Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksperter i Team – Landsby nr 50 HJEM I FARE! Hvordan takler vi naturfarer? Fasilitatorteam: Ivar Berthling, HjemmesideHjemmeside.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksperter i Team – Landsby nr 50 HJEM I FARE! Hvordan takler vi naturfarer? Fasilitatorteam: Ivar Berthling, HjemmesideHjemmeside."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksperter i Team – Landsby nr 50 HJEM I FARE! Hvordan takler vi naturfarer? Fasilitatorteam: Ivar Berthling, ivar.berthling@svt.ntnu.no HjemmesideHjemmeside Aleksander Kjønnerød: kjonnero@stud.ntnu.no Christina Skaftnes: skaftnes@stud.ntnu.no

2 Bakgrunn •Vi oppfatter gjerne våre hjem som en trygg oase. Men til stadighet blir vi påminnet at det ikke alltid er slik. •Naturfarer representerer én av flere faktorer som setter hjem i fare, og i de fleste områder av verden vil naturlige prosesser som vulkanisme og jordskjelv, skogbrann, ekstremvær (vind, stormflo, flom) og ras bidra til å ødelegge liv og verdier knyttet til våre levesteder. •I lys av globale klimaendringer og et antatt varmere, våtere og villere klima i Norge, er det all grunn til å tro at vårt eget samfunn vil kunne møte økte ufordringer knyttet til naturfarer i årene som kommer.

3 Sårbarhet •Et samfunns sårbarhet overfor naturfarer vil være avhengig av hvor godt samfunnet er organisert. Allikevel viser hendelser de siste årene både nasjonalt og internasjonalt at –det ikke er mulig å forvalte bort naturfarer –arealplanlegging ikke nødvendigvis har ivaretatt hensynet til naturfarer godt nok –godt organiserte samfunn kan stå dårlig rustet mot store hendelser

4 Ønske: minimere sårbarhet •Et opplagt ønske fra samfunnets side vil være å minimere sårbarheten overfor naturfarer. Dette kan innebære tiltak som –samordning av overordnet ansvarsforhold knyttet til kartlegging av naturfarer, planlegging mot, og varsling av ekstreme hendelser –endrede rutiner for arealplanlegging, eller i ytterste konsekvens tvangsflytting? –endrede standarder for bygninger og infrastruktur –overvåking og eventuell varsling på lokalt nivå, slik som automatisk stenging av veier og evakueringsplaner for boligområder

5 Individ og samfunn •For individet står hjemmet i fokus. Dette fokuset er imidlertid sjelden bare knyttet til en risikovurdering, det er flere konflikter knyttet til –økonomiske verdier (verdifull eiendom kontra farlig beliggenhet) –tilhørighet (hus reises på ny etter rasering) –helse (hvordan er det å leve med fare?) –kunnskap (er naturfarer kjent, og vil vi vite om dem?). •Dette gjør at implementering av tiltak på lokalt nivå kan være konfliktfylt. •Et uttrykk for denne konflikten er det faktum at det har vært lagt større press på politikere/forvaltning om rassikring av veier, kontra sikring av hus, og langt større summer er blitt brukt for å sikre veistrekninger enn boliger.

6 Problemstillinger og case studies •I Norge er det for tiden mye aktivitet når det gjelder kartlegging av og planlegging mot naturfarer. Det er derfor flere mulige case studies: –Store fjellskred: Åknes-TafjordprosjektetÅknes-Tafjordprosjektet –Flomsonekartlegging: FlomsonekartprosjektetFlomsonekartprosjektet –Kvikkleireskred: LeirskredprosjektetLeirskredprosjektet •Eksempler på problemstillinger som kan studeres er varsling, overvåking, arealbruk og planlegging, forbygningstiltak, tilhørighet og lokal respons knyttet til naturfarer. •Til dette trenger vi geologer, geografer, ingeniører, arkitekter, humanister, samfunnsvitere, psykologer……

7 Samarbeidspartnere •Norges vassdrags og energidirektorat •Åknes-Tafjordprosjektet


Laste ned ppt "Eksperter i Team – Landsby nr 50 HJEM I FARE! Hvordan takler vi naturfarer? Fasilitatorteam: Ivar Berthling, HjemmesideHjemmeside."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google