Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN Båtsfjord Service AS, Tana Arbeidsservice og Varanger ASVO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN Båtsfjord Service AS, Tana Arbeidsservice og Varanger ASVO."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN Båtsfjord Service AS, Tana Arbeidsservice og Varanger ASVO

2 KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN VARANGERGRUPPEN  Båtsfjord Service AS er eid av Båtsfjord kommune og administrerer 8 APS- plasser og 12 VTA- plasser. I tillegg er det 5 kommunale plasser i bedriften. Det er 6 arbeidsledere (inkl. daglig leder) i bedriften. Produksjonsområder; Strikkeproduksjon, vev, husflid og reparasjon av klær. Palleproduksjon, vedproduksjon og snekkerverksted. Butikk med utsalg av egne produkt og andre gaveartikler. ASVO-frukt og utkjøring/transport.  Tana Arbeidsservice AS holder til i Seida som ligger 4 km fra kommunesentret Tana bru. Vi har også avdeling i Berlevåg. Vi har 16 VTA- plasser og 15 APS- plasser. APS- plassene blir brukt fleksibelt mellom avdelingene. Bedriften har 10 årsverk fordelt på begge avdelingene. Produksjonsområder: Treprodukter. Søm og tekstilprodukter. Produksjon av brensel. Vaskeritjenester. Plenklipping/ maleroppdrag etter avtale. Salg av materialer.  Varanger ASVO IKS er eid av Vadsø kommune (75%) og Nesseby Kommune (25%) og administrerer 20 APS- plasser og 25 VTA- plasser, tiltaket AB (3 tilretteleggere i hhv. Vardø, Vadsø og Tana/Nesseby) og tiltaket Avklaring. Det er 12 arbeidsledere (inkl. daglig leder og attf. leder) i bedriften. Produksjonsområder; Tekstilproduksjon; Strikking, søm og veving. Bjørkeproduksjon; vedsalg og koppeproduksjon. Dokumentmakulering, Lasergravering, Utleie av bespisningsservice. Vaskeri. Butikk med utsalg av egne produkt og andre gaveartikler. Jobbfrukt og skolefrukt. Kafèdrift.

3 KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN VI UTVIKLER MENNESKER - BROBYGGER MELLOM MENNESKE OG SAMFUNN  ASVO -bedriftenes viktigste mål er å gi mennesker som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv. Mange av våre arbeidstakere har medfødte begrensninger. I tillegg erfarer vi at stadig flere mennesker trenger av ulike grunner et sted å arbeide en tid for å bygge seg opp, kvalifiseres på nytt, få en avklaring av sitt ståsted, og lage en handlingsplan for framtidig utvikling. Det er viktig for oss at det enkelte mennesket skal behandles ut fra sine forutsetninger.  I våre bedrifter tilbys tilrettelagt arbeid, arbeidspraksis, kvalifisering, utprøving og avklaring. Vi gjennomfører funksjonsvurderinger. Det innebærer en drøfting og vurdering av en persons psykiske, fysiske og sosiale ressurser i forhold til de oppgavene vedkommende skal utføre. Dette innebærer også en vurdering av hva som skal til for at arbeidstakeren kan fortsette, eller komme tilbake til arbeidslivet, ta kurs og/eller utdanning eller finne andre alternativer. Slike vurderinger gjøres i samarbeid med brukeren selv, NAV, leger, sosialkontor mfl.

4 KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN KOMPETANSE KJENNSKAP OG KUNNSKAP  I våre bedrifter har vi et mangfoldig felleskap. Kollegagruppene består av mennesker i alle aldre, med ulik yrkesbakgrunn og forskjellig kulturbakgrunn. Deltakerne besitter til sammen og hver for seg ulike ressurser, og alle har individuelle opplærings- og bistandsbehov. For å kunne møte mennesker med ulike bakgrunn og behov på best mulig måte er kjennskap og kunnskap viktige byggesteiner. Mye lærer vi av deltakerne våre, mye lærer vi av hverandre og mye lærer vi av våre samarbeidspartnere.  Kompetanseheving er viktig og vår erfaring sier at tilrettelagte kurs i utvalgte tema er en god og lærerik metode for å tilegne seg den spesialkompetanse vi trenger for å bli bedre i møte med de mennesker som starter opp i våre bedrifter. FOR Å KUNNE UTVIKLE MENNESKER, MÅ VI KUNNE UTVIKLE OSS SELV !

