Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AP - Arbeidsplan Vi jobber med arbeidsplanen nesten hver dag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AP - Arbeidsplan Vi jobber med arbeidsplanen nesten hver dag."— Utskrift av presentasjonen:

1 AP - Arbeidsplan Vi jobber med arbeidsplanen nesten hver dag.
I AP-tid jobber elevene med det som står på deres egen plan. Elevene konsentrerer seg godt med egne oppgaver tilpasset deres eget nivå.

2 Hvor lenge varer en AP En AP varer stort sett i tre uker.
AP’en blir evaluert på elevsamtalene. Da viser eleven hvor mye av AP’en han/hun har jobbet med.( helst hele) Eleven viser også om han/hun har nådd læringsmålene som står på AP’en.

3 Eksempel på en AP for en eldre elev:
Tids-rommet planen er gyldig i. Dette skal eleven gjøre Hva eleven skal lære Plass til å evaluere arbeidet som er utført Her krysser eleven av etter utført arbeid. Husk at oppgaven må være gitt før den kan bli løst!

4 Nederst på siste side er det plass for underskrift og kommentarer fra foresatte. Etter at eleven har fått AP-en evaluert skal dere skrive under her

5 Noen elever har litt enklere arbeidsplaner

6 Hva skal eleven gjøre Elevene skal jobbe med oppgavene han/hun får på faggruppene. Oppgavene finner de beskrevet på ark gitt på faggruppa og lagt i mappen for faget. De får også oppgaver i andre fag som blir skrevet opp på AP’en. Blir de ferdige med alt, kan de jobbe med punktet som blir kalt ”mitt valg”. Dette punktet har de bestemt sammen med lærer på elevsamtalen.

7 Hvor kommer læringsmålene fra?
Læringsmålene på AP’en finner vi på periodeplanen til faggruppen.

8 Faglærer henter læringsmålene fra trappa i faget. I elevsamtalen og gjennom tester blir målet evaluert og om det er nådd blir det merket av i trappa hos den enkelte elev.

9 Hva forventer vi at dere gjør hjemme?
Elevene har med seg bøkene fra de forskjellige fagene hjem faste dager i uka. Dere skal vise interesse for hva de har gjort, spør spørsmål og la eleven forklare! Sjekk at eleven er à jour med oppgavene, d.v.s. at han/hun har gjort oppgavene fra uka før Elever som har foresatte som er interesserte i hva de gjør, blir glade, flinke og trygge barn!

10 AP’en skal være med hjem hver dag!
Har ditt barn nådd målet for forrige uke? Sjekk om alle oppgavene er gjort fra uken som er gått. Eleven skal jobbe med AP’en på skolen. Bruker han/hun tiden godt, vil han/hun bli ferdig med oppgavene i AP-tiden på skolen. I uke 36 sjekker du læringsmålene for uke 35

11 Lesetrening og leselogg
Lesetrening skjer hver dag hjemme 15. minutter! Dette er avgjørende for hvor god leser eleven skal bli! Dere skal føre leselogg for hva dere har øvd på hver dag. Legg leseloggen i leseboken. Da er det lett for eleven (eller læreren) å sjekke hvilke sider han/hun er på. Vi prøver å få mulighet til å øve på å lese høyt flere ganger i uka.

12 Ukas ord Ukas ord øver flere på data på skolen.
Ukas ord skal kunnes skrives og leses korrekt. Ukas ord er hentet fra de 500 mest brukte ord eller ord med spesielle strukturer og vil gjøre lese-ferdigheten bedre. Ukas ord kommer også på egen liste som bør ligge i leseboka og øves på hver dag!!


Laste ned ppt "AP - Arbeidsplan Vi jobber med arbeidsplanen nesten hver dag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google