Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å skrive for Internett Språktips.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å skrive for Internett Språktips."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å skrive for Internett Språktips

2 Hvordan holde på leseren?
Fire viktige faktorer: Fysiske forutsetninger - hvordan finner vi frem på nettsidene, hvordan leser vi Målgruppe - definer hvem det er og tilpass teksten til dem Korrekt innhold – troverdighet Korrekt, leservennlig, kortfattet og klart språk

3 Hva er godt språk? ” Det er vanskelig å referere godt språk. Poenget med det gode språk er at leseren ofte ikke legger merke til det. Det gode språket sperrer ikke for innholdet. Feil i en tekst virker mye sterkere enn den teksten som flyter fint fra begynnelse til slutt.” Dag Gundersen, pensjonert professor i nordisk språkvitenskap

4 Ordvalg Bruk enkle ord, ikke fagterminologi.
Isbjørnbestanden lever tett opp mot miljøets bæreevne. Utbyggingen på land omfatter spunting og peling. Eksperten skjønner begge deler. Det gjør kanskje ikke målgruppa.

5 Kort og konsist - også avsnittene
Sett punktum. Sjekk setninger med og, for, som, komma og tankestreker. ”Representative, særpregede landskap og landskap med stor artsrikdom og variasjon er hovedkategorier som inngikk i registreringen, og ga et resultat på til sammen 20 områder med høgest prioritet fordelt på våre fylker, tabell 1.” Kun ett poeng i hvert korte avsnitt.

6 Skriv presist - kutt overflødige ord
Kutt ut overflødige adjektiv og andre fyllord. Skriv så enkelt og konkret som mulig. Vi må prøve å finne et nytt, godt tiltak for å gjøre noe med dette oppståtte problemet. Heller: Vi må finne et tiltak og gjøre noe med problemet.

7 Unngå parenteser En god skribent klarer seg uten.
Av de 255 plantene (karplantene) på rødlista finnes minst 20 prosent i semi-naturlige naturtyper (ugjødslede beite- og slåtteenger). Men: Statens forurensningstilsyn (SFT) har bestemt……

8 Unngå ord i anførselstegn
Kutt ut anførselstegnene eller let etter et annet passende ord. Avfallsbeholdere er vår tids utendørs ”møbler” Eller: ”gammel” natur...

9 Vær personlig Bruk ”vi, oss, vår” der det er mulig. Leseren oppfatter teksten som mer direkte rettet mot ham eller henne. Man vet at de viktigste drivkreftene finnes i Norge. Heller: Vi vet at de viktigste drivkreftene finnes i Norge.

10 Bruk aktiv form i stedet for passiv
Det ble foretatt en undersøkelse av blyinnholdet i mose av SFT og NIVA. Heller: SFT og NIVA undersøkte blyinnholdet i mose.

11 Er teksten logisk? Er teksten din logisk? Pass på at hvert punkt, påstand eller konklusjon følger naturlig av det som står i forrige setning. TIPS: Sett punktum ofte Korte setninger gjør det vanskeligere å miste oversikten over hva som bør stå hvor.

12 Bruk kulepunkter ved oppramsing
Eksempel: I prosjektet har vi fire kjerneområder: avfallshåndtering vannforurensning informasjon lovgivning og institusjonelle strukturer

13 Andre tips (1) Unngå gjentagelser av samme ord i en setning eller et avsnitt. Varier ordbruken. Men begrepsbruken må være konsekvent. Orddeling: Lær deg reglene. På norsk skal sammensatte ord skrives i ett eller med bindestrek. Fjern forkortelser - skriv dem ut. (Dvs., bl.a., f. eks., iht., mm.) Unngå skråstrek: Dette gjelder dyr/planter og kvinner/menn. Skriv ut alle ordene: Dette gjelder dyr og planter.

14 Andre tips (2) Kommaregler: Sett komma etter leddsetning. Leddsetningen kan beskrive tid, sted, måte, årsak. Eksempel: [Når du husker dette], vil du gjøre det enklere for leseren.

15 Andre tips (3) Bruk stavekontrollen.
Bruk ordbok. Bokmålsordboka og Nynorskordboka er tilgjengelige på nettet:

16 Les teksten din høyt for deg selv
Å skrive gode tekster krever litt innsats. Gå gjennom det du har skrevet flere ganger, og få gjerne noen andre til å se på det. Kutt med hard hånd.

17 Er disse overskriftene utvetydige?
Opplands ansvar for BM Bit-for-bit-syndromet Mennesket og naturen Vest-Agder - har det meste Gulrot og pisk Jeger- og fisk størst Spesialistar er særleg utsette for inngrep

18 Språksjekken Sett punktum Forklar eller unngå fremmedord og faguttrykk
Skriv kort Vær personlig Unngå ekko – men konsekvent begrepsbruk Unngå substantivsjuke Bruk aktiv form Kutt ut overflødige adjektiv og andre fyllord Unngå parenteser og anførselstegn Fjern forkortelser og symboltegn Bruk ordbok Ettersjekken Når teksten er ferdig, kan du la noen andre lese gjennom den.


Laste ned ppt "Å skrive for Internett Språktips."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google