Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn: -Kommuneoverlege i Nes kommune siden -93

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn: -Kommuneoverlege i Nes kommune siden -93"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn: -Kommuneoverlege i Nes kommune siden -93
-Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin -3-4 delt legevakt i mange år -Frivillig beredskap -Et år militærlege -Et år på kirurgisk avdeling

2 Når det haster..

3 Riksvei 7 Mye trafikk,spesielt ferier og helger
Gjennomgående dårlig veistandard Mye stresskjøring Mye tungtransport Varierende føre Piggfrie dekk

4 Når det haster… Foto: Sigmund Krøvel-Velle, Hallingdølen

5 Lovgrunnlaget: Kommunehelsetjenesteloven
§1.3:Hjelp ved ulykker og katastrofer §1.5:Beredskapsplan §1.6:Samarbeid og gjensidig bistand mellom kommuner

6 Lovgrunnlaget: Spesialisthelsetjenesteloven
§2.1:Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjeneste.Beredskapsplan og bistand ved ulykker og andre akutte situsjoner §2.2:Statens ansvar for luftambulansetjeneste §3.1:Øyeblikkelig hjelp og mottak av pasienter

7 Lovgrunnlaget: Lov om helsemessig og sosial beredskap
Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid m.v. med mer spesifikke krav -Krav om/til beredskapsplan -ROS som grunnlag -Krav om kompetanse,opplæring,øvelser

8 Lovgrunnlaget Helsepersonell-loven
Gjelder alle som jobber på et skadested Alt ikke-helse personell på et skadested er legens medarbeidere Underlagt taushetsplikt

9 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Nes kommune
Danner det strukturelle grunnlaget for det vi gjør. Ressursoversikter ROS Varslingslister Samarbeidspartnere -Statnett -Røde Kors -Hallingdal kraftlag -Kvinne- og familieforbundet

10 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Nes kommune
Idrettshall som samleplass Grendahus Helse- og servicesenter Private boliger Overnattingsbedrifter/kafeer

11 Ressurser i bruk Front-front med 5 skadde -4 ambulanser -2 helikoptre
-1 brannbil -1 politibil Totalt 30 stk innsatspersonell

12 Ressurser i bruk Togavsporing 140 personer -1 minibuss
-2 større busser -1 lok -1 helikopter -5 ambulanser -Flere privatbiler -Samleplass 80 mennesker i sving

13 Tverrfaglig innsats Ambulanse Lege Brann Politi

14 Organisering på skadestedet
Skadestedsleder Fagleder orden Fagleder brann Fagleder helse

15 LOKAL REDNINGSENTRAL (LRS)
HOVEDREDNINGSENTRALEN (HRS) LOKAL REDNINGSENTRAL (LRS) SKADESTEDSLEDER (SKL) Fagleder Brann Fagleder Helse Fagleder Orden Operativ leder Helse Sikring Slokking Frigjøring Evakuering Akuttmedisin Hjelpestyrker Evakuering Samleplass Avsperring Trafikk AKP Venteplass

16 Hvordan starter vi redningsinnsatsen på dette ulykkesstedet?
Vi starter med 1. pasient så tar vi den neste osv.

17 Organisering skadested
Sikre stedet -Evt foreløpig rapport til AMK Oversikt Obs kritisk syke/skadete-HASTER Behov for hjelp Hva slags hjelp Varsle AMK om umiddelbare behov og evt behov på litt sikt Prioritere oppgaver til mer hjelp kommer Sikre respirasjon/sirkulasjon Forebygge hypotermi Skape trygghet

18 Prioritering pasienter
HASTER Kritisk skadde mht sirkulasjon og respirasjon KAN VENTE Alvorlig skadd men i stabil fase MÅ VENTE Lettere skadd

19 Håndtering mental helse
Ta hånd om involverte pasienter Skape trygghet Pårørende på stedet Informasjon,omsorg,kaffe Varsling andre pårørende Haster pga media

20 Håndtering mental helse
Debriefing innsatspersonell Samles og går gjennom aktuelle hendelse rett etter ulykken Være tilgjengelig etter samling Trenger noen mer hjelp

21 Håndtering mental helse
Kommunalt kriseteam Kommunelege,helsesøster og psyk.koordinator Ressursliste innsatspersonell Sjelden i bruk Heller organisere aktuelle innsatspersonell

22 Felles beredskapsplan for Hallingdal
Plan etter en kjent felles mal Felles ressurslister Raskere oversikt og oppkall ved større ulykker

23 Ved neste ulykke er du klar til innsats


Laste ned ppt "Bakgrunn: -Kommuneoverlege i Nes kommune siden -93"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google