Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2010
Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest. Klimaendringene fører til mer flom, tørke og ekstremvær. Din innsats kan redde liv neste gang katastrofen rammer. Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010!

2 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Årlig aksjon i fastetiden Aksjonsdag tirsdag før palmesøndag Samlet inn 28 millioner i 2009 bøssebærere i hele Norge. Ca 1500 menigheter deltar i aksjonen.

3 Familen Tran i Vietnam Da storflommen rammet Vietnam høsten 2007, måtte familien Tran flykte fra hjemmet sitt. Familien våknet opp midt på natten av at vannet steg. De kom seg i sikkerhet, og i to måneder måtte mor, far og deres fem barn bo i et skur av plast og bambus. Familien overlevde, men hjemmet og mange eiendeler ble ødelagt etter to måneder under vann.

4 Nytt flomsikkert hus Som én av mange familier har de fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt og flomsikkert hus i mur og betong. En hems i taket gir kort vei til trygghet når vannet stiger på ny. - Nå som huset er trygt, er jeg ikke lenger bekymret for flom når jeg reiser av gårde for å jobbe, sier pappa Dung.

5 Så langt rekker pengene
Skolestipend Utdanning er avgjørende for at ungdommer i Vietnam skal få en god fremtid, med mulighet til å sikre seg mot naturkatastrofer. 60 kroner dekker én elev i ett semester. En pakke basale matvarer Da flommen rammet, måtte familien Tran forlate hus og eiendeler. For 100 kroner kan Kirkens Nødhjelp gi en familien grunnleggende matvarer som ris og hermetikk.

6 Så langt rekker pengene
Nytt, flomsikkert hus Det nye huset til familien Tran i mur og betong har allerede bevist at det står trygt gjennom flom. Kirkens Nødhjelp og familien har sammen bygget huset som koster kroner. Kyllingflokk En kyllingflokk (40 kyllinger) koster 300 kroner og gir en familie inntektsmuligheter ved salg av egg og kyllinger, og bidrar også direkte med mat til husholdningen.

7 Slik jobber Kirkens Nødhjelp med klimaendringer
Beredskap og nødhjelp i katastrofer Kirkens Nødhjelp har gjennom 60 år vært til stede for å redde og beskytte liv i katastrofesituasjoner. Klimaendringene krever at Kirkens Nødhjelp må forberede seg på flere og større kriser. Eksempler på nødhjelp ved naturkatastrofer er utdeling av mat, rensing og distribusjon av vann og etablering av trygge sanitærfasiliteter.

8 Slik jobber Kirkens Nødhjelp (forts.)
Langsiktig utvikling Kirkens Nødhjelp legger mye arbeid i å styrke fattige menneskers evne til å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene, slik at de står sterkere rustet neste gang katastrofen rammer. Eksempler på langsiktige tilpasningstiltak er sikring av hus i flomutsatte områder og bygging av cisterner som samler regnvann i tørre områder.

9 Slik jobber Kirkens Nødhjelp (forts.)
Politisk påvirkning Kirkens Nødhjelp utfordrer mennesker med makt og ansvar og krever at de jobber for klimarettferdighet. Kirkens Nødhjelp og Changemaker arbeider blant annet for å påvirke norske og internasjonale myndigheter i klimaforhandlingene gjennom faglige innspill og kampanjer.

10 Støtte til hele Kirkens Nødhjelps arbeid
Vår innsats gjennom Kirkens Nødhjelp-aksjonen 23. mars kan redde liv neste gang katastrofen rammer! Innsamlingen fra aksjonen går til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. I aksjonen samler vi inn midler som ikke er bundet til land eller prosjekt, noe som gir Kirkens Nødhjelp fleksibilitet og handlekraft når en katastrofe rammer, uansett hvor. At Kirkens Nødhjelp kunne rykke ut med utstyr og personell umiddelbart etter at jordskjelvet rammet Haiti i januar er et eksempel på dette.

11 Støtt aksjonen på tre måter
Vi kan bidra på de fattiges side i møte med fremtidens mer ekstreme naturkatastrofer på flere måter: Gi penger! Gå med bøsse! Skriv under!

12 Gi penger! Ved å gi penger kan du bidra til at fattige mennesker kan tilpasse seg de dramatiske konsekvensene av klimaendringene. Velg det alternativet som passer for deg: Gi en gave når bøssebærerne kommer 23. mars (noen lokale variasjoner i datoen) Ring og gi 100,- Gi online på Gi til konto , merk innbetalingen «Kirkens Nødhjelp-aksjonen»

13 Gå med bøsse! Vi trenger deg som bøssebærer 23. mars! (Noen lokale variasjoner i datoen.) Kirkens Nødhjelp ønsker at alle landets innbyggere skal få mulighet til å gi en gave. Bli med på en gåtur som kan gi mennesker i utsatte områder en tryggere fremtid!

14 Skriv under! Det er ikke nok å jobbe med konsekvensene av klimaendringer og fattigdom, vi må også gjøre noe med årsakene. Vi utfordrer deg til å slutte deg til nødropene fra mennesker over hele verden ved å sende en flaskepost til regjeringen. I fattige land truer klimaendringer med å rasere livsgrunnlaget for millioner av mennesker, men disse menneskene er avskåret fra all deltakelse i den norske klimadebatten. Ved å gi din signatur gjennom en flaskepost eller på kan du bidra til legge press på mennesker med makt og ansvar og kreve at de jobber for klimarettferdighet.

15 Slik disponerer Kirkens Nødhjelp de innsamlede pengene
(Tall fra 2008) Kirkens Nødhjelp er medlem av Innsamlingskontrollen


Laste ned ppt "KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google