Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Med hodet over vannet…”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Med hodet over vannet…”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Med hodet over vannet…”
Opplevelse av brukermedvirkning hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) Bente Bjørsland Høgskolelektor , Høgskolen i Hedmark, Elverum

2 BAKGRUNN Brukermedvirkning i praksis – en realitet? Medvirkning en lovpålagt rettighet Endret pasient- og profesjonsrolle? Alvorlig pustebesvær kan gi angst og ta fra pasienten kontroll over eget liv Lang erfaring og interesse for pasienter med kols

3 Hensikt og forskningsspørsmål
Belyse hvordan pasientene opplevde medvirkning ved egen helsehjelp Hvilke faktorer fremmer brukermedvirkning? Hvilke faktorer hemmer brukermedvirkning?

4 Metode Utvalg Informantene Kvalitativ metode intervju innholdsanalyse

5 FUNN Faktorer hos informantene som fremmer medvirkning
Vet hva de trenger og uttrykker det tydelig Er bevisst betydningen av egen erfaring og kunnskap Har egenbehandlingsplan

6 FUNN Faktorer hos sykepleier som fremmer medvirkning
Viser empati, imøtekommenhet og respekt Gir av sin tid og viser forståelse Sykepleier er kjent

7 FUNN Faktorer hos informantene som hemmer medvirkning
Er tungpust og kraftløs Har lav tiltro til egen erfaring og kunnskap

8 FUNN Faktorer hos sykepleier som hemmer medvirkning
Tviler på informantenes utsagn Egen kunnskap er mer verdt For travelt opptatt

9 DISKUSJON Brukermedvirkning fremmes når pasienten får formidlet sine behov og beslutninger kan tas på bakgrunn av dette ..og når han mottar nødvendig omsorg og deltar i planleggingen av egen helsehjelp ..kan starte egenbehandling og opplever kontroll Ikke-medvirkning skjer når pasienten får lite informasjon og respekt, og opplever at han er til bry

10 DISKUSJON Reell brukermedvirkning oppnås når sykepleier selv er bemyndiget ..når sykepleier deler av sin kunnskap og oppretter partnerskap med pasienten ..ser pasienten som ekspert på sitt liv og sin sykdom og lytter til ham Ikke-medvirkning skjer når sykepleier stiller lukkede spørsmål og er mer opptatt av praktiske gjøremål enn å snakke med pasienten

11 KONKLUSJON Pasientene medvirket ofte mer på tross av enn på grunn av…
Hindringer for opplevelse av brukermedvirkning lå både hos sykepleier og hos pasientene selv Bevissthet om hva som virket fremmende på egen deltakelse var pasientene tydelige på Sykepleierne burde også vært intervjuet


Laste ned ppt "”Med hodet over vannet…”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google