Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å skrive for Internett Ingunn Selvik 5. Mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å skrive for Internett Ingunn Selvik 5. Mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å skrive for Internett Ingunn Selvik 5. Mars 2007

2 2 Hvordan leser folk på nett? • Lesehastigheten er 25 prosent lavere enn på papir • 80 prosent skumleser teksten • 60 prosent leser ikke lengre enn 20 linjer • 25 prosent leser kun overskrifter • Leseren fokuserer på ingress først • De aller fleste misliker reklamespråk (ref. Jacob Nielsen)

3 3 Hvorfor er det slik? •Skjermen har lav oppløsning og flimrer •Lesesituasjonen er annerledes - ofte i arbeidstiden •Nettet er et interaktivt medium - du kan forflytte deg til et annet kontinent med et tastetrykk. Brukeren har mindre tålmodighet. •På nettet konkurrerer du med millioner av andre nettsteder •Folk er nytteorientert – leter etter informasjon

4 4 Et annet aspekt •”Leserne er ikke lenger en passiv mottaker av en tekst som er ferdig utformet av en forfatter. Leseren bestemmer selv både struktur og rekkefølge i sin egen leseprosess og kan delta aktivt i utformingen av tekst-komplekset” •Martin Engebretsen, amanuensis ved Høgskolen i Agder •Å skrive for skjermen – en innføring i nettjournalistikk

5 5 Hva gjør jeg for å nå fram med budskapet? 1.Skriv kort - kutt med 50 prosent 2.Skriv objektivt 3.Få fram poenget først 4.Gjør det lett å skumlese teksten 5.Bygg informasjonen i bolker som kan leses for seg

6 6 Skriv kort •Skriv kun halvparten av det du ville gjort ellers •Lag flere og kortere avsnitt enn hvis du skulle trykke teksten •Et avsnitt bør helst ikke være mer enn 100 ord (eller 6 linjer på Miljøstatus) •Lag heller flere undersiderLag heller flere undersider

7 7 Skriv objektivt •Kutt ut prosateksten •Skriv fakta, korte analyser •Presenter ting i andre og mer presise former enn tekst (grafer, figurer osv) Eks. Vernet natur, god blanding av tekst, bilde og figurerVernet natur

8 8 Poengene først •Plasser det du vil brukeren skal få med seg helt i starten. Siden presenterer du detaljer og bakgrunnsinformasjon •Bruk ingresser for å oppsummere hovedpoenget på toppen av sidenBruk ingresser

9 9 Gjør det lett å skumlese teksten •Del teksten inn i avsnitt på 5-6 linjer •Lag meningsbærende underoverskrifter i fet skriftunderoverskrifter •Tittelen skal fortelle hva teksten under handler om •Nøy deg med et poeng per avsnitt •Få poenget fram i første linje i avsnittet •Bruk kulepunkterkulepunkter •Ikke bruk understreking (kan forveksles med lenker) •Ikke bruk STORE bokstaver/kursiv (tungt å lese) •Ikke bruk unødvendige ord •Ikke bruk symboltegn i stedet for ord i tekstsymboltegn

10 10 Bygg i bolker •Ikke forvent at brukeren forhold seg til ”din struktur””din struktur” •Hver side må stå på egne ben!

11 11 Lenker •Bruk lenker, men bruk dem med måte •Bruk høyremenyen til lenkerhøyremenyen til lenker •Unngå lenker i løpende tekst, men sett evt. inn svært sentrale lenker etter et avsnitt sentrale lenker etter et avsnitt •Ikke lenk opp unødvendige ordunødvendige ord •Skriv meningsbærende lenketitler, slik at brukeren vet hva hun kan forvente i andre enden •Lenker skal helst være blå - fordi alle andre gjør det •Lenker til andre nettsteder øker troverdigheten og besøkstall

12 12 Trigger-ord bør være: 1.Enkle 2.Beskrivende 3.Konkrete 4.Et substantiv 5.Brukerdefinert 6.Ikke nytt ord Kilde: Nina Furu Eks: gaupe, kvikksølv, stavkirker kontra ”forurensende stoffer”gaupekvikksølvstavkirkerforurensende stoffer

13 13 Oppsummering •leseren skumleser innholdet; 60 % detter av etter 20 linjer: •skriv kun halvparten av det du ville gjort ellers •lag flere og kortere avsnitt enn hvis du skulle trykke teksten •del opp teksten med informative underoverskrifter •konklusjonen først - gi leseren overblikk •tenk på målgruppen: tilpass språket •skriv enkelt, klart og korrekt - ta språksjekken •sett punktum ofte

14 14 Nina Furu: •KOS: •Kort •Objektivt •Skumlesbart •Brukeren ønsker å finne informasjonen raskt og effektivt!


Laste ned ppt "Å skrive for Internett Ingunn Selvik 5. Mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google