Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Normer, verdier og holdninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Normer, verdier og holdninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Normer, verdier og holdninger
Det er ikke alltid lett å vite forskjellen på normer, verdier og holdninger. Begrepene brukes ofte om hverandre – men – teoretisk er det en forskjell mellom dem.

2 Normer Normer har noe med rett og urett, riktig og galt å gjøre.
Formelle normer: presist formulert og nedskrevet; ordensregler på skolen, arbeidsinstrukser. Lovverket består av formelle normer som er formalisert. Uformelle normer: ikke presist formulert med ord, ofte ikke nedskrevet; folkeskikk, regler for sosialt samvær. Er med på å styre væremåten din.

3 Verdier Verdier er mer personlig. Hva er verdifult for deg?Verdier har ofte med noe godt eller vondt å gjøre, bra eller dårlig, pent eller stygt, rettferdighet, uselviskhet osv.

4 Ulike verdier: Skiller mellom åndelige og materielle verdier. De verdiene du legger vekt på, er med på å bestemme hvilke valg du tar, og hvordan du lever.

5 Når verdiene kommer i konflikt med hverandre
Noen ganger samsvarer ikke egne verdier med de verdier som er gjeldende – da kan vi komme i en konfliktsituasjon.

6 Menneskesyn Menneskesynet vårt avspeiler/viser hvilken oppfatning vi har av mennesket: Optimistisk: Alle mennesker er like verdifulle, menneske er godt. Rasistisk: Noen raser/etniske grupper er mer verd enn andre.

7 Normer ivaretar verdier
De gjeldende normer sier noe om hvilke verdier som er gjeldende – normene skal ideelt sett ivareta verdiene. Det hender også at ens egne verdier kommer i konflikt med gjeldende normer – dette kan skje på arbeidsplassen, i familien, blant venner osv.

8 Holdninger Forveksles ofte med meninger.
Meninger kan være en persons oppfatning av ting eller hendelser i omgivelsene som for eksempel; læreren er grei, Eva er flink, broren min er dum osv. En holdning er en nokså varig innstilling til en sak, hendelse eller person; barneoppdragelse, kirken, helsepolitikk, rusmidler. Om vi har positive eller negative holdninger til en sak vil det speile seg i måten vi tolker saken på.

9 Teoretisk inneholder holdninger tre komponenter:
å tenke - kunnskaper å føle - følelser å handle – atferd på bestemte måter. Man kan derfor ikke vite hvilke holdninger en person har før denne har sagt eller gjort noe. Hvilke av de tre komponentene som er sterkest i en holdning varierer. Hvor ”dypt” eller hvor mye en holdning betyr for oss varierer også. Holdninger kan være ”arvet” gjennom for eksempel påvirkning av familie, venner etc. men de kan også ”lånes” - de er egentlig ikke våre, men, de passer best akkurat nå. (fordi vi ønsker å bli godtatt).

10 Fordommer Noen holdninger kan ligne på fordommer – da er de lite gjennomtenkt; Fastlåst oppfatning som ikke bygger på fakta

11 Holdninger – en del av vårt selvbilde
Våre holdninger inngår i vårt selvbilde og har røtter i vår personlighet. Noen ganger er vi oss ikke bevist hvilke holdninger vi selv har og det kan derfor av å til være vondt/smertefullt å bli ”kjent med” seg selv og prøve å endre holdninger man ikke ønsker å ha.


Laste ned ppt "Normer, verdier og holdninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google