Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvensenes tid Ola Skaalvik Elvevold Stavanger, 28. april 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvensenes tid Ola Skaalvik Elvevold Stavanger, 28. april 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvensenes tid Ola Skaalvik Elvevold Stavanger, 28. april 2014

2 www.naturvernforbundet.no

3 Utgangspunktet  Drivhusårhundret vil bli preget både av omstilling og utslippskutt, og av tilpasning til uunngåelige konsekvenser  Spørsmålet er ikke konsekvenser eller ikke, men hvor store, håndterlige eller uhåndterlige?  Ingen vinner i en 4-gradersverden  Med all respekt til barnebarna våre…

4 www.naturvernforbundet.no Mer kunnskap fra FNs klimapanel (IPCC)  Femte hovedrapport nå i 2013/2014 (tidl. 2007, 2001, 1995 og 1990)  Husk: Driver ikke egen forskning, men sammenstiller  Husk: Iboende konservatisme, minste felles multiplum

5 www.naturvernforbundet.no Endringer observert  Allerede er virkninger av klimaendringer observert på alle kontinenter og i havene  F. eks. endrede nedbørsmønstre og snøsmelting som påvirker både vannkvalitet og vanntilgang  F. eks. avlinger som er påvist redusert på globalt nivå

6 www.naturvernforbundet.no Mennesker og natur rammes ulikt  Mye avhenger av hvor robust natur og mennesker er i utgangspunktet  Marginaliserte grupper rammes hardest, på globalt nivå og nasjonalt, lokalt  Både enkelthendelser og gradvise endringer fungerer som multiplikator på andre stressfaktorer

7 www.naturvernforbundet.no Økte skader fra økt nedbør og flom  Skader fra flom og erosjon vil øke i kystområder – både fordi havet stiger og p.g.a. økt bosetting og næringsvirksomhet langs kysten  Flere vil rammes av store elveflommer  I byer vil ekstrem nedbør og ras true bygninger, infrastruktur, liv og helse

8 www.naturvernforbundet.no Skjerpet kamp om fisken  Fisk og andre sjødyr følger klimasoner som flyttes nærmere polene  Ved over 2 grader melder også havforsuring seg for alvor, særlig for polare økosystemer og korallrev  Dramatisk for noen samfunn, fordelaktig for andre

9 www.naturvernforbundet.no Naturmangfold trua på land og vann  Økt risiko for massedød av planter og dyr på land og i ferskvann, spesielt kombinert med andre stressfaktorer  Ved mer enn 2 grader oppvarming vil mange arter ikke klare å forflytte seg  Tilpasningsevnen kan økes ved å redusere andre stressfaktorer, men risikoen kan ikke elimineres

10 www.naturvernforbundet.no Mangel på vann og mat  Klimaendringer vil redusere tilgang på ferskvann i mange land og svekke matsikkerhet  Avlinger redusert med inntil 2 prosent per tiår dette århundret – samtidig ventes økt etterspørsel på 14 prosent per tiår  Ved økning over 4 grader vil risikoen for matsikkerheten være høy

11 www.naturvernforbundet.no Og så videre…  Forsterkede helseproblemer • Hetebølger, skogbranner, luftforurensing, tropesykdommer  Bremset fattigdomsreduksjon • Økte forskjeller mellom fattig og rik  Flere på flukt og økt konfliktfare • Indirekte økt risiko for voldelig konflikt ved å forsterke årsaker til konflikt, som fattigdom og økonomisk nedgang

12 www.naturvernforbundet.no Klimapanelet om Nord-Europa  Svekket matsikkerhet og reduserte avlinger – mer importavhengighet  Vesentlig mer egnet klima for turisme sommertider, spesielt etter 2070  Dårligere luftkvalitet fordi nivåene av bakkenært ozon vil øke i forurensede områder sommertider

13 www.naturvernforbundet.no Norge da? NORKLIMA pekte på:  Nasjonaløkonomisk gevinst? • Lengre vekstsesong, mer vann i magasinene, mindre fyringsbehov • Flere skadedyr, mindre turisme og kortere skisesong oppveier ikke dette  Flere og større ras, mer flom • Økte skader på veier, hus, åker og eng  Norge er ikke aleine i verden! • Andre land rundt oss påvirkes langt mer, det i sin tur påvirker oss økonomisk, sosialt

14 www.naturvernforbundet.no La olja ligge  Det internasjonale energibyrået (IEA): 2/3 av kjente reserver av olje, gass og kull må bli liggende  Klimapanelet: Minst 3/4 må bli liggende  Norge i dag: Storeksportør av olje og gass, utslipp lik 10 ganger innenlands

15 www.naturvernforbundet.no

16  Karbonboble på verdens børser  Oljeprisen kan falle dramatisk  Da blir mange norske felt ulønnsomme  Stor finansiell og økonomisk risiko for Norge


Laste ned ppt "Konsekvensenes tid Ola Skaalvik Elvevold Stavanger, 28. april 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google