsserier. En firedobling i løpet av denne periode. Myke data Bevisstgjøring når det gjelder kvalitet på egen dokumentasjon – og svaker og viktige forbedringsområder Hva er god kvalitet på dokumentasjon? Vi måler plan ja/nei – men det sier ingenting om innholdet Vanskelig å dokumentere i noen systemer – erkjennelse av behovet for systemer som er mer tilpasset Får frem kunnskap om behov for kunnskap – f.eks Hvordan dokumenterer vi observasjoner? Hvordan synligjør vi de faglige vurderingene i dokumentasjonen? Hvordan blir planene fulgt opp – evaluert? Er dokumentasjonen nyttig for samarbeidende helsepersonell?

16 Hva skal til for å lykkes videre?
forankring i ledelse involvering og opplæring av alle medarbeidere utvikling prioritert og satt i system fortsette å måle og drøfte resultater av målinger lokalt tilstrekkelig og stabile personellressurser jevnlige møter mellom team medlemmene i sykehjemmene samarbeid med farmasøyt satt i system Tilbakemeldinger fra team over hele landet

17 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no
Flyplassen i Stavanger Hvordan skal vi kunne love at pasienter er i trygge hender? Lær av flyselskapene - satse på forbedringsarbeid med 24/7 fokus på pasientsikkerhet!

18 Kom i gang med kampanjen!
Lokal pasientambassadør Historien begynner og slutter med Hans Andersen. Kom i gang med kampanjen!

19 Takk for meg!


Laste ned ppt "En suksesshistorie fra Vestfold…."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google