5 KOMPETANSEHEVING2008 VARANGERGRUPPEN KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM 2008 Kursene avholdes i 2008, fordelt på månedene februar, mai og november. Temaene vil fordeles over tre samlinger à 1-2 dager pr. samling. Ulike bedrifter vil være ”vertskap” for samlingene. Samarbeid er viktig, lærerikt og effektivt. Som tre relativt like bedrifter i Øst- Finnmark har vi både gjennom uformell kontakt, besøk og tidligere felles kursing erfart nytten av å gjøre noe sammen- både med tanke på produksjonsdelen i bedriftene, men ikke minst det attføringsfaglige. Det å dele erfaring, kunnskap og ideer er med på å styrke det tilbud vi gir til våre kunder, brukere og samarbeidsparter. For bedriftene er det også av avgjørende betydning at alle arbeidsledere/tilretteleggere får mulighet til å gjennomføre kompetansehevingsprogrammet sammen. Det gir et bedre grunnlag for å kunne trekke i samme retning i det daglige arbeidet. Til de ulike tema har vi invitert kvalifiserte foredragsholdere. Det er er viktig at de har en viss kjennskap til arbeidssamvirkebedrifter og kunnskap om hva som er våre primæroppgaver. I tillegg anser vi det som en fordel om de har både praktisk og teoretisk kunnskap om de tema det skal foreleses i. Nytt av året er at vi i dette programmet har valgt å delta på en nettverkssamling i regi av NAV, Vilje Viser Vei, i Finnmark. En god mulighet for å etablere kontakt og samhandlingsarenaer med viktige samarbeidsparter rundt våre deltakere.

6 KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE, KOMPETANSEHEVING OG NETTVERKSBYGGING; NAV finnmark inviterer til tverrfaglig samling for NAV ansatte, arbeidstakere i arbeidssamvirkebedrifter, ansatte i den kommunale psykiatritjenesten, spesialisthelsetjeneste og brukerorganisasjoner. TEMA  Vi møter mennesker, ikke diagnoser  Brukermedvirkning FOREDRAGSHOLDERE  Arnhild Lauveng, klinisk psykolog og forfatter  Anne G. Jensen, doktorgradsstipendiat, Høgskolen i Stavanger DATO  19 - 20. Februar 2008 STED  Kirkenes Rica hotell

7 KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN SELVLEDELSE – ET KOMPASS I LEDERROLLEN TEMA  Balanse i lederrollen; livskraft, arbeidsglede og helse  Verktøy og metoder for selvledelse  Fra kunnskap til handling – handlingskraft til å gjennomføre ønskede forandringer  Å utøve selvledelse overfor andre  På kurset brukes prinsippene i LØFT og coaching. Gjennom praktisk arbeid og en grunnleggende innføring i metodene får deltakerne innsikt i disse arbeidsmetodene. FOREDRAGSHOLDERE  Anita White Olsen; organisasjonsutvikler og coach fra Godt Arbeidsliv, Sortland. Anita har 5 års arbeidserfaring i en arbeidssamvirkebedrift og har god kunnskap om vår arbeidshverdag.  Kristin Dahlmo Løkke; fysioterapeut og coach fra Godt Arbeidsliv, Sortland. DATO  28-29. mai 2008 STED  Båtsfjord Service AS i Båtsfjord

8 KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN RUS- OG PSYKISK HELSEARBEID TEMA  RUS- OG PSYKISK HELSEARBEID I ASVO – BEDRIFTER  VEILEDNINGSPEDAGOGIKK: teoretisk innføring i veiledningspedagogikken, verktøy og metoder for tilrettelegging for utvikling og læring hos mennesker med sammensatt problematikk  KOLLEGAVEILEDNING: hvordan benytte seg av kollegaers kunnskap, ressurser og bistand i det daglige arbeidet. FOREDRAGSHOLDER  Yngve Osbakk. Yngve er utdannet sykepleier og har videreutdanning innen psykiatri, faglig veiledning og HMS. Han arbeider for tiden som rådgiver innen psykisk helsearbeid hos Fylkesmannen i Nordland. Yngve har også erfaring med arbeid innen psykisk helsearbeid og relaterer sine forelesninger til den praktiske hverdagen. DATO  19 – 20. november 2008 STED  Varanger ASVO i Vadsø

9 KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN


Laste ned ppt "KOMPETANSEHEVING 2008 VARANGERGRUPPEN Båtsfjord Service AS, Tana Arbeidsservice og Varanger ASVO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google