Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan overleve i grenseland mellom økonomi og fag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan overleve i grenseland mellom økonomi og fag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan overleve i grenseland mellom økonomi og fag.
Arbeid med prioritering av sikkerhet og kvalitet. Alice Beathe Andersgaard Sykehuset Innlandet

2 Meny... Styringsbudskap og styrende dokumenter – og litt om Sykehuset Innlandet Om økonomi Om kvalitetsforbedrende arbeid Om medarbeidere Utfordringer

3 Styringsbudskap og styrende dokumenter – og litt om Sykehuset Innlandet

4 Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi

5 Sykehuset Innlandets oppgaver
Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Spesialisthelsetjenesten skal sørge for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med akutte, alvorlige og kroniske sykdommer og helseplager. Tjenesten skal også gi veiledning til pasienter og kommunalt helsepersonell, drive undervisning og medisinsk forskning.

6 Sykehuset Innlandets verdier
Åpenhet og involvering Respekt og forutsigbarhet Kvalitet og kunnskap

7 Bakgrunn og utgangspunkt
Opptaksområde: 49 kommuner Befolkningsgrunnlag: Areal: km2 Enheter: 41 enheter Seks somatiske sykehus To psykiatriske sykehus Flere DPS, BUP og rehab. enheter Ansatte: 8000 medarbeidere (ca årsverk) Omsetning: 6,4 MRD

8 Styringsdialog

9 Målet er at tjenesten er av god kvalitet
Dette innebærer at helsetjenesten; Er virkningsfull Er trygg Involverer brukerne og gir dem innflytelse Er samordnet og preget av kontinuitet Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelige og rettferdig fordelt Målet i ”og bedre skal det bli er at tjenestene er av god kvalitet… de deler dette inn i disse 6 kjennetegn bygget på WHO kriterier for kvalitet og peker på møtet mellom bruker og tjenesteutøver / behandler som det stedet kvaliteten oppleves og prøves. Men hva ligger i disse 6 kjennetegn? Sosial og helsedirektoratet, ”…og bedre skal det bli”

10 Vedtar sparetiltak: Her er styret for Helse Nordmøre og Romsdal.
Kutter 32 senger                                                                                                                                                              Vedtar sparetiltak: Her er styret for Helse Nordmøre og Romsdal. I dag får styret vite at 25 millioner kroner må spares i år, nye 40 millioner neste år.

11 Færre får sykehusplass
           VANSKELIGERE INNPASS: Styrelederen ved Ahus, Peder Olsen, tror sykehuset kanskje må stramme inn kriteriene for en sykeseng. Høyere terskel Ifølge styreleder Peder Olsen kan det nå bli aktuelt å heve terskelen for inntak ved sykehuset. – Et av hovedproblemene er at belegget i sengepostene våre er noe større enn sengepostene egentlig er bemannet for, og det fører til at det må leies inn for mye vikarer, forteller han.

12

13 Kvalitetsarbeid….

14 To perspektiver i kvalitetsarbeidet
”Hva vi planlegger og organiserer for å få til” Tiltak: Forbedring av praksis Pasientsikkerhet ”Når det likevel går galt” Tiltak: Forebygging av uønskede hendelser og resultater

15 Trengs det forbedring i helsetjenesten?
30-45 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig

16 To err is human – døde hvert år på amerikanske sykehus som en følge av alvorlige uttilsiktede hendelser. Mennesker svikter ofte Teknologi svikter sjelden (<10?) Sikkerhet handler om å kompensere for den menneskelige feilbarlighet ved hjelp av teknologi, organisasjon og kultur Vi er langt bedre på teknologi enn på organisering. Hva med kultur? Er våre organisasjoner for komplekse?

17

18 Uønsket hendelse En uønsket hendelse i helsevesenet er noe som ikke skulle ha hendt. Den kan være knyttet til pleie, undersøkelser, behandling eller bare besøk i en institusjon (for eksempel en fallskade). Den kan få uheldige konsekvenser, store eller små. Men den behøver ikke å få konsekvenser i det hele tatt. I noen tilfeller blir hendelsen fanget opp i tide og dermed unngått, dvs en ”nesten-hendelse” eller ”near-miss” Hjort, 2007

19 Avvikshendelser i norske sykehus
Petter Hjorts sine tall basert på Sykehuset Innlandet vil bety at årlig inntil personer dør årlig på grunn av feilbehandling og skades! Undersøkelser fra flere land konkluderer med at 40-50% av uønskede hendelser i sykehus kan forebygges. En målrettet innsats for å bedre pasientsikkerheten sparer mange liv

20 Interne revisjoner = kvalitetsforbedring
Gjennomgår en del av vår virksomhet og gir konstruktive tilbakemeldinger Styrke utviklingsarbeid Forebygge uønskede hendelser

21 Kunnskapsbasert praksis
...praksis bygd på best mulig kunnskap ...avveid mot klinisk erfaring ...og pasientenes informerte medvirkning ...i den konkrete beslutningssituasjonen.

22 Styrket brukermedvirkningen
Brukere aktivt med i fagutredninger Etablert flere LMS-tilbud; også for pårørende Dialogkonferanse sammen med Brukerrådet om brukermedvirkning og sykehustilbudet i Innlandet. Brukerrådet har fast en side i SI-magasinet

23

24 Om medarbeidere…..

25 Kultur for å varsle - HSØ
Mellom 10 og 39% opplever ikke full trygghet til å varsle om kritikkverdige forhold

26 Arbeidsglede I år som i fjor, til og med litt bedre skår, er Arbeidsglede undersøkelsens sterkeste område. En overveiende stor andel av medarbeiderne i SI gleder seg til å gå på jobb!

27 Mål Mange medarbeidere er helt eller delvis uenige i at deres enhet evaluerer hvordan de ligger an i forhold til enhetens mål – 26 % vesentlig lavere enn de helseforetakene vi sammenligner oss med.

28 Hvordan skal vi arbeide best mulig videre for å møte morgendagens utfordringer….
Samhandlingsreform Eldre bølge Brukere som ressurs Fag og fagutvikling Faget som drivkraft Kvalitet og pasientsikkerhet i fokus


Laste ned ppt "Hvordan overleve i grenseland mellom økonomi og fag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google