Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juridisk forskning for klimatilpasning Steinar Taubøll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juridisk forskning for klimatilpasning Steinar Taubøll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Juridisk forskning for klimatilpasning Steinar Taubøll

2 Steinar Taubøll - UMB Hvem snakker? • Steinar Taubøll •Jurist og universitetslektor ved UMB, Institutt for landskapsplanlegging. •Opprinnelig naturfaglig utdanning, ca 15 år i miljøforvaltningen. •Nylig startet PhD-arbeid ved Juridisk fakultet i Oslo. •Medlem av Naturressursgruppen ved fakultetet. •PhD-tema: Kommunens erstatningsansvar for flomskader. •www.flomskader.nowww.flomskader.no

3 Steinar Taubøll - UMB Jusens rolle i klimatilpasningen • Klimaendring starter årsaksrekker som påvirker individers rettigheter •Eksempel: Mer nedbør – flom – skader på eiendom – økonomiske tap – fordeling av tap – sosiale effekter – psykologiske effekter. • ”Forskriftsjus” •Lovfesting av ulike faglige normer og rutinebeskrivelser •Basert på respektive fagområders forskning • ”Hardcore jus” •Personlige rettigheter i samspillet med andre regler •Økonomiske rettigheter, eiendomsrett og menneskerettigheter •Juristenes hjemmebane – juridisk forskning

4 Eksempel: Juridiske utfordringer ved Åknes

5 Steinar Taubøll - UMB Juridiske utfordringer ved Åknes • 10 kommuner berørt • Rettigheter og ansvar settes på prøve • Før skredet: •Offentlige kriseplaner kan omfordele rettigheter: •Byggeforbud? Ekspropriasjon? Stagnasjon i næringsutvikling? •Skal et byggeforbud baseres på hensyn til liv eller økonomi? •Fraflytningspåbud? Hvem har den økonomiske risikoen? •Forsikringsmulighetene? Problemer med salg av eiendommer?

6 Steinar Taubøll - UMB Juridiske utfordringer ved Åknes • Etter skredet: •Hvordan skal tapene dekkes? •Reassuranse vs. offentlig selvassuranse? •Hvem skal reddes først når kapasiteten er for liten? •Innbyggernes rettigheter når kommunen går konkurs? •Rett til gjenoppbygging? •Force majeure - hvilke regler gjelder egentlig i en unntakstilstand? •Kan vanlige erstatningsregler settes til side? •Hvilke rettigheter kan omfordeles ved en unntakstilstand?

7 Steinar Taubøll - UMB Naturulykker – Global problematikk -Økende økonomisk omfang •Moderne samfunn er sårbare •Mer befolkning i bysamfunn -Avhengighet av forsikring •Den har sine fordelingsvirkninger -Global læring nødvendig •USA lærte mye av orkanen Katrina •Europa er i en stadig læringsprosess •Vår læring kan også bli nyttig for ressurssvake nasjoner.

8 Steinar Taubøll - UMB Juridisk beredskap for naturulykkene • Naturulykker påvirkes av klimaendring -Samme skadeårsaker, men oftere og større •Storm, skogbrann, flom, leirskred, fjellskred, stormflo, snøskred •Skal årsaksrekken avgjøre de berørtes rettigheter? -Vi trenger bedre juridisk beredskap for naturulykkene •Eks: Boligene til 100.000 nordmenn er truet av kvikkleireskred •Mange paralleller til Åknes-problemene. Hittil uprøvde dimensjoner. -Overføringsverdi til andre beredskapsområder •Terrorangrep, atomulykker, kjemiske utslipp osv.

9 Steinar Taubøll - UMB Gradvise endringer - samme regler? • Endrede faresoner gir endrede rettigheter -Nyoppdagede farer •Bedre kartlegging gir flere soner med restriksjoner -Klimaendring gir større faresoner •Eks: Mer nedbør gjør større områder utsatt for jordskred • Hvem skal bære byrdene ved de langsomme ”ufarlige” endringene? •De samme prinsipper som ved naturulykker? •Like rettigheter ved utbygging og eksisterende bebyggelse? •Skal omfordeling av tap styres av det offentlige? •Er det en menneskerett å få erstatning for eiendom som blir ubrukelig?

10 steinar.tauboll@umb.no www.tauboll.no


Laste ned ppt "Juridisk forskning for klimatilpasning Steinar Taubøll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google