Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye muligheter for private oppmålingsfirma Bjarne Pedersen, siviløkonom NHH styreleder GeoLofoten AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye muligheter for private oppmålingsfirma Bjarne Pedersen, siviløkonom NHH styreleder GeoLofoten AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye muligheter for private oppmålingsfirma Bjarne Pedersen, siviløkonom NHH styreleder GeoLofoten AS

2 Vårt utgangspunkt 1. Interessentene*) til GeoLofoten vil generelt bo i og utvikle Lofoten 2. Ungdom vil ha faglig utfordrende kompetansearbeidsplasser med bra lønn 3. Gründer ønsker å utvikle nye verdiskapende næringer til erstatning for avtrappende 4. Regionale primærbehov brukes som plattform for å utvikle konkurransedyktig kompetanse innen geomatikk og GIS

3 *) Hvem er ”interessentene”?  Storsamfunnet -distriktsutvikling og ”e-ifisering”  Kommunene  Få dekket nødvendige tjenestebehov på faglig og økonomisk forsvarlig måte i lys av nye rammebet.  Tiltakshavere – samme som over  Arbeidstakere – nye jobbmuligheter  Annet næringsliv som har fordeler av ringvirkninger  Eier(e) – forretningsområde med potensial som lokalt er for lite, men globalt interessant

4 Geomatikk og GIS tjenester i distriktene Skal geomatikk være forbeholdt avgrensede offentlige behov, eller skal et ekspanderende marked for slike og avledete GIS tjenester bli en vekstimpuls for utvikling av nye, verdiskapende produkt- tjenester i et høykostland?

5 Hvorfor offentlig drift av tjenester?  ”Offentlig gode”:  Samfunnet ønsker aktuell type tilbud  Intet eller ustabilt lokalt tilbud  Ikke forretningsmessig lønnsomt  Intet/lite marked utenom offentlig sektor  Heloffentlig drift: kommunal oppm.avd.  Halvoffentlig drift: statens kjøp av flytilbud fra Widerøes ved anbudskonkurranser

6 Hvorfor endre på produksmetoden for ”offentlige goder”?  Endret behovs- etterspørsel fra offentlig til privat sektor  Tilgang til privat kompetanse  Endret lønnsomhet: utstyr billig vs arbeidskraft dyr  Rolleavklaring i offentlig sektor;  Kontrollerende vs utøvende funksjoner  Konsentrasjon om prioriterte typer ”offentlige goder” som markedet ikke fremskaffer bedre eller billigere

7 Tilbakeblikk: Norsk fremtid  Utenfor EU –vårt viktigste nærmarked  Råvareeksportør i økende grad  Distriktene taper arbeidsplasser  ”Velfødd” befolkning pga generelt høyt velstands-/velferdsnivå  Mister gradvis kontakt mellom egen innsats og krav til velferd  Bra utdanningsnivå  Stor (overutviklet?) offentlig sektor  Svært høy offentlig andel av BNP: >50%  Demografi: eldre- bølgen kommer  Nye kompetanse- jobber trengs til små kull i produktiv alder  I DISTRIKTENE!!!!!!!!

8 Offentlig sektors behov som kilde til ny vekstkraft  Distriktene trenger utfordrende arbeids- plasser basert på formell kompetanse  Offentlig tjenesteproduksjon har i distriktene historisk hatt de høyeste formalkrav  Vekst i verdiskapning og nye arbeidsplasser må komme i tertiær- og kvartærnæringer -også i distriktene  Målet er å skape vinn-vinn situasjoner for de fleste interessenter

9 PPP (slik EU allerede praktiserer det…)  Public: offentlige behov møtes av  Private: næringslivets løsningskraft  Partnership: gjennom rammestyrt samvirke  Nye rammebetingelser gjennom endringer i PBL og Matrikkelloven mv. driver utviklingen  LØSNING: KOPLE OFFENTLIGE BEHOV MED PRIVAT ”VIDEREFOREDLING”


Laste ned ppt "Nye muligheter for private oppmålingsfirma Bjarne Pedersen, siviløkonom NHH styreleder GeoLofoten AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google